De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

station

Record stakingsdagen 2012? Ja, maar ook nee

donderdag 2 mei 2013 10:13
Spread the love

Enkele dagen geleden berichtten de Vlaamse en Waalse media over het zogenaamde ‘record’ aan stakingsdagen in het eerste kwartaal van 2012. De RSZ telde in totaal 290.442 stakingsdagen in de eerste 6 maanden van 2012. Nog nooit eerder voorgekomen? Klopt op zich, maar wat de cijfers vooral bewijzen is het (matige) succes van de staking van 30 januari 2012.

Staken doen we vooral in de herfst

Als we kijken naar de cijfers sinds 1991 was de eerste helft van 2012 inderdaad uitzonderlijk. In het eerste kwartaal werden niet minder dan 275.833 stakingsdagen geteld en dat is nog nooit gezien. Nog nooit werd er zoveel gestaakt, in het eerste kwartaal van het jaar. Want Belgen staken vooral in de herfst en niet in de winter of in de lente. Dit omdat het belangrijkste sociaal overleg plaatsvindt in die periode en de bonden op dat moment hun krachten tonen.

Iedereen herinnert zich natuurlijk nog de politieke problemen eind 2011 waarbij de regering het sociaal overleg aan de kant schoof en koos voor de vlucht vooruit in de pensioenhervorming. Als gevolg hiervan kwamen er twee belangrijke stakingen. Eén in december, en de veelbesproken nationale staking van 30 januari 2012. Nooit eerder in de recente geschiedenis werd een nationale staking georganiseerd in de eerste 6 maanden van het jaar waardoor je natuurlijk gemakkelijk recordcijfers bereikt.

Als we de cijfers van het eerste kwartaal van 2012 echter vergelijken met ander periodes van nationale stakingen, dan zien we helemaal geen recordcijfers. Tijdens het kwartaal van de stakingen tegen het generatiepact (eind 2005) werden meer dan 500.000 stakingsdagen geregistreerd. 

30 januari: matig succes

Iets anders wat we wel uit deze cijfers kunnen afleiden is het matige succes van de staking van 30 januari 2012. Hoewel vele opiniemakers hun best deden om de staking als een absolute afgang voor de vakbonden af te schilderen, slaagden de vakbonden er anno 2012 in om een significante proportie van de werkende bevolking te overtuigen om het werk neer te leggen. Aan de andere kant is het verschil met de staking tegen het generatiepact opzienbarend.

Stan De Spiegelaere

Deze tekst werd eerder gepubliceerd op www.poliargus.be

take down
the paywall
steun ons nu!