De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Neurenberg tribunaal ten dienste van wrede wereldoverheersers

zondag 25 april 2021 09:34
Spread the love
Het Neurenberg- tribunaal was een partijdige rechtbank ten dienste stond van de winnaars van de WOII, Europese koloniale rijken (Groot-Brittannië,Frankrijk,Nederland,België… ) en Europese veroveraars in andere continenten imperialistische  Verenigde Staten  (V.S.).
Een rechtbank die in  dienste stond van de misdadige belangen van de meesters van slaven, Europese kolonialisten en Europese veroveraars in andere continenten.
Sinds 500 jaar zijn ze de meesters van de planeet, de meesters van slaven, de meesters van volkeren van andere continenten met een andere/donkerder huidskleur. Sinds 500 jaar plegen ze de hoogste misdaad van agressieoorlogen.
Koloniaal Europa heeft wel de grootste en langste holocaust van de laatste 500 jaar gepleegd, waarschijnlijk 100 miljoen mensen, Afrikaanse slavenhandel, deportatie, genocide van de inheemse bevolking van andere continenten…De holocaust van mensen met een andere/donkere huidskleur…
                         Misdaad van Agressie
Duitsland beging wel de misdaad van de Holocaust, waarbij Joden op industriële wijze in ovens werden geëlimineerd.
Volgens het Neurenberg-tribunaal is de hoogste misdaad
de misdaad van  agressieoorlog.
Aangezien  koloniaal Europa al sinds 500 jaar en de imperialistische Verenigde Staten al sinds 240 jaar de hoogste misdaad van  agressieoorlogen begaan en nog steeds niet vervolgd geweest zijn door een rechtbank  bewijst dat Neurenberg rechtbank partijdig was, ten dienst van de overwinnaars van de oorlog stond.
Hetgeen aantoont dat het tribunaal van Neurenberg een partijdige rechtbank was in dienst van de Europese meesters van slaven, kolonialisten,de ware superieur mens.
Zoals de Europese kolonialisten, meesters van slaven waren de rechters van de Neurenberg-tribunal racisten en negationisten, ze beschouwen de inheemse bevolking van andere continenten met een andere huidskleur als echte minderwaardige mensen, als onmensen en daarom is het geen misdaad om ze uit te rooien.
           Duitsland en Japan aanvallen koloniaal Europa en hun kolonies/Anschluss 
De grote misdaad van Duitsland (zonder kolonies sinds 1921) is dat ze gedurfd  hebben het ware superieur volk aan te vallen, de meesters van de planeet, meesters van slaven, wrede wereldoverheersers aan te vallen.
Duitsland heeft koloniaal Europa aangevallen, die 85% van de planeet had aangevallen ,bezet, geannexeerd/Anschluss en talrijke genocides gepleegd heeft.
Japan  heeft ook de kolonies/Anschluss van koloniaal Europa en imperialistische V.S. aangevallen. Pearl Harbour (Hawaii)  was en is nog steeds een annexatie/Anschluss van de V.S.(1)
 koloniaal Europa pleegt al sinds 500 jaar de hoogste misdaad van agressieoorlogen toch zijn ze nog niet vervolgd.
 ATOOMBOMMEN OP BEVOLKING VAN HIROSHIMA EN NAGASAKI, MISDADEN TEGEN DE MENSHEID .                     De Amerikaanse regering en leger hebben besloten de atoombommen op de Japanse bevolking te droppen omdat als volkeren van andere continenten met een donkere huid als echte Untermenschen werden beschouwd…. wrede oorlogsmisdaden  toch blijven de V.S. nog steeds niet vervolgd en nog steeds ongestraft.                                                                                                                          zie film   ‘Red Joan’ van Trevor Nunn
zie film ‘Reds’ van Warren Beatty
            Europese Kolonies krijgen  onafhankelijkheid/bevrijding  van Japan.
  Bij hun vertrek heeft Japan wel de onafhankelijkheid gegeven aan de kolonies/Anschluss van Frankrijk en Nederland…! Toch hebben Frankrijk,Nederland,V.S…. na het einde van WOII  nog tientallen jaren  bloedige agressieoorlogen gevoerd en nog een genocide van 6 miljoen mensen in de kolonies/Anschluss  begaan.(2)
                             Na Einde van WOII koloniaal Europa en V.S maken zich nog steeds schuldig aan de hoogste misdaad
Zelfs na het einde van de WOII en bevrijding van koloniaal Europa, bleven koloniaal Europa (Frankrijk,Groot-Brittannië, Nederland,België….) en Imperialistisch V.S. zich schuldig maken aan de hoogste misdaad van agressieoorlogen om de kolonies/Anschluss te behouden of recupereren (Vietnam, Laos, Cambodja, Birma,Indonesia, Algerije,tunesie, Cameroun,
, Madagascar,Kanaky/new caledonia, Congo…)
               GASOVENS DIE VANUIT LUCHT VALLEN
Koloniaal Europa(Frankrijk,Groot-Brittannië,Nederland…) en imperialistische V.S. hebben ook de hoogste misdaad gepleegd door bombardementen met massavernietigingswapens, napalm, agent orange, cluster- ,verarmd uraniumbommen(heter dan de hel)…(3)
luchtbombardementen, drones tegen de inheemse bevolking van andere continenten (volkeren zonder luchtafweer geschut …) Ook een soort gasovens die vanuit de lucht op onmachtige ,weerloze mensen vallen en massamorden plegen..
 en toch zijn de Europese koloniale wrede wereldoverheersers nog steeds niet verschenen en vervolgd door een Nurenberg-achtige rechtbank wegen oorlogsmisdaden ,misdaden tegen de mensheid,genocides…
                           Duitsland zonder kolonies sinds 1921
Ook vóór de Tweede Wereldoorlog had Duitsland geen kolonies en bezetten koloniaal Europa en Amerikaanse rijk 85% van de planeet.
De grote Europese kolonialisten (o.a. Frankrijk, Groot-Brittannië, V.S….) die 85% van de planeet bezetten gebruikten als reden voor hun deelname aan de WOII het feit dat Duitsland Polen en Tsjecho-Slowakije was binnengevallen en bezet. In Tsjecho-Slowakije  was er een grensprovincie met een meerderheid van Sudeten-Duitsers die onderdrukt werden.
Hoe is het mogelijk dat grote wrede kolonialisten die 85% van de planeet aanvallen, bezetten, onderdrukken, uitbuiten, inheemse bevolking uitmoorden  Duitsland (ik herhaal, zonder koloniën sinds 1921) ervan beschuldigen twee Europese landen van blanken mensen te zijn binnengevallen?
Wat bewijst dat Europees Kolonialisme gebaseerd is op racisme, het ware superieur volk mag/heeft het recht om landen en volkeren met een donkere kleur van andere continenten aan te vallen, te bezetten, uit te buiten, uit te moorden….!!! Omdat  de duivelse militaire macht hebben om ze als ware minderwaardige  
mensen te beschouwen/verklaren.
Europees kolonialisme is groot terrorisme sinds eeuwen tegen eigendom en volkeren van andere continenten die ze beschouwen als echte minderwaardige mensen.                      Daardoor zijn ze nog niet door een Nurenberg-achtige rechtbank vervolgd. 
Volkeren van andere continenten  hebben eeuwen onder  naziachtige agressieoorlogen  en bezetting door koloniaal Europa geleefd.
Franse en Amerikaanse Rijken hebben nog steeds ieder 10 annexaties/Anschluss!!!
Daarbij geeft België onderdak aan de grootste en wreedste terreurgroep NAVO.
Europese beschaving is gebaseerd op misbruik van vertrouwen, machtsmisbruik, racisme en daardoor nog steeds negationistisch tegenover de langste en grootste holocaust in de geschiedenis van laatste 500 jaar,100 miljoen slachtoffers…
-Het gekoloniseerde Indonesië moest de onderdrukkende Nederlandse kolonialisten 5 miljard dollar betalen om onafhankelijkheid te verkrijgen!!

-ook Haiti heeft een schade vergoeding moeten betalen:

“In ruil voor diplomatieke erkenning van Haïti’s zelfstandigheid eiste Frankrijk een ‘boete’ van 90 miljoen francs, te betalen in goud”(4)

 

1.https://www.dewereldmorgen.be/community/hawaii-bezet-door-de-amerikaanse-overheerser/

2.www.dewereldmorgen.be/community/bevrijding-van-koloniaal-europa/

3.Verarmd uranium: de echte vuile bommen (ncpn.nl)

4.https://decorrespondent.nl/8666/haiti-versloeg-het-immense-leger-van-napoleon-maar-daarvoor-betaalt-het-land-nog-steeds-de-prijs/3473149713418-93dc0f58
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFtiaanse_Revolutie
https://nl.qaz.wiki/wiki/List_of_French_possessions_and_colonies
https://www.dewereldmorgen.be/community/a-briefing-on-the-history-of-u-s-military-interventions/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Britse_koloni%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_koloniale_rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonie_(staatkundig)
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/05/05/afrikaanse-landen-betalen-nog-koloniale-schuld-aan-frankrijk/
https://www.dewereldmorgen.be/community/the-american-indian-holocaust-known-as-the-%c2%93500-year-war%c2%94-and-the-world%c2%92s-longest-holocaust-in-the-history-of-mankind/
-https://boutique.arte.tv/detail/decolonisations
https://www.dewereldmorgen.be/community/wereldoverheersers-plegen-geweld-en-terreur-tegen-zwakkere-anderen/
Carl Boggs “The crimes of Empire,Rogue superpower and world domination”
Daniele Ganser “Nato’s secret armies:operation gladio and terrorism in western Europe”
-“Les guerres Illégales de L’Otan,Une chronique de Cuba à la Syrie”
David Model “lying for the empire.how to commit war crimes with a straight face”
David Model”From slaves to oil.United States role in the plunder van Africa’
Mark Curtis “Web of Deceit:The britain’s real role in the world”
Saïd Bouamama “Manuel stratégique de L’Afrique” tome 1 et 2.
Sven Lindvist”A history of Bombing”
-“Exterminate all the Brutes”
James Barr ‘A line in the sand.Britain and France and the struggle that shaped the middle east’
Jacques Pauwels ” De  Mythe van de goede oorlog. Amerika en de tweede wereld oorlog”
-“Big Business met Nazi Duitsland”                                                              “De  Groote Klassenoorlog 1914-1918”
-“De grote mythen van de moderne geschiedenis”
Ewald Vanvugt “Roofstaat:wat ieder Nederlander moet weten”
-“Roofstaat compact: De zeven grofste misdaden van Nederland overzee”
-“Wettig opium, 350 jaar Nederlandse opiumhandel in de Indische Archipel”
-‘De Schatten van Lombok.100 jaar Nederlandse oorlogsbuit in Indonesië.’
-“De verovering van Bali’
-“De val van Bali”

koloniaal afrika

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!