De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Loketten sluiten is stigmatiseren.

zondag 13 februari 2022 22:28
Spread the love

In VISIE, het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging ,stond tussen een waaier van degelijke artikels er ééntje die mijn extra aandacht vroeg.

“De achteruitgang van de vooruitgang” stond er . Een titel die de wenkbrauwen doet fronsen en aanzet tot lezen . Hoe een keuze van de titel het leesgedrag kan beïnvloeden.

De teneur vermengd met persoonlijke bedenkingen::

Door de digitalisering  , het symbool van vooruitgang, bouwen we de loketten af. Digitalisering maakt loketten overbodig en zorgen voor minder loonkost. Elk loket dat bemand is kost geld.

De digitalisering werkt uitsluiting van een belangrijke bevolkingsgroep in de hand. Een grote groep wordt uitgesloten of moet hulp inroepen van anderen. Het artikel focust zich op de banksector. Om winsten te maken is de bank alleen geïnteresseerd in de verkoop van een belegging of het aangaan van een verzekeringscontract. Financiële transacties kunnen dus best van thuis uit want daar hoeft geen personeel voor.

Het probleem is echter ruimer dan de banksector alleen.

Voor zowat alle diensten kom je via de telefoon , als het nummer al gekend is, op een vraagsysteem terecht . Via druk 1 druk 8 druk 4 kom je terecht bij een stem die zegt dat iedereen bezig is en dat je best de web-site raadpleegt. Wanneer het telefoonnummer weggemoffeld is op de website moet je zelfs rechtstreeks naar de site om hopelijk je antwoord te vinden binnen de veel gestelde vragen. Voor iemand die niet gewend is aan het Engels taalgebruik is het begrip FAQ chinees.

Als je dan toch een operator aan de lijn krijgt is dat mogelijks iemand uit India die wat Nederlands geleerd heeft.

Buiten de banksector merken we dat ook de overheidsbedrijven, die het voorbeeld moeten geven, aan dit uitsluitende digitaliseringssysteem mee doen. Post- en spoorloketten sluiten . Ik merk zelfs dat bij vakorganisaties de dienstverlening dikwijls digitaal verloopt.

Dienstverlening vraagt menselijk contact. De contactpersoon moet iemand zijn die inlevend staat t.o.v. de client. Dus best zijn taal goed kent en enige betrokkenheid heeft met de persoon zelf.

Wat gaat er boven een loketbediende van het dorp die bij de post, de bank , de vakbond of het spoor het loket doet? Een postbediende binnen een arbeiderswijk heeft wel een andere kijk dan deze binnen een burgerlijke omgeving.

Wil men de “menselijkheid” dichterbij brengen moet men de loketten open houden. Waarom kiezen veel heel gewone brave mensen voor het Vlaams Belang ? Omdat ze het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Ik ben dan ook blij dat kameraad en vriendin Maria Vindevoghel ( PVDA PTB) zich vastbijt in het openhouden van de stationsloketten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!