De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OPEN BRIEF VVJ AAN UITGEVERS MET EIS TOT INDEXERING VERGOEDINGEN FREELANCERS

OPEN BRIEF VVJ AAN UITGEVERS MET EIS TOT INDEXERING VERGOEDINGEN FREELANCERS

dinsdag 13 april 2021 14:08
Spread the love

Geachte uitgever,
Geachte hoofdredacteur,

Betreft: Indexering vergoedingen freelancejournalisten
Eind 2020 actualiseerde de VVJ haar eisenplatform voor freelancejournalisten. Ruim 300 zelfstandige journalisten ondertekenden dit document, dat u in bijlage vindt.
In het eisenplatform zijn ook 13 desiderata opgenomen ten aanzien van de Vlaamse uitgevers. Een essentieel punt daarin betreft de correcte vergoeding van freelancers. De VVJ pleit voor vergoedingen die freelancers in staat stellen een duurzame carrière uit te bouwen in de sector.
Zo is het ook niet meer dan billijk dat deze freelancevergoedingen jaarlijks worden geïndexeerd. Ook voor zelfstandigen wordt het leven nu eenmaal elk jaar duurder.
Voor talloze freelancers was het voorbije coronajaar bovendien een zware opdoffer. Velen moesten een beroep doen op steunmaatregelen van overheidswege. De crisis stelde de onzekerheid en de precariteit van freelancejournalistiek extra op scherp.
Anderzijds was 2020 voor de Vlaamse nieuwsbedrijven een goed jaar. Ondanks de tegenvallende reclame-inkomsten en dankzij uitstekend journalistiek werk haalden de mediabedrijven mooie omzet- en winstcijfers.
In deze context herhalen wij ons verzoek om de vergoedingen voor freelancers te indexeren, en dit op een duurzame wijze. Gelet op de bijzondere situatie, verzoeken we bovendien om een inhaalbeweging voor de vele voorbije jaren waarin er niet is geïndexeerd.
We danken u alvast voor de aandacht die u aan dit schrijven zal willen besteden, en maken u in afwachting onze gemeende groeten over.
Namens de VVJ,
Pol Deltour, Charlotte Michils

Pol Deltour
Nationaal secretaris VVJ / AVBB
Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)
Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB)
Huis van de Journalist
Zennestraat 21
1000 Brussel
www.journalist.be
tel. 02 / 777.08.40
mob 0478 / 38 10 33

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!