De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Deliveroo, geen werkgever volgens henzelf. Foto: Sam Saunders, Flickr/CC BY SA 2:0
BTB-ABVV

Proces Deliveroo: Eindpunt van schijnzelfstandigheid?

Bijna twee jaar nadat de zaak door de arbeidsauditeur werd ingeleid voor de rechtbank, zal het dossier tegen Deliveroo op donderdag 28 oktober 2021 gepleit worden. Het auditoraat startte de gerechtelijke procedure om de wantoestanden, op arbeidsrechtelijk vlak, bij Deliveroo een halt toe te roepen.

woensdag 27 oktober 2021 17:04
Spread the love

Schijnzelfstandigen

Deliveroo werkt met schijnzelfstandigen. Voordelig voor Deliveroo op verschillende vlakken. Zo betaalt zij geen bijdragen aan de RSZ, geen bedrijfsvoorheffing, investeert zij niet in werkmateriaal … De koeriers werken echter in werkelijkheid als werknemers: zij dienen dan ook de bescherming en de verloning van dat statuut te verkrijgen.

Het ging initieel om een principiële procedure. Koeriers dienden zich rechtstreeks aan te sluiten bij de rechtszaak zodat het rechtstreekse gevolgen voor hen kon meebrengen. Met succes: verschillende koeriers sloten zich – met hulp van BTB – vrijwillig aan.

Sociaal overleg uitgehold

Ook BTB (en andere vakbonden) beslisten mee te stappen in het dossier. Vakbonden onderhandelen en sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten om het werk en het leven van de betrokken werknemers in de desbetreffende sectoren werkbaar en leefbaar te maken. Door de constructie die Deliveroo opgezet heeft, worden cao’s niet nageleefd en wordt zo sociaal overleg uitgehold.

Nog niets veranderd

De situatie is sinds de start van de procedure nog niets veranderd. Nog steeds wordt BTB geconfronteerd met schrijnende situaties: van incorrecte betalingen van de riders tot illegale tewerkstelling. Deliveroo hanteert een bussinessmodel waar enkel zij beter van wordt. Dat moet stoppen.

De gerechtelijke procedure valt te kaderen in een groter geheel. Ook in andere landen, zoals Nederland, Frankrijk en Spanje,  werd Deliveroo veroordeeld voor haar wanpraktijken. BTB hoopt dat die positieve trend zich ook in ons land zal verderzetten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!