Manifest 3: Om Komaf te Maken met de Illusie dat ge Controle hebt over Uw Denken
Denkbar, Vier Manifesten, Residentie Tina Ameel -

Manifest 3: Om Komaf te Maken met de Illusie dat ge Controle hebt over Uw Denken

maandag 1 juli 2013 14:55

Art. 1. Verklaringen bieden u houvast. Wij hebben die nodig om de dingen te aanvaarden zoals ze zijn, en verder te kunnen, en te groeien. Elke dag nog komen wij nieuwe dingen tegen, en moeten wij dingen plaatsen, en ons beeld van de wereld weer bijstellen. Verklaringen, en het begrip dat daaruit voortkomt, zijn het cement van die constructie.

Art. 2. Redeneringen creëren orde in de chaos in uw hoofd. Die werken als een net in uw hoofd, waarin ge kunt vangen wat voor u relevant is, en wat overbodig of verwarrend is, laat ge door de mazen glippen. Redeneringen geven structuur aan uw denken, die scheiden het kaf van het koren.

Art. 3. Meningen vormen een kader voor uw ervaringen. Als ge uw eigen gedacht over iets hebt, als ge kunt zeggen: hier sta ik voor, dit is hoe ik het zie, dan is dat een referentie. Dat is iets waar ge naar kunt teruggrijpen, en dat u helpt om te vatten wie ge zijt, wat ge voelt, en wat ge nodig hebt.

Art. 4. Normen stellen u in staat om samen te leven met andere mensen. Die zorgen ervoor dat gij grenzen stelt aan uw gedrag, en ge legt die grenzen ook op aan andere mensen, en andere mensen doen dat ook bij u. En zo herinneren wij elkaar er constant aan dat wij allemaal de wens hebben dat anderen zich gedragen op een manier die niet onaangenaam is voor ons.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!