De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over erfpacht als alternatief/Met velen 1000 euro investeren in 15 000 betaalbare koopappartementen, de petitie.

Over erfpacht als alternatief/Met velen 1000 euro investeren in 15 000 betaalbare koopappartementen, de petitie.

donderdag 16 maart 2017 04:42
Spread the love

https://www.petities24.com/latenweeencooperatievevoor600000appartementenbestuderen#form

Zou jij één van de 1 500 000 aandelen, met een degelijk rendement, per jaar willen kopen? Of indien toch niet, het wel verwelkomen dat we met “zijn allen” ervoor zouden zorgen dat een pak medelanders een kwalitatieve woonst zouden kunnen vinden en ooit zelfs zouden kunnen verwerven tegen een gunstige prijs?

——————————————

In België wordt de erfpacht geregeld door een wet van 10 januari 1824, een van de weinige wetten uit de tijd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden die nog altijd onveranderd geldend is.

Erfpacht heeft 3 belangrijke kenmerken : er is een minimum en een maximumduur van 27 tot 99 jaar. In de openbare sector stopt de erfpacht vaak na het aflopen dan deze termijn met als direct gevolg dat de onroerende goederen terugkeren naar de grondeigenaar in tegenstelling tot de private sector waar men dikwijls een erfpacht toekent voor periodes van 99 jaar, die daarna door een nieuwe notariële akte wordt vernieuwd. Stilzwijgende verlenging na het verstrijken van de periode van 99 jaar is niet toegestaan.

Erfpacht komt vaak voor de in de openbare sector met als bedoeling historische panden in stand te kunnen houden. Veel voorkomende gevallen zijn : begijnhoven of oude pastorijwoningen. In de private sector kan erfpacht de mogelijkheid bieden om onroerende goederen aan een lagere prijs op de markt te brengen gezien het grondaandeel hier niet mee verkocht wordt.

Erfpacht kan enkel gesteld worden op onroerende goederen (woningen, appartementen, ezv). Het erfpachtrecht geeft de erfpachter de mogelijkheid om gedurende de periode van de erfpacht de onroerende goederen te benutten in de ruimste zin van het woord (hypotheek, schenking en dergelijke meer).

De erfpachter betaalt een canon aan de grondeigenaar voor het ‘gebruik ‘, zijnde het genot van de grond, welke canon fiscaal in bepaalde omstandigheden kan worden benut. De erfpacht wordt notarieel vastgelegd in een officiële akte door een notaris in België.

De registratierechten op erfpacht worden door de wet van 1824 bepaald op 2% op het gene waar een erfpacht opgezet wordt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfpacht

 

take down
the paywall
steun ons nu!