“Sfinks Mixed publiek staat open voor ons verhaal”

“Sfinks Mixed publiek staat open voor ons verhaal”

Veel NGO's zijn vertegenwoordigd op Sfinks Mixed. Zowel op de markt als op de grote festivalweide zijn ze terug te vinden. De Wereld Morgen passeerde even bij deze NGO's om te kijken wat ze doen, welke campagnes ze voeren en waarom ze naar Sfinks komen.

zaterdag 30 juli 2016 18:41
Spread the love

Amnesty International
Amnesty international (AI) staat met een leuk spel voor kinderen op Sfinks Mixed Mixed. “Kinderen worden gevraagd om een voor de vluchtelingen een veilige route naar het ‘beloofde land’, Europa te vinden,” vertelt een medewerker van AI.

SOS Europa is de campagne waar Amnesty International hier op Sfinks Mixed de aandacht wil op vestigen. “We willen dat de vluchtelingencrisis onder de aandacht van het publiek en de politici blijft. We proberen mensen te sensibiliseren, de boodschap tot bij hen te brengen en hen de petitie te laten ondertekenen.”

AI heeft een duidelijke boodschap en concrete eisen aan premier Michel en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “Ten eerste eisen we voldoende financiële steun en hulp in de regio. Er bestaat de misvatting dat Europa overspoeld wordt door vluchtelingen. Maar liefst 86 procent van de vluchtelingen worden immers in de ontwikkelingslanden zelf opgevangen en niet in het rijke westen.”
Het voorbeeld van Syrië wordt aangehaald, waarbij 95 procent van de vluchtelingen opgevangen wordt in de buurlanden Turkije, Libanon, Egypte en Irak. “De regio is dan ook volledig verzadigd. Die mensen hebben gebrek aan voedsel, medische hulp, onderwijs en werk. Rijke landen moeten de mensen in deze noodsituatie dan ook ondersteunen met hulp.”

De tweede eis van AI gaat over de route die de vluchtelingen afleggen om in Europa te geraken. “Zorg op Europees niveau voor een georganiseerde, een gecoördineerde , legale en veilige route vanuit crisislanden naar Europa. De mensen hebben het recht om asiel aan te vragen in het land naar keuze, maar dit recht wordt hen ontzegd, waardoor illegale en levensgevaarlijke routes naar Europa gecreëerd worden.” AI stelt deze eisen en krijgt hierbij toch heel wat steun van het publiek, zeker hier op Sfinks. 

Memisa
Memisa staat met een tentje op de wereldmarkt van het festival. Zij werken voornamelijk rond het toegankelijk maken van gezondheidszorg, vanuit het principe dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg.

“Dat is niet in alle landen even evident. In de landen, zoals Congo, Burundi, Congo-Brazzaville, Bénin, Mauritanië en India zetten wij ons daarvoor in. We proberen in de eerste plaats te werken met lokale groepen, met lokale ziekenhuizen en bestaande organisaties. We proberen deze te ondersteunen en te versterken op een structurele manier, zodat het ook duurzaam is.”

Moedersterfte staat centraal in de campagne van Memisa. Ze laten op Sfinks Mixed kinderen dan ook een spel spelen op de computer “Bevallen is geen kinderspel”. In Afrika moeten hoogzwangere vrouwen soms tientallen kilometers stappen om een ziekenhuis te bereiken. Memisa ontwikkelt daarom aangepaste systemen voor noodtransport. Op deze manier probeert men het grote publiek te sensibiliseren over de problematiek en te informeren over de impact van onze projecten.

Neem zeker ook een kijkje op de Facebook-pagina of op de website van Memisa.

G3W

G3W is de volgende organisatie op de wereldmarkt. “We werken rond het recht op gezondheid. We hebben partners in Palestina, in de Filippijnen, in Congo, in Cuba, maar ook in België. We willen sociale bewegingen ondersteunen als het gaat om gezondheid. Dat gaat van toegang tot water en toegang tot ziekenzorg tot klimaatverandering, mijnbouw, oorlog en geweld in Palestina. We geloven ook dat dit aangepast kan worden door druk op het beleid te zetten van onderuit.”

“In de Filippijnen bijvoorbeeld zijn onze partners gezondheidcomités die rondgaan in sloppenwijken. Zij doen huisbezoeken om te kijken wat de directe noden zijn op medisch vlak, maar ze onderzoeken ook waarom mensen ziek worden. Het heeft bijvoorbeeld niet veel zin om mensen naar een ziekenhuis te sturen en dan terug naar plaats waar ze ziek worden.” Ook worden mensen in deze landen aangespoord om op te komen voor hun recht op gezondheidszorg en er worden met succes acties gevoerd in deze landen zelf.Kinderen kunnen tasjes versieren, terwijl de ouders luisteren naar de interessante uitleg van de G3W-medewerkers.

Op Sfinks Mixed wil G3W voornamelijk aandacht vragen voor de vrijhandelsakkoorden TTIP en CETA (vrijhandelsakkoorden tussen de EU en de VS en Canada). “Het beleid in Europa heeft veel invloed in het Zuiden. We willen mensen dan ook wijzen op de gevaren die deze vrijhandelsakkoorden met zich meebrengen. Deze akkoorden zijn voornamelijk gericht op economische groei en winst en men wil voornamelijk komaf maken met de handelsbarrières in de verschillende landen.”

” Deze handelsbarrières zijn echter onze basisrechten. Het gaat onder andere over gezondheidsnormen, veiligheidsnormen en klimaatnormen. Als we dit uitleggen aan de mensen, worden ze ook er ook verontwaardigd over.” Met een ludieke actie waar je zelf een katoenen tasje kan versieren met slogans als ‘Stop TTIP’, proberen de vrijwilligers van G3W jong en oud te sensibiliseren.

Neem zeker ook een kijken op de Facebook-pagina  of de website van G3W.

Damiaanactie
Dirk, een vrijwilliger van Damiaanactie, nam even de tijd om een woordje uitleg te geven over de campagne en organisatie van Damiaanactie. “Damiaanactie heeft een heel eenvoudige boodschap: we slagen erin om met 40 euro iemand met lepra of tuberculose te genezen. We proberen dit aan mensen duidelijk te maken via het euro-spel dat we hier spelen om op die manier mensen bewust te maken dat de problematiek van lepra nog altijd blijft bestaan.”

“Sfinks Mixed is een plaats waar we veel mensen kunnen bereiken en bewust maken. Dit is een unieke kans die we moeten grijpen.” Ook worden er enkele producten verkocht die gemaakt werden door patiënten. Damiaanactie doet immers meer dan alleen medicijnen en dokters aanbieden om mensen met lepra of tuberculose te genezen.

“We bieden ook een heel ‘care after cure’-pakket aan. Het zou stom zijn om mensen te genezen en dan te laten omkomen van de honger. We geven bijvoorbeeld ook renteloze leningen, zodat mensen zich kunnen inkopen in coöperatieven die vaak samenwerken met Fair Trade. Op die manier kunnen mensen in eigen levensonderhoud voorzien en hun leningen terugbetalen.”

Daarnaast zorgt Damiaanactie er ook voor dat kinderen naar school kunnen gaan door schoolgeld te betalen, “want onderwijs is een essentieel element van ontwikkeling. Zo geraken kinderen uit de armoede en uit het risico van deze armoedeziektes.”

Plan België
Cathy is vrijwilliger voor Plan België en vertelt waarom Sfinks Mixed een ideaal festival is voor Plan Belgie. “Wij staan op Sfinks Mixed, omdat dit een heel kindvriendelijk festival is. Er komt ook veel jeugd en dat zijn de mensen die wij aanspreken. Dit is dikwijls een sociaal voelend publiek die op een andere manier naar de wereld kijken. Dat zijn ook de mensen die open staan voor ons verhaal.”

Al vier à vijf jaar voert Plan België de campagne ‘Alle meisjes naar school’ en dit jaar focussen ze op kindhuwelijken. “Elke minuut worden er 27 meisjes wereldwijd gedwongen om te trouwen voor hun 18 jaar. De kans dat meisjes die niet trouwen naar school gaan is drie keer groter en dit is wat voor ons belangrijk is.” Met deze campagne probeert Plan meisjes de mogelijkheid op een betere toekomst te geven. Op Sfinks Mixed kunnen kinderen een deel van een grote kleurplaat inkleuren, terwijl ouders zich laten overtuigen om Plan Ouder te worden.

Oxfam
We verlaten de wereldmarkt en trekken naar de grote festivalweide, waar ook de grotere NGO’s te vinden zijn. Oxfam Solidariteit is de eerste NGO die we tegenkomen. Centraal bij Oxfam hier op Sfinks Mixed staat belastingontwijking.

“De schandalen zijn frequent in de pers gekomen. Belastingen zijn nog nooit zo een ‘sexy’ onderwerp geweest. Belangrijk is vooral dat de impact op ontwikkelingslanden onderbelicht gebleven is. In deze landen komt verhoudingsgewijs het verlies van fiscale inkomsten veel harder aan. Hier zijn immers minder budgetten voor basisinfrastructuur zoals voor onderwijs en gezondheidszorg.”

“We willen dat er maatregelen komen op Belgisch, Europees en internationaal niveau om belastingontwijking tegen te gaan en een einde te maken aan de belastingsparadijzen.  We zoeken ook middelen om basisvoorzieningen in ontwikkelingslanden te financieren.”

Oxfam Solidariteit probeert dit om een ludieke manier aan de man te brengen. Ze hebben een kickertafel staan en er is mee ‘gesjoemeld’, wat een metafoor is voor de hele campagne omdat het onderwerp van belastingontwijking abstract kan zijn. “Zo krijgen mensen rechtstreeks te maken met het gevoel van onrechtvaardigheid.” Sfinks blijkt ook een heel open en progressief publiek te zijn, dat niet veel overtuiging nodig heeft.

11.11.11
11.11.11 stond op de festivalweide met een hele constellatie. Deze organisatie heeft de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen visueel proberen voorstellen. Er staat een bank waar doelstelling 10 ‘het verminderen van de ongelijkheid’ visueel wordt voorgesteld.

Daarnaast kunnen kinderen afval uit het water wissen, om zo doelstelling 14 ‘leven in het water’ te behalen. De toiletten symboliseren doelstelling 6 schoon water en sanitair voor iedereen. Ook voor leven op het land en klimaatactie heeft men iets gebouwd.

“We staan hier om mensen te informeren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die samen met 193 landen overeengekomen zijn en gerealiseerd moeten worden tegen 2030.” De medewerker van 11.11.11 wou verder nog niets kwijt over de onderhandelingen die gevoerd worden om een coalitie te sluiten om druk te kunnen zetten op het beleid.

 Greenpeace
De laatste organisatie op onze tocht door het festival is Greenpeace, die met hun Rainbow Warrior op de festivalweide stonden. “Wij doen aan fondsenwerving met virtual reality brillen met een filmpje over de Noordpool.” Sfinks Mixed trekt blijkbaar het ideale publiek voor de talrijke NGO’s hier op de wei. 

 

take down
the paywall
steun ons nu!