De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Puerta del Sol, Madrid: tegen de gijzeling van de democratie

Puerta del Sol, Madrid: tegen de gijzeling van de democratie

vrijdag 20 mei 2011 10:35
Spread the love

“Wat wij meemaken is geen crisis, het is pure oplichterij!”

“Het is nu de beurt aan de Spanjaarden om in opstand te komen tegen het  bittere medicijn van de Europese Unie en tegen de straffeloosheid van de bankiers.”

Geïnspireerd door de democratische bewegingen in de Arabische landen, komt in Spanje een spontane volksbeweging tot stand. Verenigd onder de slogan “Voor een echte democratie nu!” kwamen honderdduizenden Spanjaarden, in de eerste plaats jonge mensen,  bijeen in de straten van meer dan zestig steden. De demonstranten hekelden de onveiligheid, de macht en onverantwoordelijkheid van de financiële wereld, zelfs de medeplichtigheid van de politieke klasse. Ze willen vooral dat de crisis betaald wordt door diegenen die er in hoofdzaak verantwoordelijk voor zijn, namelijk de banken en de financiële industrie.

De mobilisaties begonnen op zondag 15 mei, en sedert enkele dagen bezetten demonstranten de markt in Puerta del Sol, Madrid. In tegenstelling tot onze media, die de mobilisatie lijken te negeren, publiceert de Spaanse pers grotendeels de slogans van diegenen die de “beweging van 15 mei.” claimen. “Er zijn beleidsalternatieven, je moet ze alleen opnieuw uitvinden. Zonder geweld, maar met aandrang’ verklaren de demonstranten. De mobilisatie moet ten minste stand houden tot 22 mei, de dag van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in Spanje.

Spanje, Portugal, Griekenland, Ierland zijn volop de dupe van het anti-sociaal beleid van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds, toegepast zonder enige vorm van democratisch overleg, dus in de strot geramd van de gewone werknemers: strenge bezuinigingen op de overheidsuitgaven, bezuinigingen op de lonen, pensioenen en sociale minima, de ontmanteling van de openbare diensten …

Dit ‘nieuwe’ beleid leidt steeds meer naar het “economisch beleid ” waar het Europees Parlement over stemt in juni.

In België hebben zowel sommige politieke partijen evenals patroons- en werkgeversorganisaties zoals VBO, UNIZO en VOKA daar een omzwachtelde term voor gevonden, steeds vaker overgenomen door steeds meer journalisten: “moderne arbeidsmarkt”.

Het woord “modern” staat dan voor “langer werken, gemakkelijker afdanken, meer flexibilisering”, kortom de evolutie van het sociaaldemocratische Rijnlandmodel naar het nieuwe Duitse “sociale” model.

Intussen groeit in sommige landen het verzet: in Portugal bracht de parade van de “generatie Platzak” in maart honderdduizenden demonstranten op de been. In Griekenland volgt de ene algemene staking na de andere. De staking van 11 mei jl. was een succes, met tienduizenden demonstranten die zich verzetten tegen de onrechtvaardige bezuinigingsmaatregelen en drastische privatiseringen van overheidsbedrijven, die trouwens de “sociale” onbekwaamheid bewijzen van de politieke partijen aan de macht en het land en zijn bevolking nog dieper in de recessie storten.

Het is tijd om nee te zeggen!

Samen met de jonge manifestanten op de Puerta del Sol, in de straten van Athene en Lissabon.

Daarom roept ook Attac Vlaanderen, samen met andere Attac’s van Europa, op om de petitie tegen de bezuinigingen van het nieuwe Europese economische beleid, die we gelanceerd hebben te ondertekenen.

Indien deze wetsvoorstellen gestemd worden op 8 juni in Europees Parlement zal dat inderdaad een ernstige impact hebben op de Europese burgers:

–         Zij zullen nog meer welzijnsvoorzieningen vernietigen want zij zullen voor gevolg hebben dat de komende jaren de budgetten gekenmerkt zullen worden door besparingen. Concreet betekent dit dat overheidsdiensten verder afgebouwd worden, dat in sociale voorzieningen, lonen en pensioenen wordt geknipt, dat de zakenwereld minder belasting moet betalen en dat de arbeidswetgeving wordt aangepakt.

–         Zij zullen de ruimte voor democratische inspraak verkleinen want de Europese Commissie zal verregaande, nieuwe macht verwerven om sancties op te leggen aan lidstaten als die de voorgestelde maatregelen van economisch beleid van schuldafbouw of van de aanpak van de macro economische onevenwichten niet in praktijk zouden brengen. Bureaucratische instellingen zullen veel macht krijgen met betrekking tot zeer gevoelige kwesties van economisch beleid. Gezien de overheersende ideologie onder de bureaucraten in de Europese Commissie en binnen de ministeries van financiën, nauw betrokken bij de belangen van de zakenwereld, zal dat in de praktijk betekenen dat alle lidstaten in een spannende, neoliberale dwangbuis worden gedwongen.

Ondertekenen kan via www.oureurope.org

Om het met de jongeren op de Puerta del Sol te zeggen: “Voor een echte democratie nu!”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!