De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Links Nationalisme draagt de tegenstrijdigheid  in zich

Links Nationalisme draagt de tegenstrijdigheid in zich

zaterdag 26 oktober 2013 22:09
Spread the love

Naar aanleiding van een opiniestuk van Bert Anciaux in De Morgen en het ontslag van een NV-A gemandateerde werd er deze week veel geschreven over het linkse nationalisme.

Nationalistisch links voel ik aan als aan tegenstrijdigheid. Links betekent voor mij “onvoorwaardelijke “ solidariteit los van enige taal, ras, godsdienstige  of filosofische voorkeur.

Nationalisten consentreren zich op het wij en zij verhaal. Ofwel worden we door anderen benadeeld , denk maar aan de uitdrukking : een kaakslag voor Vlaanderen. Ofwel voelen ze zich superieur ten opzichte van anderen, denk maar aan de slogan: De hardwerkende Vlaming t.o.v. de luie Waal en wat we zelf doen doen we beter..

De  Vlaamse Nationalisten beschouwen de linkerzijde dikwijls als Belgische nationalisten omdat volgens hen de vakorganisaties ,die de federale solidariteit bepleiten, hierdoor  het Belgisch nationalisme voeden.

Niks is minder waar. De solidariteit die de sociale bewegingen voor staan heeft niks met nationalisme te maken, wel integendeel , voor hen kent solidariteit geen grenzen. Het feit dat onze nationale sociale zekerheid op het federaal niveau tot stand kwam doet de vakbonden pleiten voor een federale sociale zekerheid. Welke verzekering wil zij  draagvlak na een opsplitsing halveren?

De sociale bewegingen zouden onze sociale zekerheid liefst doen uitdeinen naar gans Europa , gans de wereld. Wereldsolidariteit  daar gaan ze voor.

take down
the paywall
steun ons nu!