De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Manifestaties zijn een uiting van democratie

Manifestaties zijn een uiting van democratie

zaterdag 10 oktober 2015 23:11
Spread the love
Op internetflora en lezersbrieven in kranten wordt veel negatieve commentaar gegeven op stakingsacties en manifestaties. Men maakt graag gebruik van rechts populistische standpunten. Stakingen hinderen de gewone man die steeds zelf het slachtoffer is en vakbonden moeten zich niet inlaten met het bestuur van het land want ze werden niet verkozen ,enkel de verkozenen des volks mogen aan politiek doen , ze werden hiervoor gedurende een ganse legislatuur gemandateerd.
Wat hindert de gewone man het meest? Een trein die op een stakingsdag niet komt , wat verkeersproblemen bij een manifestatie of een indexsprong die je gedurende gans je loopbaan en tot zelfs na je pensionering koopkrachtbehoud ontzegt.
Moeten vakbonden zich niet inlaten met het bestuur van het land? Zeker wel. Vele kiezers stemmen dikwijls voor partijen omwille van één of hoogstens een paar redenen. Zo stemmen Vlaamsgezinden per definitie voor de NV-A en christenen voor de partij die het vrij onderwijs verdedigt met name de CD&V. Deze kiezers moeten nu vaststellen dat hun keuze impliciet een aanslag op hun portefeuille inhoudt. Dezelfde redenering kunnen we ook volgen door te stellen dat geen enkele regeringspartij een verhoging van de pensioenleeftijd in haar programma staan had, de regering doet dat toch en pleegt in feite contractbreuk.
Dan zijn er de vakbonden en burgerbewegingen, die het kloppend hard van het volk vertegenwoordigen, die actie nemen . De gewone man ziet dat zijn stem wel eigenaardige consequenties heeft en kan zich gesteund voelen door het middenveld om alsnog het tij te keren.
Het ruime sociale middenveld houdt voortdurend de vinger aan de pols en volgt het politieke gebeuren tussen twee stembeurten in , dit is hun taak in een democratie die naam waardig.

take down
the paywall
steun ons nu!