De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nu bepalen wie straks de factuur betaalt

Nu bepalen wie straks de factuur betaalt

donderdag 19 maart 2020 16:56
Spread the love

Zo luidt de titel van het editoriaal in De Standaard van 19 maart 2020. Bart Sturtewagen eindigt het stuk met: “ De strategieën die bepalen hoe die last de verschillende economische spelers zal worden verdeeld, moeten nu worden geschreven. Anders zullen het opnieuw de uitkeringstrekkers, de werknemers en de kleine ondernemers zijn die betalen, terwijl de financiële “untouchables” hen weer  het gezicht uitlachen”.

De coronacrisis is nu de meest acute, maar op de achtergrond blijven andere crisissen woekeren zoals de armoede, de wooncrisis, de opwarming van het klimaat enz. Om al deze crisissen aan te pakken zijn aanzienlijke middelen vereist. Wij herinneren aan ons artikel: “Het taboe van de belastingen en de sociale bijdragen” van 9 februari j.l. https://www.lef-online.be/index.php/20378-het-taboe-van-de-belastingen-en-de-sociale-bijdragen

De hoogste tijd om onze parlementsleden aan de mouw te trekken!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!