Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pano”drama”

Het lijkt wel een soap met dramatische inslag. Telkens een nieuwe aflevering met hoog emotioneel gehalte over de schrijnende toestanden in de ouderenzorg of ziekenhuizen. Panorama 2012 en nu Pano 2017 (brood en spelen). Men staat erbij en kijkt er naar. Het is schandalig , hartverscheurend, o...

De dalai lama van links

"de supersamenwerker" Op 11 september bracht de Dalai Lama in Brussel voor 10,000 mensen zijn boodschap van de 21ste eeuw: barmhartigheid door openheid, universele verantw oordelijkheid, macht en zorg. En die baseerde hij niet op religi...

Daar heb je Wim Van Rooy weer.

De malaise van de multicuturaliteit _ Wim Van Rooy Met een tsunami van geleerde en minder geleerde woorden, verzonnen, eigen gefabriceerde of overgenomen van andere indrukmakende filosofen of fantasten,bracht Wim Van Rooy in een boek “ de malaise van de multiculturaliteit” van in zijn jeugd ...

De ware zin van kunst en cultuur

In de hoop dat iedereen het een vies woord vindt wordt deze crisis in de kunstwereld verweten aan de 'vermarkting' door het neoliberalisme. Wat het ook moge betekenen. Terwijl in feite de subsidies simpel worden terug geschroefd vanwege een staatsschuld die werd veroorzaakt niet door de kunst ma...

Meer dan een wet(-major)

Mijn grootvader was nog dagloner. Dagelijks moest hij zich op straat aan de dok aanbieden. Hij moest dan de aandacht trekken van een van de' bazen' of 'foremannen' van de strouwersfirma's of naties om te worden aangeworven. Lukt dat niet dan belandde hij vaak in de kroeg. Hij werd een befaamd kaa...

Wie regeert Afrika en wie financiert hun oorlogen?

Noir CanadaPillage, corruption et criminalité en Afrique Alain Deneault(Avec Delphine Abadie et William Sacher)Photo de la couverture : Presse canadienne ISBN 978-2-923165-42-4   352 pages - 34$ ...