De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ontmanteling van de Belgische  kerncentrales: is er wel genoeg geld opzij gezet?

Ontmanteling van de Belgische kerncentrales: is er wel genoeg geld opzij gezet?

maandag 8 februari 2016 22:51
Spread the love

Meer en meer protest tegen verlenging van oude reactoren en heropstart van scheurtjesreactoren

Maandag 8 februari werden in Brussel de eerste pleidooien gehouden in het proces in snelrecht  tegen Electrabel, omwille van de heropstart van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2. Ingeleid door de vereniging Nucléaire-stop-Kernenergie, die over de Duitse-Nederlandse-Belgische grenzen heen nu al meer dan 208.000 handtekeningen inzamelde. Streefdoel is 300.000[i].

Een tweede procesvoering ten gronde wordt voorzien, in naam van een hele reeks persoonlijk belanghebbenden. Je kan daar als persoon nog steeds bij aansluiten, tot 8 maart Zie de website[ii] http://not2d3.be

De stad Aken en een hele reeks van Duitse gemeenten en arrondissementen overwegen eveneens juridische stappen te zetten. Maastricht en andere Nederlandse gemeenten in Limburg zouden daarbij aansluiten. In Bergen op Zoom verzamelde WISE en de Milieufederatie 160 Nederlanders op een eerste informatiemeeting (dinsdag 19 januari).

Milieuorganisaties uit België bekampen het aannemen van de wettelijke bepalingen die de verlenging van de oudste reactoren Doel 1 en Doel 2 mogelijk maakten.

Het mythisch geloof in de integriteit van het “Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle”

Elke kritiek op de onverantwoorde verdere exploitatie wordt afgeweerd met het gekende “wij hebben het volste vertrouwen in het advies van het FANC”. Geen Belgische minister neemt een eigen verantwoordelijkheid op. De Nederlandse minister Melanie Schultz ging op “inpectiebezoek” in de Centrale van Doel op woensdag 20 januari. Op de persconferentie herhaalde ze datzelfde “volste vertrouwen in het FANC. Dan had haar Luxemburgse collega meer lef, na zijn bezoek op 18 januari aan de Belgische minister Jan Jambon, zei hij “ik ben niet overtuigd”.

Over de zogenaamde onafhankelijkheid van het FANC: sinds 2013 is de huidige directeur van het FANC  ingenieur Jan Bens. Hij is zijn carrière begonnen bij de centrale van Doel in 1978. Nota-bene als verantwoordelijke voor de opbouw  en de opstart van de reactor Doel 3, die nu onder vuur ligt. In 2004 werd hij algemeen directeur van de volledige site van Doel. Tussen 2008 en 2012 werkte hij voor de WANO, de World Association of Nuclear Operators. Kan je zo iemand onafhankelijk noemen? Doel 3 is zijn persoonlijke baby geweest.

Toen het FANC op een persconferentie bekend maakte dat zij geen bezwaar zag in de heropstart van de scheurtjesreactoren, verwees ze volledig naar de veiligheidsstudie van de uitbater Electrabel, zonder enige eigen opmerking. Echte onafhankelijke materiaaldeskundigen, zoals de Oostenrijkse Ilse Tweer, betwisten dit ten gronde. Het FANC weigert op haar vragen te antwoorden. Ik heb de studies doorgenomen. Electrabel  stelt dat de gevonden mankementen in de reactorkuipwand daar al waren vanaf het begin. En dat de scheurtjes niet verder zullen groeien bij het langer openhouden.  Dat zijn twee hypothesen, die niet bewezen kunnen worden. De documentatie over de staat van de reactorkuip bij de opstart is niet meer te vinden! Het is ook zeer onwaarschijnlijk dat eerdere inspecties deze mankementen niet gevonden zouden hebben. Normaal gezien had een kuip in die staat nooit aanvaard mogen worden.  De bewering dat de mankementen niet zullen toenemen is nogal dubieus onderbouwd, als je weet dat tussen twee verschillende inspecties het aantal mankementen verdubbeld is[iii].

Er is niet genoeg geld opzij gezet

Alle kernreactoren werden gebouwd voor een normale levensduur van 30 jaar. Met de Belgische wet op de kernuitstap van 2003 werd toelating gegeven om alle reactoren 10 jaar langer open te houden, 40 jaar, 10 jaar langer dan de normale levensduur. Niet verwonderlijk dat er nu mankementen optreden. Dan werd in 2012 de toelating voor reactor Tihange 1 nog eens verlengd tot 50 jaar. En nu recent ook voor Doel 1 en Doel 2. Grote baas Mestrallet van de multinational Engie, die Electrabel overkoepelt, liet duidelijk blijken dat voor hem heel de uitstapwet van 2003 op de schop kon. Voor hem mogen alle kernreactoren langer open gehouden worden.

Naargelang de prijs van het kWh op de elektriciteitsmarkt brengt elke grote reactor van Electrabel tot 1 miljoen euro winst per dag op. Tel de twee kleinere reactoren Doel1 en 2 samen, dan krijgt Electrabel 6 miljoen euro per dag binnen als het nucleaire park volledig in dienst is.

Hoeveel geld is er al opzij gezet voor de latere afbraak?[iv] Op 31 december 2014 was 7.635 miljoen euro opzij gezet. Opgesplitst in 4.480 miljoen voor de opslag van bestraal materiaal en 3.155 miljoen voor de afbraak van de installaties. Vergelijk die cijfers met de 700 miljoen euro die om de 10 jaar geïnvesteerd werd om één reactor op te knappen tot de recente stand van de wetenschap (nog niet gedaan voor Doel 1 en 2). De geschatte werktijd om een kerncentrale correct in veilige modus af te breken bedraagt 25 jaar. Dan moet je enkel aan arbeiderslonen al 7 miljard opzij zetten. Zonder dat er ergens inkomsten van elektriciteitsverkoop tegenover staan.

De totale kosten van de ontmanteling werden ooit door het Nucleair Forum op 60% van de kostprijs van de elektriciteitsproductie geschat. Dat cijfer vind je nergens meer terug.

We kunnen verwachten dat bij de huidige gang van zaken, de afbraakkosten zullen verhaald worden op de staat, omdat de huidige exploitanten zich naar alle waarschijnlijkheid tijdig failliet zullen laten verklaren.

 Wiebe Eekman

 

[i] https://www.change.org/p/federaal-agentschap-voor-nucleaire-controle-kom-op-tegen-het-heropstarten-van-de-scheurenreactoren-tihange-2-en-doel-3

[ii] http://not2d3.be/ neem contact op met Leona.maes@skynet.be of wiebe.eekman@elenet.be

[iii] Zie het rapport van Ilse Tweer op http://liege.mpoc.be/doc/energie/nucleaire/-Belgique/-~En-anglais/Tweer-Ilse_Report-Flawed-Reactor-Pressure-Vessels-Doel-3-and-Tihange-2_Jan2016.pdf

[iv] Jaarverslag commissie voor nucleairevoorzieningen 2014

take down
the paywall
steun ons nu!