Manifest 4: Om Komaf te Maken met de Illusie dat ge Controle hebt over Uw Emoties
Denkbar, Vier Manifesten, Residentie Tina Ameel -

Manifest 4: Om Komaf te Maken met de Illusie dat ge Controle hebt over Uw Emoties

maandag 1 juli 2013 14:51

Art. 1. Passie doet u boven uzelf uitstijgen. Als ge naar iets verlangt, dan begint ge te dromen. Ge ziet mogelijkheden voor uzelf, en ge wilt daar een gooi naar doen. Maar dan gaat ge wel meer moeten laten zien, want ge zijt er nog niet. Ge gaat dingen in uzelf naar boven moeten halen waarvan ge misschien niet eens wist dat ge ze in u had.

Art. 2. Frustraties leren u waar uw grenzen liggen. Die willen zeggen dat er iets is dat u agressief maakt. Dan moet gij hier niet zijn, dan moet ge u afzetten. Dat is een heel effectieve manier om uw plek in de wereld te vinden. Misschien wel effectiever dan voor iets gaan.

Art. 3. Verwarring hebt ge nodig om tot inzicht te komen. Soms kunt ge alleen maar te weten komen wat het beste voor u is, door dat even niet te weten, door daar ten gronde aan te twijfelen. Juist voor het licht begint te worden, dat is het zwartste moment van de nacht. Ge moet daardoor. De zon komt altijd weer op.

Art. 4. Gevoelens van vernedering zijn goed voor uw zelfbeeld. Als iemand u krenkt in uw ego, dan wilt dat zeggen dat die persoon u als een bedreiging ziet. Gij hebt iets dat hij niet heeft. Probeer daar de vinger op te leggen, wat dat juist is. Dan kunt ge daaruit komen met een duidelijker beeld van wat gij te bieden hebt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!