De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pedofilie – hoog tijd voor een onafhankelijke commissie !
Katholieke kerk, Pedofilieschandaal -

Pedofilie – hoog tijd voor een onafhankelijke commissie !

dinsdag 11 mei 2010 02:12
Spread the love

Is het niet hoog tijd,  dat er een onafhankelijke commissie komt, los van de Rooms Katholieke Kerk , elke politiek stroming of  welke organisatie dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks banden heeft met de R.K.K ? Deze onafhankelijke commissie zou samengesteld zijn met professionele mensen die over de nodige kennis beschikken  hoe ze met dit  ” maatschappelijk probleem ” kunnen omgaan.   Bijgestaan door magistraten om te voorkomen dat er procedurefouten zouden gemaakt worden. Om te voorkomen dat de daders hun straf niet  kunnen ontvluchten. Alle dossiers zouden, zoals in nederland, van 1945 tot heden onderzocht moeten worden.  Zonder énige uitzondering. Deze onafhankelijke commissie zou uitgebreide bevoegdheden moeten krijgen.

Maar vele zwijgen uit schaamte  voor hun omgeving enz… En natuurlijk de verjaring. Kindermisbruik zou nooit mogen verjaren.

Met alle respect, maar de interdiocesane Commissie tegen Seksueel Misbruik in de Parochiale Sfeer  onder leiding van Peter Adriaenssens zal al haar dossiers moeten overmaken aan dit onafhankelijke commissie. Want de R.K.K kan niet tegerlijkertijd rechter en dader zijn.

Het gevoel wat er nu bij de mensen leeft is, dat de Kerk zich boven iedereen stelt, ook boven  het gerecht.  Het is nu meermaals bewezen dat de Kerk,  alles er aan gedaan heeft en het nog doet om dit zoveel mogelijk in de doofpot te steken.  Ze proberen ze de schade zoveel mogelijk in te perken.   

Wie heeft nog vertrouwen in deze mensen ?  De R.K.K is een menselijke instituut,  zoals er duizenden bestaan.  Mensen kunnen falen om duizend en één redenen.  Niet iedereen is schuldig of was op de hoogte. Dat mag ook gezegd worden.

Maar we moeten  iedereen duidelijk maken dat niemand boven de wet staat.  Ook niet  de paus, aartsbisschop ,  bisschoppen , priesters , zusters, leken  en noem maar op :  want het zijn gewoon mensen zoals jij en ik..  Niet meer of minder.

Als we  wetten overtreden moeten we ons verantwoorden voor een rechtbank. Dit geldt eveneens voor hun..   De geestelijken verstoppen zich achter  God, hun Geloof .. de Heilige Geest, Christus en noem maar op.  En wie iets fout doet ..vraagt vergiffenis voor zijn zonde … de volgende keer ..weer ..en dan weer .. en ga zo maar door.

Het woord “zonde” is door paus Benedictus XVI maar één keer gebruikt toen hij de de leden van de Belgische Bisschoppenconferentie in het Vaticaan toesprak.

(*)Vandaag las ik in een dagblad op  de trein wat  een treinreiziger achtergelaten heeft, dat een slachtoffer van een priester , een vergoeding gekregen heeft. Met het uitbetalen van een schadevergoeding geeft de R.K.K  toe dat men schuldig is. Nu kreeg het slachtoffer   een opmerkelijke brief    van de toenmalige  bisschop Paul Van den Berghe.  uit Antwerpen.  Bisschop Van den Berghe schrijft onder meer dat hij van het slachtoffer wat ” dankbaarheid” verwacht. En: “om te genezen moeten er nog andere dingen gebeuren, vooral een lange weg van vergiffenis en verzoening, gepaard gaande met de erkenning  van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen schuld.

Men durft …. dit is echt de wereld op zijn kop zetten … Nu wordt de man ook nog schuldgevoelens aangepraat.  Dit hebben ze altijd en met iedereen gedaan.

(*)Die priester die de bovenstaande jongen misbruikte, trok in 2001 naar Peru, waar hij in het bergdorp Ichuna een school voor technisch onderwijs uit de grond stampte .  Hij zou één van de vijf pedofiele priesters zijn die met toestemming van de Belgische kerkelijke hiërarchie verderwerken.

We leven in een rechtstaat … Hopelijk komt er gerechtigheid voor de vele duizenden slachtoffers die door de jaren heen  als kinderen mishandelt zijn

Alleen een onafhankelijke commissie kan een goede stap in die richting zijn..

Luc Schrijvers

(*) Het Belang van Limburg 11-5-2010

 

take down
the paywall
steun ons nu!