De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pano”drama”

Pano”drama”

dinsdag 24 oktober 2017 10:15
Spread the love

Het lijkt wel een soap met dramatische inslag. Telkens een nieuwe aflevering met hoog emotioneel gehalte over de schrijnende toestanden in de ouderenzorg of ziekenhuizen. Panorama 2012 en nu Pano 2017 (brood en spelen). Men staat erbij en kijkt er naar. Het is schandalig , hartverscheurend, ontoelaatbaar. En Jo Vandeurzen als een betrapte kleuter: “Ik kan er niets aan doen. Het is niet mijn schuld. Ik doe mijn best.” Maar alles blijft zoals het was.

Wat zou er trouwens moeten veranderen? Het past toch volkomen in de werking van onze maatschappij. Om te leven moeten we produceren en als we niet meer produceren gaan we dood. En de ouderen produceren niet meer. Welk nut hebben ze dan nog. Zij zijn toch gedoemd om te sterven. Logisch toch. Bij sommige stammen trekken de ouderen zelf (of moreel gedwongen ) naar de bergen om te sterven, wanneer het ledenaantal te groot wordt om nog te kunnen overleven .Hard? Maar de realiteit van het leven. Kan je een andere motivatie bedenken? “”Menslievendheid” misschien. Welke nuttigheidsfactor heeft dat. Bij de christenen en moslims kan je daarmee je hemel nog verdienen. Maar wat als dat wegvalt. Of moeten we dan allemaal beter christenen of moslims worden. Een andere uitweg is er niet.

Bij sommige volkeren worden ouderen geëerd om hun wijsheid en levenservaring. En genieten respect en gezag in de gemeenschap. Ze zetelen in een “raad van ouderen”. Bij ons bestaat dat ook. De “senaat” (senioren raad)? Daar ziet men echter weinig oudere   en die heeft ook weinig  nut en effect. Het zal dus nog wel even duren eer we weg kunnen met de ouderdom.Hoe zou dat toch komen?

“De schuld ligt bij de privatisering.” O, is er dan iets anders dan privaat? Openbare instellingen bv? We hadden zo openbare banken. Ze zijn even failliet gegaan als de private. En wat is er nu openbaar aan verzorgingstehuizen of klinieken. Wie zet die gebouwen? De privaat. Wie zet daar bedden en kasten in? De privaat. Wie leeft daar van de medicamenten en medische apparatuur. Wie levert daar het eten, de lakens en de pampers, ja zelfs de kuisproducten voor de onderhoud? Juist, allemaal samen in koor, de privaat.

Vergeet die illusie van “openbaar” in onze maatschappij. Alle gebouwen zijn private constructies en worden privaat onderhouden. Wegen en bruggen. Privaat. Zelfs het zogenaamde openbaar vervoer is van de hand van privaten. Van Hool maakt de bussen. Bombardier de treinen. Staalfabrieken de sporen. Of, toch. Het enige wat openbaar is dat zijn de lonen. Die kunnen wij dus betalen van ons zuur verdiende arbeid bij de privaat. Is dat dan een probleem?ha, ja want alle meerwaarden die zo gecreëerd worden stapelen  zich op in privé-huizen waar ze totaal onnuttig zijn voor de gehele .maatschappij

Het schrijnende aan heel die aflevering van deze soap is niet de slechte verzorging van de ouderen , maar de afschuwelijke dubbele uitbuiting van die mensen. Alleen de idee dat mensen die heel hun leven met hun arbeid de privaat hebben verrijkt, nu nog eens  dienen om hun inkomens; geleverd door andere werkers weer te moeten storten in die zelfde private potten. Dat maakt mij ziek.Vooral omdat we dat blijven tolereren.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!