De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PTB-GO!, het opstaan van een nieuwe generatie?

dinsdag 4 februari 2014 11:33
Spread the love

De tot stand koming van een PTB-GO, Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture in de Federatie Brussel/Wallonië heeft langs Vlaamse kant (nog) niet veel reacties of debat losgeweekt. Nochtans zit er wel wat stof in om de linkerzijde in Vlaanderen te appelleren wat zij aanmoeten met PVDA, PVDA+ maar zonder dus die ‘Opening naar Links’ zoals in Wallonië/Brussel. Peter Mertens verheugt zich dat de enige nationale partij die overblijft in België PVDA/PTB nu als PVDA Open Links naar de kiezer gaat, in Wallonië en Brussel wel te verstaan, niet in Vlaanderen. Eén partij, twee strategieën wat regio’s en taalgemeenschappen betreft. Ook de Duitstalige kiezer in België kan voor het federaal parlement en Europa voor de PTB-GO stemmen. en dat er wat beweegt in Walloniërussel blijkt uit de recente overstap van Sfia Bouarfa van de PS naar PTB-GO die wel het nieuws in Vlaanderen haalt.

Dat is dus toch een eerste vraag die zich stelt, waarom PTB-GO in Wallonië/Brussel en niet in Vlaanderen opkomt als PVDA-OL, Open Links? En wat in het Brussels gewest, onder welke naam zal men daar naar de kiezer gaan: PTB-GO/PVDA+ of met gesplitste lijsten? Misschien geeft een nader bekijken van de dynamiek aan Franstalige zijde hierop al enkele antwoorden.

Wat met de PC, de Parti Communiste, bv, waar de PC-Luik in de recente gemeenteraadsverkiezingen al was samen gegaan met de PTB+. Dit is toen wel gebeurd  ten koste van Pierre Eyben, de voor Europees Links opterende Luikse ex-PC kopman die een onderkomen heeft gevonden bij VEGA, dat in 2012 toch goed was voor 3,6% in Luik naast de 6,41% van de PTB+. En wat met de Parti Communiste Wallonië/Brussel  die wel volwaardig lid is Europees Links en dat ook in haar logo voert? Welnu, de Parti Communiste, Wallonië/Bruxelles doet een voorzichtige geloofsbelijdenis aan PTB-GO als progressieve frontvorming waarbij de PTB de enige politieke kracht is die volgens hen ook parlementair iets kan gaan betekenen. Maar mét behoud van hun binding met Europees Links dus en alle krachten die daarin vertegenwoordigd zijn.

Maar wenst PVDA/PTB vooralsnog of ooit een onderdeel te worden van Europees Links, of is dat de deal, de kostprijs voor de PTB die zij hebben moeten aanvaarden om ook de PC in haar geheel, met inbegrip dus van de PC-afdelingen Charleroi/Brussel mee te krijgen, een partij die hen vanaf nu ook verbindt met Europees Links, en wiens grotere zuster, de Parti Communiste Français met Pierre Laurent de voorzitter levert van de Partij van Europees Links.

Deze vaststelling is des te belangrijker als nagegaan wordt welke partijen niét meegegaan zijn met de PTB-GO. Dat gaat dan om de (jonge) partij Mouvement de Gauche, waarvan moet afgewacht worden hoeveel (tegen)gewicht zij kunnen geven aan PTB-GO en andere linkse partijen. Maar vooral ook om VEGA, een wat oudere partij uit het Luikse die zich nu gereedmaakt om in gans Wallonië op te komen en waarbij de ecologie, socialisme en democratie, links van de PS en Ecolo, de centrale drijfveren zijn.

VEGA heeft niet alleen een duidelijke referentie naar Europees Links maar zij genieten er  blijkbaar de uitdrukkelijke steun van. De Partijen van Europees Links steunt de samenwerking van diverse linkse krachten in de verschillende landen, maar kan ook verschillende fracties steunen, zo is het bv niet uitgesloten dat zij ook een steun (zullen) geven, aan PTB-GO, gezien een van de samenstellende partijen lid is van Europees Links.

Vega heeft op zaterdag 1 februari 2014 in Charleroi haar krijtlijnen uitgezet voor de komende verkiezingen in 2014 waarbij ze vooral de Europese verkiezingen viseren en de gewestverkiezingen, waar zij mee het verschil kunnen maken. Maar belangrijk was ook de mededeling en vaststelling dat zij de steun genieten van Europees Links en dat zij volgende buitenlandse delegaties konden verwelkomen:

– Parti de Gauche en de PCF (Frankrijk),
– Syriza (Griekenland),
– Die Linke (Duitsland),
– Bloco de Esquerda (Portugal),
– Izquierda Unida (Spanje),

Allemaal partijen die behoren tot Europees links en die allen gaan voor een linkse eenheid, links van zowel de sociaal-democratie, de socialisten dus, en de ecologisten. Misschien zien we ze voor de verkiezingen van mei 2014 ook nog eens terug aan de zijde van PTB-GO?

Daarmee is meteen misschien aangegeven waarom in Vlaanderen voor de PVDA+ de tijd (nog) niet lijkt gekomen om zich te openen voor links, nl dat zij ook vertegenwoordigers van Europees Links zouden kunnen/moeten meenemen in hun PVDA-Open Linkse verzameling, of dit minstens moeten aanbieden. Ook het forum van de Vlaamse Kommunistische Partij, had zoals bij de vorige verkiezingen in 2010 op de kar kunnen springen, alsmede tientallen progressieven, ook uit Beweging, de verzameling militanten uit de kristelijke arbeidersbeweging, kernfiguren uit ABVV/BBTK, kristenen voor het socialisme en vele andere progressieve verenigingen en personen, die vruchteloos zitten/zaten te wachten op een Opening voor Links vanwege de PVDA, en niet enkel dus op de PVDA+ die hiermee, om welke redenen dan ook, afstand neemt of achterop loopt op de Waals/Brusselse zusterpartij, die zich daarbij wel, langs de Parti Communiste Brussel/Wallonië, aan Europees Links heeft verbonden.

Of moeten een deel van de Vlaamse  ‘linkse’ stemmen of traditioneel blanco stemmen of ‘nieuwe’ stemmen zich op Rossem oriënteren, op andere Linkse protestpartijen, bij gebrek aan beters. Politiek commentator Goldman geeft op z’n blog trouwens een interessante beschouwing over de verschuivingen in het kiezerskorps en de zogezegde tegenstelling, Diviser ou renforcer la gauche of het zogezegde dilemma, verenigd links neemt stemmen af van de (grotere) linkse partijen en versterkt zo rechts.

Toen Rossem eind 2013 z’n aanbod deed voor een kartel met LDD en PVDA zei Peter Mertens, zeg nooit nooit, en in hetzelfde interview in HLN van 23/10/2013 had hij het er nog over dat de PVDA/PTB in Antwerpen, maar ook in Luik zelfstandig naar de kiezer zou gaan. Hij benadrukte tevens dat de PVDA geen protestpartij is. “Wij zijn een consequent linkse partij. Maar op zich is het natuurlijk goed dat er protestpartijen zijn.

Hoe het in Luik is gegaan weten we nu met PTB-GO. Houdt de PVDA in Vlaanderen nog iets in petto? Of is Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA/PTB naast z’n voorzitter  Peter Mertens en is hij daarbij nu ook woordvoerder van de PTB-GO enerzijds, en van PVDA+ anderzijds, een schizofrene positie toch of gaat het om het opstaan, niet de opstand, van de jongere generatie die zich in Wallonië/Brussel sterker dan Vlaanderen doorzet?

Wanneer geeft eens een échte politieke commentator z’n visie.

Jan Hertogen
Individueel lid van Europees Links

take down
the paywall
steun ons nu!