De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Residentie Tina Ameel
Denkbar, Vier Manifesten, Residentie Tina Ameel -

Residentie Tina Ameel

maandag 1 juli 2013 14:59
Spread the love

Tina Ameel ging begin mei in première met haar voorstelling ‘In ’t Geluk – een speeddate’, ervaringsgericht theater op locatie. Het concept is een speeddate georganiseerd door ‘In ’t Geluk’, een lifecoaching-praktijk van vier lifecoaches: Andrea De Win, Veerle Masschelein, Maxim Stevens en Moniek Van Heukelom. Zij hebben elk hun eigen achtergrond, aanpak en filosofie. Via speeddates willen zij potentiële cliënten laten kennismaken met hun verschillende manieren van werken. 

In de aanloop naar deze voorstelling voerde Ameel onderzoek naar mogelijke visies op geluk. Zij vond deze in vier denkkaders: het neoliberalisme, de psychoanalyse, de filosofie van Nietzsche en het boeddhisme. Deze theorieën kwamen op één punt overeen: de oplossing ligt in controle. Zij focussen hierbij elk op één aspect van de mens: het neoliberalisme gelooft in controle over onze prestaties en verwezenlijkingen, de psychoanalyse stelt dat we kunnen controleren hoe we ons gedragen, Nietzsche claimt controle over ons denken, en boeddhisten streven naar controle over onze emoties en verlangens. 

Ameel ging de uitdaging aan om zich te laten overtuigen door deze geluksstrategiën, maar het enthousiasme was telkens slechts van korte duur. In elke theorie, hoe goed hij ook klonk, stootte zij wel op iets tegenstrijdigs, iets rigide, een valkuil. Er is geen pasklaar antwoord op de vraag, wat is geluk; controle is niet mogelijk en niet haalbaar. Ameel concludeert dat wij machteloos staan tegenover onze eigen natuur en die van andere mensen. Deze overtuiging vat zij nu, bij wijze van bijdrage aan VOORUIT100, samen in vier manifesten met de overkoepelende titel: “Manifesten om Komaf te Maken met de Illusie dat ge Controle hebt over Dingen Die Menselijk Zijn”.

take down
the paywall
steun ons nu!