De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

oxfam Fairtrade een liefdadigheidsorganisatie

oxfam Fairtrade een liefdadigheidsorganisatie

dinsdag 19 februari 2019 19:11
Spread the love

Ik heb verschillende mails naar Oxfam Fairtrade gestuurd om bijkomende info te krijgen over hun werking en ik heb wel antwoord gekregen maar geen antwoord op de inhoud van mijn vragen. Mijn vraag is: maakt Oxfam Fairtrade gebruik van gratis geld door subsidies van overheden (Staat en steden) en donaties van burgers, om aan eerlijke handel te kunnen doen.

Ik zie dat Oxfam Fairtrade een cvba is. Als ze subsidies en donaties gebruiken om een eerlijker loon te kunnen betalen aan de boeren in het gekoloniseerde zuiden, dan is het  wel een liefdadigheidsorganisatie of ontwikkelingshulp.

Betalen ze belastingen zoals een gewoon bedrijf?

Daarbij werken ze met 8000 onbezoldigde vrijwilligers in België.

Als Oxfam Fairtrade echt aan eerlijke handel wil doen en bewijzen dat er een ander eerlijker economisch systeem mogelijk is, dan moeten ze een gewoon bedrijf zijn dat zijn winsten deelt met de boeren waarmee ze samenwerken. Of ze moeten een zelfbedruipende coöperatief worden waarbij alle arbeiders en partners een menswaardig loon betaald krijgen en waarbij de boeren in het zuiden aandeelhouders worden van deze coöperatief en elk jaar dividenden krijgen gebaseerd op de mogelijke winsten. Nu kan men Oxfam Fairtrade niet vergelijken met een gewoon bedrijf.

 

Communisme een poging tot eerlijke handel

 

Ik ben van mening dat het communistische systeem een poging was/is om eerlijke handel te drijven, om te zorgen dat de geproduceerde rijkdom van een land op een rechtvaardige manier door alle burgers gedeeld wordt en om op te komen voor rechtvaardige regels voor de internationale handel. Alleen arbeiders scheppen winst en ze vormen de grote meerderheid van de bevolking.

In elk geval vind ik dat het communistische systeem waarschijnlijk beter zou zijn dan de kolonialistische-kapitalistische vrije uitbuiting markt voor de 4 miljard extreem armen in de rest van de planeet. Ik ben van mening dat de burgers, organisaties en steden die interesse tonen voor eerlijke handel, genoeg aandacht moesten geven aan het communistische economische systeem

De westerse Europese kolonialisten en erfgenamen de Verenigde Staten Van America (V.S.) willen door machtsmisbruik de ganse planeet uitbuiten. Ze hebben nooit de vrijheid van andere volkeren en landen gerespecteerd, die probeerden een ander economisch systeem toe te passen met een eerlijker handel en een betere verdeling van de rijkdom onder alle burgers. Ze hebben altijd het communisme gediaboliseerd en honderden illegale agressieoorlogen gevoerd om de pro-communistische experimenten te vernietigen met als gevolg een genocide van 20 miljoen mensen in  Vietnam, Laos, Cambodja, Indonesië, Haïti, Afghanistan, Guatemala, San Salvador, Nicaragua, Grenada,Panama, Chili,Irak, Joegoslavië, Servië, Ivoorkust, Libië …

Ook de Noord-Zuid werking  en de Fairtrade gemeenten zoals Leuven bedriegen de burgers  want alle politici van de partijen van het vroegere en huidige bestuur  hebben in de Kamer gestemd voor al deze genocidaire illegale agressieoorlogen tegen andere landen en volkeren. Deze agressieoorlogen hebben tot doel markten open te zetten voor de roofzuchtige kolonialistische-kapitalistische vrije uitbuitingsmarkt en om met bruut geweld de oneerlijke handel in stand te houden ten nadele van de 4 miljard extreem armen.

De kolonialistische-kapitalistische vrije uitbuiting markt moet afgeschaft worden.

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerlijke_handel

 

https://www.academia.edu/4830275/Fair_Trade_een_succesverhaal_met_een_duister_kantje_Is_de_kritiek_op_Fair_Trade_gefundeerd_of_net_niet

https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/analyse

Leuvens netwerk noord-zuid  ‘fairtrade gemeente’:

https://lennz.be/home

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2017/06/28/westerse-ngo-s-mensenrechtenorganisaties-staan-ten-dienste-van-een-laffe-wrede-militaire-werelddictatuur

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/07/05/vrije-markt-diefstal-met-geweld

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/09/18/armoede-van-de-gekoloniseerden-misdaad-tegen-de-mensheid

 

https://www.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/04/15/europese-koe-rijker-dan-de-helft-wereldbevolking

Ndongo samba Sylla “the fairtrade scandal. Marketing poverty to benefit the rich”

-“Africa’s last colonial currency :the CFA franc story”

Connor Woodman “unfair trade:The shocking truth behind ‘ethical’ business”

Christopher Doran”Making the world safe for capitalisme”

Thierry Debels “Hoe goed is het goede Doel”

Mark Vandepitte “NGO’s,Missionarissen van de nieuwe kolonisatie”

In Countries Destroyed by the West, People Should Stop Admiring the U.S. and Europe

“Goede middag,

Oxfam-Wereldwinkels is een onderdeel van Oxfam-in-België.

Oxfam-in-België bestaat uit

– Oxfam Solidariteit: de hulporganisatie (o.a. voor fundraising) zij beheren ook 2de-hands- en boekenshops. http://www.oxfamsol.be/nl/

– Oxfam Magasins du monde asbl: de Waalse Oxfam-Wereldwinkels, zie ook https://www.oxfammagasinsdumonde.be/

– Oxfam-Wereldwinkels vzw: de 220 wereldwinkels in Vlaanderen en Oxfam Fair Trade cvba is de handelspoot van Oxfam-Wereldwinkels.

Het hoofdkantoor van Oxfam-Wereldwinkels is in Gent op onderstaand adres.

Oxfam Fair Trade cvba importeert zelf fair trade voedingsproducten uit het Zuiden. En verdeelt die o.a. binnen haar keten van 200 Oxfam-Wereldwinkels.

Oxfam Fair Trade cvba verdeelt ook fair trade Crafts (artisanaat, handnijverheid, hoe je het wil noemen) uit het Zuiden binnen haar keten van 200 winkels. Voor de import van Crafts maken we gebruik van de diensten van onze zusterorganisatie Oxfam Magasins du Monde (met hoofdkantoor in Waver).

Af en toe kiezen lokale wereldwinkels ervoor om eveneens solidariteitsproducten aan te bieden, maar dat beslissen ze autonoom.

Informatie vindt u ook terug op onze website www.oxfamwereldwinkels.be

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!