De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politie van Brussel: vreemden in stad en gewest

Politie van Brussel: vreemden in stad en gewest

vrijdag 17 november 2017 16:21
Spread the love

10% van wie in Zone Brussel Hoofdstad/Elsene werkt, woont er ook. 25% van de agenten die in het Brussels gewest werken woont er. Is Brussel een door buitenregionale politiemachten bezette stad?

Tabel Wonen en werken in alle politiezones België 2012-2016
    
In de Politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werken er 2.474 agenten, er wonen er elk jaar minder, 292 in 2012, 257 agenten op 01/01/2017. Ter vergelijking: In Luik werken er 1.131 agenten, 32% wonen er, in Antwerpen werken er 2.739 agenten en wonen er 40%. In de politiezone Brussel Hoofdstad zijn er dat 3 tot 4 keer minder dan in Antwerpen en Luik, die het al zeer slecht doen wat nabijheid betreft.
  
Wie is verantwoordelijk voor deze jarenlang gegroeide situatie, spreken over wijkpolitie en buurtnabije politie is in deze omstandigheden lachwekkend. Het is het gevolg van het jarenlang afstoten van de Brusselaars zelf die nu voor 82,5% een migratieachtergrond hebben. Is dit het topje van de ijsberg van anti-Brussels sentiment en een diep geworteld racisme en xenofobie?

Is de gore taal van de bevoegde minister, herhaald in het VRT-nieuws, Ter Zake, De Afspraak en de Ideale Wereld een schuldbekentenis voor het falen van de politie zoals Geens tot 2 maal toe in ter Zake affirmeerde. “Telkens als de politie
faalt moet het gerecht het bekopen voor straffeloosheid, zoals nu weer eens blijkt bij monde van de korpschef.”

Wanneer worden Brusselaars toegelaten tot alle beroepen  in het openbaar ambt, inzonder de politie, zodat ook de Brusselse jongeren een toekomstperspectief kennen?

Tabel Wonen en werken in alle politiezones België 2012-2016 voor wie wil weten waar de ‘lokale agenten’ dan wel wonen, bv in de Politiezone Hesbaye wonen 3x meer agenten dan er werken.

Voor tabellen, grafieken en kaartjes zie BuG 373 on-line.

1. Maar eerst nog de ‘mythe’ van de ‘jonge agentjes’

In grafieken in BuG 373 on-line wordt duidelijk dat ‘jongere’ agenten minoritair zijn, slechts 13% van de lokale agenten is minder dan 30 jaar. Gepensioneerden werden maar met mondjesmaat vervangen. Zo blijkt dat het politiepotentieel in Brussel Hoofdstad/Elsene gedaald is van 2.546 in 2012 tot 2.474 in 2016, en dit als gevolg van het beleid van Binnenlandse Zaken. Met deze daling is het aantal wonenden in de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene ook gedaald van 11,5% tot 10,4% van degenen die er werken.
 
2. 25% van de lokale agenten die in het  Brusselse gewest werken wonen er ook.
  

In de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werken 2.474 politieagenten maar er wonen slechts 257 agenten, die allicht in Brussel Hoofdstad/Elsene werken of eventueel in andere zones in Brussel, Vlaanderen of Wallonië. Men moet dus onder ogen zien dat maximaal 10% van de agenten die Politiezone Brussel/Hoofdstad/Elsene als werkplaats hebben er ook wonen.
 
In onderstaande tabellen wordt niet de politiezone maar het gewest als uitgangspunt genomen, dwz 25% van de lokale politie die in een van de zes politiezones van Brussel werken, woont er ook, 75% woont dus in het Vlaamse of Waalse gewest.
  
3. Gemeentekaart met woonplaats van de lokale politie, zie BuG 373 on-line.
 

Interactieve kaartjes op het internet, de gemeente of politiezone aanklikken en het aantal of % (in decimalen) verschijnt in een apart kadertje.

Hier wordt het % politieagenten weergegeven op de bevolking van elke gemeente. Niet onbelangrijk om aan te stippen is dat politie niet alleen in hun professionele activiteit betekenisvol is maar ook op de plaats waar zij wonen.

In de meerderheid van de politiezones wonen meer politieagenten dan er werken. Zij hebben een rechtstreeks verband met de zone waarin ze werken en andere politieagenten, die er wonen maar niet werken zorgen mee voor een veiligheidsgevoel omdat er meer politieogen het dagdagelijks leven volgen. Politiezone Brussel Hoofdstad en het gehele Brusselse gewest zijn dus op een dubbele wijze in een structurele en reeds decenniadurende onveiligheid geplaatst: uitzonderlijk weinig lokale politie woont er, en ook van andere politieagenten die er wonen maar niet werken is er maar minimaal sprake.

% wonen tav werken lokale politie in de politiezones in België

De gegevens van de gemeenten zijn samengebracht per politiezone en zijn dus voor alle gemeenten in een zone gelijk.

Voor een beter begrip van de situatie in het Brussels gewest, hierbij het % lokale politie dat er woont tav van het aantal dat er werkt. Merk de relatieve (maar toch nog zeer beperkte) concentratie van het wonen in de West-kant van Brussel. Op het kaartje is ook duidelijk hoe de Brusselse politiezones verdeeld zijn.
 
4. Slotoverweging

Het zijn “een bepaald type jongeren, schorremorrie, een kanker die zich over gans België kan uitbreiden”, dit is gore en stigmatiserend bedoelde praat, een staatsman onwaardig. Dat jongeren in Brussel, waar 82% een migratieachtergrond heeft, ook een migratieachtergrond hebben is nogal wiedes, het omgekeerde zou pas onbegrijpelijk zijn.

De minister van Binnenlandse zaken moet toch beseffen dat als reeds gekende hooligans en criminelen, zoals de korpschef van Brussel Hoofdstad/Elsene aangaf, dwz jongeren die chanteerbaar en inzetbaar zijn, een quasi vrijgeleide krijgen van de veiligheidsdiensten dan is de ware kanker misschien het er door opgewekte en politiek opgeklopte onveiligheidsgevoel. Het effect en impact is dan hetzelfde als waar het de Bende van Nijvel om kon te doen zijn.

Als in Antwerpen 800 agenten gemobiliseerd worden om de Antwerpse hooligans in de voetbalmatch tegen Brugge te controleren dan mag men zich afvragen wat de bedoeling is wanneer in Brussel relschoppers, gekende criminelen en hooligans een uur de tijd krijgen om hun ding te doen. Als in Brussel de groten der aarde vergaderen, dan is het veiligheid boven alles. Als er een voetbalmatch van Marokko plaatsvindt of een Snapschat-icoon Brussel met z’n bezoek vereert, dan kunnen de hooligans onder het oog van de politie toeslaan of heeft men geen idee wat Snapchat is en de positieve vibes die er van uitgaat.

Wij zijn getraind in ordehandhaving en dat doen we goed, zei de korpschef van Brussel Hoofdstad/Elsene, behalve als het de veiligheid van de Brusselaars betreft. De politie heeft gefaald, zo stelde minister Geens tot twee maal toe in Terzake van 16/11/2017.

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!