De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over pfas- en andere vervuiling aan Parkabdij Heverlee

Over pfas- en andere vervuiling aan Parkabdij Heverlee

maandag 27 maart 2023 22:02
Spread the love

Een tijd geleden raakte bekend dat van alle 113 grondwaterwinningen in Vlaanderen enkel deze van De Watergroep aan de Parkabdij in Heverlee vervuild was met teveel pfas. Terwijl de overheid momenteel voor drinkwater de norm van 100 ng/l hanteert voor pfas-20, werd in een van beide waterwinningen op deze locatie gemiddeld 164 ng/l gemeten. Alles wijst erop dat die vervuiling afkomstig is van het twee kilometer verderop gelegen voormalig Canivet-stort langs de E40 in Haasrode. Aan het stort werden vorig jaar in het grondwater waarden van 1037 tot 1073 ng/l gemeten. Stroomafwaarts richting Parkabdij in een waterput op de Petrusberg die BoerEnCompagnie tot dan gebruikte werd zelfs 1282 ng/l geregistreerd.

Bij recente grondanalyses trof BoerEnCompagnie in de grond van haar serres concentraties aan van 8,4 tot 14 microgram wat ver boven de Europese norm voor pfas in de bodem van 3,8 microgram. Deze vervuiling is afkomstig van het gebruikte water uit de vervuilende waterput. Het bedrijf zal deze serres nog enkel gebruiken voor opkweek omdat die niet in aanraking komt met de bodem en wil nieuwe serres bouwen die zullen besproeid worden met regenwateropvang.

Het is niet de enige vuilvracht die van het vermelde stort afkomstig is. De Watergroep, die de situatie angstvallig in het oog houdt, mat in het verleden in de omgeving van het stort in het grondwater ook hoeveelheden benzeen, tolueen, nikkel, colibacterieën, pesticiden… boven de drinkwaternormen. De Watergroep trof ook in haar waterputten aan de Parkabdij eveneens pesticiden en een lichte verhoging van nikkel aan. Het is een situatie die zeer nauwkeurig moet opgevolgd worden door alle betrokken instanties!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!