De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mijn nieuw boek: ‘Betaalbaar wonen in Leuven???!!!’

Mijn nieuw boek: ‘Betaalbaar wonen in Leuven???!!!’

vrijdag 3 december 2021 10:23
Spread the love

Midden december breng ik over deze thematiek het nieuwe boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven???!!!’ (160 blz.) uit. Het boek schetst de nefaste gevolgen van de zeer hoge woonprijzen in het Leuvense op vlak van armoede, stadsvlucht… Het geeft tevens een overzicht van de wijze waarop het stadsbestuur tracht het wonen betaalbaar te maken en hulp biedt bij problematische woonsituaties. Ook de standpunten van de oppositiepartijen komen aan bod net als de discussies in de gemeenteraad, ondersteunende initiatieven van organisaties, visies van experten en buurgemeenten en het Vlaamse woonbeleid. Het boek sluit af met interessante praktijken in het buitenland en beleidssuggesties van de auteur. Buurtwerk ’t Lampeke schreef het voorwoord. Wie een exemplaar wil reserveren (de oplage zal beperkt zijn) stort 12,50 euro op mijn rekening: BE65 7855 2875 6196. Voor verzendingen buiten Leuven wordt 3 euro extra kosten aangerekend.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!