De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Liesbeth Homans is het wij-zijdenken beu,  maar stelt een nieuw wij-zij-denken  in de plaats

Liesbeth Homans is het wij-zijdenken beu, maar stelt een nieuw wij-zij-denken in de plaats

dinsdag 19 april 2016 08:32
Spread the love

Liesbeth Homans (N-VA) schrijft in een artikel in De Morgen van 19 april 2016 dat ze het beu is te moeten aanhoren dat zo goed als elke Vlaming een racist is.  Hier positioneert mevrouw Homans de Vlaming al tegenover een door haar als ‘niet-Vlaming’ gedefinieerde groep mensen, die per definitie volgens de verdere teneur van haar artikel, kleurling is, werkloos is, vroegtijdig schoolverlater en dies meer.” ‘Wij’ ontnemen ‘hen’ van vreemde herkomst kansen”, schrijft ze, woorden in de mond leggend van ‘zij’, die ze impliciet tot diegenen rekent die geen kansen geven aan andere Vlamingen. De kleurlingen en mensen ‘van vreemde herkomst’ behoren in haar discours duidelijk niet tot de ‘Wij’- ‘de Vlamingen’ die kansen bieden. En aan Vlamingen wordt duidelijk geen kansen geboden door werkende religieuzen ‘van vreemde herkomst’. (die dan niet onder die categorie ‘Vlamingen’ vallen.)

Dit is een duidelijk teken van hoe in een typisch N-VA-discours een ‘wij-zij’-denken is geslopen waar bij de ander van vreemde herkomst duidelijk niet tot ‘de goede Vlamingen’ behoort die kansen biedt, en de als Vlaming gedefinieerden niet tot die groep kunnen behoren die kansen krijgen. Terecht klaagt Liesbeth Homans een wij-zij-denken aan waar segregatie de uiting van is en waar een groep (betiteld als de Vlamingen) zou worden gestigmatiseerd (door een groep die dan de niet-Vlamingen’ zouden zijn). Zo’n denken doet de realiteit onrecht aan. Ze zet tegenover een gesegregeerd wij-zijverhaal een nieuw wij-zij-denken die de andere impliciet en meer expliciet als ‘niet-Vlaming’ definieert. Als het mevrouw Homans werkelijk om te doen zou zijn om een ‘Wij’-denken ingang te doen vinden, wat ze in haar artikel concludeert, zou ze ook Vlamingen moeten definiëren in haar discours als zij die in de werkloosheid zitten, die ‘kansen niet nemen’ en die uitvallen uit school. Ze zou ook diegenen met een andere etnische of religieuze achtergrond moeten rekenen tot diegenen die ‘Vlamingen’ kunnen worden genoemd en ze zou hen ook kunnen aanzien als zij die ‘kansen geven’ aan andere Vlamingen (ongeacht hun voorgeschiedenis).
Dit verraad een wij-zij discours dat binnen N-VA cirkelt dat feitelijk een discours is waar helaas beleid wordt op geënt dat de wij-zij-segregatie alleen nog maar versterkt.

Maarten Vergucht

take down
the paywall
steun ons nu!