De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

LOS BUENOS EIST PLAATS IN LEUVENSE GESCHIEDENIS OP

LOS BUENOS EIST PLAATS IN LEUVENSE GESCHIEDENIS OP

donderdag 21 mei 2020 13:43
Spread the love

BOEK “DE LEUVENSE WERELDVERBETERAARS”
Café Los Buenos eist plaats in Leuvense geschiedenis op

Alhoewel het activistisch café Los Buenos al in 2004 de deuren sloot is het toch prominent aanwezig in mijn boek ‘De Leuvense Wereldverbeteraars’. In zijn tekst over Wim Merckx stelt David Dessers, momenteel als schepen voor Groen bevoegd voor mobiliteit en milieu, dat er in Leuven vandaag nog steeds “een grote familie van geëngageerde wereldverbeteraars” aanwezig is, “die allemaal in het nest van de vzw Los Buenos tot ontluiking kwamen”. Los Buenos vormde met name een ganse generatie van Leuvense activisten die vandaag nog steeds actief is in de beweging van solidariteit met vluchtelingen, de Noord-Zuidbeweging, de vredesbeweging, de beweging van strijdbare boeren die opkomt voor een waardig inkomen voor boeren, een duurzame en sociaal-rechtvaardige landbouw, een korte keten en eetbare stad.

Los Buenos opende in 1993 de deuren in de Parkstraat in Leuven en was een initiatief “van een groep jonge, geëngageerde actievelingen, haast allen gelinkt aan de sociale hogeschool van Heverlee of aanverwante studierichtingen”. Dessers omschrijft Los Buenos “als een activistische bar, met podium en vergaderruimte, voor dromers en doeners”. “Het café bood een bont gezelschap van jonge activisten van allerlei pluimage de kans om elf jaar lang hun goesting te doen, te debatteren, concerten en expo’s op poten te zetten en samen veel ervaringen op te doen”. Net als Dessers was ook klimaatspecialist Peter Tom Jones van 1996 tot 2001 er vaste klant. In mijn boek stelt dat hij dat dit café hem “zuurstof verschafte voor zijn ontluikend maatschappelijk engagement”.

Wim Merckx, die in 2018 overleed, was vanaf 1998 voorzitter van de vzw en dé bezieler en inspirator van die hele generatie wereldverbeteraars. Dessers noemt Merckx “de grondlegger en pionier van de lokale voedselstrategie die Leuven vandaag uitrolt”. “Vandaag bestaat er in Leuven een Voedsel en Landbouw Adviesraad en is er binnen de Leuvense stadsadministratie iemand aan de slag rond de Leuvense voedselstrategie. Binnen Leuven 2030 is er iemand in de weer om alle Leuvense actoren aan het werk te zetten om de landbouw te verduurzamen, de korte keten tussen producent en consument te versterken, voedselverliezen tegen te gaan en nieuwe vormen van stadslandbouw ingang te doen vinden. Met Kort’Om Leuven krijgt een regionaal distributieplatform voor voedingsproducten volop vorm. Boeren uit een straal van 40 kilometer rond Leuven en stedelijke afnemers vinden elkaar via dit platform”, aldus Dessers.

Het boek ‘De Leuvense Wereldverbeteraars’ telt 230 blz en bevat info over meer dan 200 wereldverbeterende initiatieven in het Leuvense. Je kan het bestellen door 12,50 euro te storten op bkr. BE65 7855 28 75 6196. Voor verzendingen buiten Leuven wordt er 2,50 euro extra aangerekend. Voor meer info: luc.vanheerentals@telenet.be.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!