% publieke dienstverleners op loontrekkenden in elk gewest

% publieke dienstverleners op loontrekkenden in elk gewest

zaterdag 3 september 2016 11:01

43,6% in het Vlaams gewest, 46,0% in Brussels, 51,9% in Waals gewest, In België werkt 45,8% van de loontrekkers in Publieke dienstverlening.

Alle gegevens in tabel 
Publieke dienstverlening naar gewest op 31/12/015

Omschrijving Publieke dienstverlening

Publieke dienstverlening is in deze analyse elke tewerkstelling die volledig of in hoofdzaak door publieke financiering wordt mogelijk gemaakt. Niet alleen openbare besturen op lokaal, provinciaal, gewestelijk, gemeenschappen en federaal vlak maar ook spoor, post, radio en tv, en ook restanten van publieke tewerkstelling in de secundaire en tertiaire sector. Dit laatste is detecteerbaar, ook op gewestelijk niveau, door de RSZ-bestanden na te gaan met opdeling arbeiders, bedienen en ambtenaren, zowel vast als contractueel. En dan zijn er nog de dienstencheques natuurlijk, de publieke tewerkstelling bij uitmuntendheid wat kuis en strijk betreft.

Zoals in BuG 331 on-line werd bericht is 45,8% van de loontrekkende tewerkstelling Publieke dienstverlening. De laatste vier jaar is het aandeel ervan elk jaar met 0,2% gestegen. In 2008 bedroeg de Publieke dienstverlening 43,6%. Dank zij haar Publieke dienstverlening heeft België in Europa het best de bankencrisis overwonnen, gezien Publieke dienstverlening volledig crisisbestendig is en er alle sociale bijdragen en belastringen op betaald wordt. Het is trouwens een van de meest betrouwbare producenten van de toegevoegde waarde in België.

Het % Publieke dienstverleners op het aantal loontrekkenden in het Vlaamse gewest is 43,6%, in het Brusselse gewest 46,0% en in het Waalse gewest 51,9%. Wordt er dus meer op de overheid ‘geteerd’ in Wallonië? Het % ligt hoger omdat er minder ‘gewone’ tewerkstelling is. Het % Publieke Dienstverleners in verhouding tot de bevolking ligt in Vlaanderen hoger: 15,5% in het Vlaams, 15,2% in het Waals en maar 11,8% in het Brussel gewest, omdat er veel meer pendel is vanuit de andere gewesten naar Brussel in de jobs Publieke Dienstverlening.

Charleroi

En op Caterpillar in Charleroi wordt ook even ingegaan, ondermeer dat de pendel naar Charleroi het dubbele bedraagt van de tewerkstelling van Carolo’s in de eigen stad. Ook dat 22,9% van tewerkstelling in Charleroie in de secundaire sector gesitueerd is, alle ander in de tertiaire en quartaire sector. In een volgende BuG wordt dieper ingegaan op het sociaal-demografisch profiel van Charleroi

Lees het volledige bericht BuG 337 on-line en zie tabel: Publieke dienstverlening naar gewest op 31/12/015.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!