De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Martin Van Kerrebroeck overleden

Martin Van Kerrebroeck overleden

zondag 27 juni 2021 09:50
Spread the love

 

Martin Van Kerrebroeck (+)

Martin, die gisteren overleed, was rond 1980 ‘one of my heroes’ en een inspiratiebron voor een hele generatie van Leuvense actievoerders toen hij bekendmaakte uit protest tegen de wandaden van het militaire apparaat niet alleen militaire dienst, maar ook de vervangende burgerdienst, te weigeren. In een periode dat het vredesprotest tegen de VS-plannen om in ons land raketten te installeren hoogtij vierde, was hij de eerste van een aantal totaalweigeraars (Dirk Torfs, Koen Nyssen, Peter Van Houtte, Lieven Verheyen, Yves Buysse …) die samen met de anti-militaristische beweging Onkruit op die manier te kennen gaven op geen enkele manier te willen meewerken aan dit militair apparaat dat ze verantwoordelijk hielden voor de toenemende oorlogsvoering en bewapeningswedloop in de wereld. De vervangende burgerdienst, die dubbel zo lang (20 maanden) duurde, als de gewone militaire dienst werd bovendien als een straf ervaren voor personen die niet wensten mee te marcheren in moorddadige legers.

Alle totaalweigeraars verschenen voor rechtbanken, hetgeen steeds gepaard ging met protestbetogingen, en kregen zware straffen. Na een van die rechtszaken werd in Leuven het arrondissementscommissariaat bezet en heel wat dossiers van gewetensbezwaarden buitgemaakt. Voor de correctionele rechtbank verklaarde Martin in mei 1982: “De bewapening is in alle windstreken van deze aardbol dermate aan de gang dat de grens van de waanzin allang overschreden is. Elke uur van de dag en nacht wordt meer dan 2 miljard Bf uitgegeven aan bewapening en oorlogstuig. Deze democratie veroordeelt zichzelf door de veroordeling van dienstweigeraars”. Ondanks getuigenissen van figuren als Lode Vanoutrive, Leo Apostel, Jef Ulburgs en Jean Fabre veroordeelde de Leuvense correctionele rechtbank Martin tot 4 maanden effectief. Het Hof van Beroep verzwaarde een jaar later de straf tot 12 maanden.

Ps. Ik schreef in 1983 het boek ‘Plicht … Wat plicht? NIKS PLICHT!! Belgiese totaalweigeraars getuigen’ (220 blz.). Het is jammer genoeg uitverkocht. Wie interesse heeft in de inhoud, geef een seintje. Kopies maken is vanzelfsprekend altijd mogelijk …

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!