Pedro Castillo als peresident van Peru Foto: Presidencia de la República del Perú. Creative Commons Attribution 3.0
and

Mexico, Argentinië, Bolivia en Colombia steunen President Castillo, veroordelen ‘antidemocratische pesterijen’ in Peru

Mexico, Argentinië, Colombia en Bolivia gaven een gezamenlijk standpunt vrij ter ondersteuning van de verkozen President van Peru, Pedro Castillo, waarin ze stellen dat hij het slachtoffer is van 'antidemocratische pesterijen' met als gevolg een door de VS gesteunde rechtse staatsgreep.

maandag 26 december 2022 10:53
Spread the love

 

De regeringen van Mexico, Argentinië, Colombia en Bolivia gaven een gemeenschappelijk standpunt vrij ter ondersteuning van de democratisch verkozen President van Peru, Pedro Castillo, waarin ze stellen dat hij het slachtoffer is van ‘anti-democratische pesterijen’.

Castillo werd omvergeworpen door een staatsgreep op 7 december, geleid door de beruchte corrupte rechtse oppositie die het eenkamerparlement van Peru, dat een goedkeuringsgraad van amper tussen de 7% en 11% heeft, controleert.

De door de VS gedomineerde Organistie van Amerikaanse Staten (OAS) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS hebben openlijk de staatsgreep goedgekeurd en steunen de niet verkozen dirigente Dina Boluarte, die zichzelf tot  president uitriep in samenwerking met het Parlement.

Mexico, Argentinië, Bolivia en Colombia schreven dat zij ‘hun diepe bekommernis uitdrukken betreffende de recente gebeurtenissen die eindigden met de opzijschuiving en de aanhouding van José Pedro Castillo Terrones, president van de Peruaanse Republiek.’

‘Voor de wereld is het geen nieuws dat President Castillo Terrones, sinds de dag van zijn verkiezing, het slachtoffer was van antidemocratische pesterijen’, schreven de vernoemde landen.

‘Onze regeringen roepen alle in het recente proces betrokken acteurs op om prioriteit te verlenen aan de wil van de burgers, uitgedrukt in de stembus’

Zij voegden eraan toe dat Castillo ook onderworpen werd aan een illegale ‘gerechtelijke behandeling’ – een allusie naar de onverbiddelijke lawfare (gerechtelijke oorlogsvoering) die de rechtse oppositie van Peru tegen de president en zijn topambtenaren en politieke bondgenoten heeft gevoerd.

Mexico, Argentinië, Bolivia en Colombia benadrukten dat deze pesterijen de Amerikaanse Conventie van de Mensenrechten van 1969 schendt.

‘Onze regeringen roepen alle in het recente proces betrokken acteurs op om prioriteit te verlenen aan de wil van de burgers, uitgedrukt in de stembus,’ schreven zij en voegden eraan toe, ‘Wij dringen erop aan dat degenen die deel uitmaken van de openbare instellingen zich onthouden de volkswil, uitgedrukt gedurende vrije stemmingen, te negeren.’

In andere woorden, zij riepen op om Castillo te erkennen als de enige democratische, grondwettelijke president van Peru.

De landen benadrukten: ‘Wij vragen ook dat de autoriteiten volledig respect betuigen ten aanzien van de mensenrechten van President Pedro Castillo en dat hij van de gegarandeerde wettelijke bescherming kan genieten’, die vastgelegd  is in de Amerikaanse Conventie voor de Mensenrechten.

Presidenten van Mexico, Colombia en Bolivia veroordelen staatsgreep

Toen de staatsgreep op 7 december gepleegd werd in Peru, schreef de linkse Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador (AMLO):

‘Wij vinden het verschrikkelijk dat, omwille van de belangen van de economische en politieke elites, sinds het begin van het wettelijke presidentschap van Pedro Castillo, er een sfeer van confrontatie en vijandigheid werd onderhouden tegen hem, wat hem ertoe noopte beslissingen te nemen die tenslotte zijn tegenstanders toelieten om hem te verwijderen.’

AMLO verwees hierbij naar de beslissing van Castillo om het Parlement, dat een staatgreep aan het opzetten was, te ontbinden – een daad die toegestaan is in bepaalde gevallen van obstructionisme volgens artikel 134 van de Peruaanse grondwet.

Colombia’s eerste linkse president, Gustavo Petro, schreef eveneens dat ‘Pedro Castillo, omdat hij een leraar was van de Sierra [de bergachtige rurale regio in de Andes], gekozen door het volk, vanaf de eerste dag tegengewerkt werd.’

‘Toen ik Pedro Castillo ontmoette, trachtte zij [de rechtse oppositie] het presidentiële paleis binnen te breken om hem en zijn dochter aan te houden’, herinnerde Petro.

‘Hij ontving me bedroefd. Een parlementaire staatsgreep tegen hem was zich reeds aan het voorbereiden’, zei de Colombiaanse president.

‘De constante pesterijen door antidemocratische elites tegen progressieve, populaire en wettelijke regeringen zou door iedereen moeten veroordeeld worden’

Op de dag van de staatsgreep, verwittigde ook de Boliviaanse President Luis Arce openlijk: ‘Vanaf het begin trachtte de Peruaanse rechtervleugel de regering, verkozen door het volk, door de lagere klassen die meer inclusie en sociale rechtvaardigheid zoeken, omver te werpen.’

‘Wij betreuren wat er gebeurd is in de zusterrepubliek van Peru, aan wie wij onze solidariteit betuigen’, zei hij.

En de Boliviaanse president voegde hieraan toe: ‘De constante pesterijen door antidemocratische elites tegen progressieve, populaire en wettelijke regeringen zou door iedereen moeten veroordeeld worden.’

De vroegere President van Bolivia Evo Morales, die zelf ook omvergeworpen werd door een door de VS gesteunde rechtse staatsgreep in 2019, zei dat deze laatste staatsgreep ‘opnieuw aantoonde hoe de Peruaanse oligarchie en het Amerikaanse Imperium niet aanvaarden dat leiders, die vakbondsactivisten en inheemsen zijn, regeringen vormen die ten dienste van het volk werken.’

Morales tweette later dat de ‘parlementaire staatsgreep door de rechtervleugel in Peru ons aanmaant tot een diepgaande bedenking.’

‘Een door het volk verkozen regering zou nooit zijn ideologische basis mogen opgeven noch zichzelf verwijderen van zijn militanten. Denken dat de rechtervleugel presidenten zal aanvaarden van volksbewegingen is de ergste historische vergissing ooit’, waarschuwde hij.

Toen het Peruaanse volk de straten bezette in grote protesten tegen de staatsgreep en de vrijlating van Castillo, nieuwe verkiezingen en een nieuwe grondwet eiste, schreef Morales op 12 december:

‘Na de staatsgreep van november 2019 in Bolivia confronteerden eenvoudige mensen de gewapende repressie van de coupplegers in Bolivia. Na de parlementaire staatsgreep in Peru, worden eenvoudige mensen geconfronteerd met de repressie van de rechtse coupplegers. Het Patria Grande (Grote Vaderland) [beweging die de Latijns-Amerikaanse regionale eenheid beoogt] eist rechtvaardigheid voor de vermoordde broeders.’

En Morales verklaarde ook nog op 13 december:

‘Wij sluiten ons aan bij de oproep, die de verdedigers van het leven en de mensenrechten lanceren, waarin zij de stopzetting van de uitmoordingen van onze inheemse broeders in Peru eisen, evenals dat hun stem en de democratie die hen vertegenwoordigt, erkend worden. Geen enkele regering aan wiens handen het bloed van het volk kleeft is wettig.’

 

Deze tekst verscheen op Multipolarista. Vertaald door Roos De Witte.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!