De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Paus wil Europa Redden
Katholieke kerk, Katholicisme, Rooms-katholieke kerk, Paus -

Paus wil Europa Redden

woensdag 13 oktober 2010 16:09
Spread the love

De Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, want zo heet het nieuwe orgaan, stelt zich tot doel de katholieke doctrine zo goed mogelijk te verspreiden via de media, en een nieuw missionariaat te starten.

Op de eerste dag van haar bestaan was er meteen al een probleem: het decreet dat de oprichting beveelt, is opgesteld in het Latijn en Italiaans. Minder bekende talen, en dus ook niet openbaar en vlot gecommuniceerd.

Mgr. Rino Fisichella is het nieuwe hoofd van deze Pauselijke raad, en wijst de verantwoordelijkheid af voor deze administratieve fout. “Ik ben pas sinds dinsdag aangesteld, en heb niets te maken met de opstelling van het decreet” aldus Fisichella. 

“Het is wel onze bedoeling om onze werking in de meest gangbare talen van Europa te laten werken, waaronder Frans, Engels, Duits en de Slavische talen.”

De Paus verklaarde in dat decreet dat, met de opgang van de wetenschap en de vooruitgang op sociaal en cultureel gebied “De mens het idee heeft ontwikkeld dat men kan leven zonder God.”

“Maar de mens heeft gerealiseerd dat de woestenij die achterblijft, na te hebben willen geloven dat de mens zijn eigen architect van lot en natuur is, ook een stuk mist dat essentieel is voor het alles.”

Bron: Associated Press

take down
the paywall
steun ons nu!