Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Theo Francken bekent openlijk misdrijf en komt daar mee weg

Een journalist van De Morgen woonde een bijéénkomst bij in hotel Beveren waar Theo Francken het woord nam. Daar was hij getuige van een opmerkelijke uitspraak door Theo Francken. "Ja, we waren creatief in het terugsturen van illegale criminelen. Ik ga niet vertellen hoe, want dan raak ik in de...

Zijn “zij” slechts “te gast in ons” huis, Walter de Donder?

Walter de Donder, kandidaat CD&V-voorzitter, liet zich eerder deze week negatief uit over mensen die in een gekleurde wijk wonen in Antwerpen. Iedereen die daar is komen wonen, als kleurling, luidt zijn discours, is als een gast in mijn huis die meer en meer mee bepaalt of het licht aan mag o...

Aandacht voor geadopteerden in het identiteitsdebat in Vlaanderen

  Ik ben zelf ooit geadopteerd uit India en merk dat wij, geadopteerden en mulatten met een andere huidskleur, voor buitenlander worden aanzien in het straatbeeld. Ne 'vremde', gene van hier, gene van ons. Dat is niemands fout, want ons uiterlijk communiceert naar buiten toe dat we niet v...

De taal die onze natuurlijke empathie blokkeert

Er is een taalgebruik die het hart aanspreekt en wederkerig empathisch taalgebruik uitlokt en er is een taal die empathie blokkeert met onze medemens en zelfs pijn doet. Een taal die ons vervreemd van ons natuurlijke mededogen met anderen die het moeilijk hebben en hen nog meer kwetsuren toebre...

Elk ethisch handelen wordt nietig door vrees voor aanzuigeffect

Een man of vrouw in nood vraagt om hulp. Uit schrik voor een aanzuigeffect help je niet. De vrees voor het feit dat er mee mensen om hulp komen vragen wanneer je dit gezin helpt, doet je afzien van het helpen van mensen in nood. Zelfs al is het voor jou een kleine stap om deze mensen te helpen. W...

We zullen radicaal ecologisch moeten zijn of niet zijn

Terug naar het natuurlijke ritme waarop een boom groeit en vruchten draagt Wetenschap en de moderne technologie die eruit voortkomt hebben de levensverwachting van elk individu in de Westerse wereld enorm verhoogd, dat is juist.  Maar onze hantering van die wetenschap en het soort technologie da...

Bouwgrond is duur en bouwen vraagt vaak een levenslange afbetaling. Mensen met een laag inkomen zijn daar doorgaans niet toe in staat, waardoor ze afhankelijk zijn van een voor hen dure huurmarkt. Een goedkope chalet op bouwgrond mogen zetten of op een speciaal daarvoor door de overheid voorzi...

De racistische ondertoon in het discours van mevrouw Homans

In Knack lees ik met een zekere droefheid het artikel "Pamperbeleid moedigt allochtonen aan om in hun zetel te blijven zitten" van Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA).  De vraag die bij mij opkomt na het lezen van het de titel is: "wat bedoelt mevrouw Homans preci...

Liesbeth Homans is het wij-zijdenken beu,  maar stelt een nieuw wij-zij-denken  in de plaats

Liesbeth Homans (N-VA) schrijft in een artikel in De Morgen van 19 april 2016 dat ze het beu is te moeten aanhoren dat zo goed als elke Vlaming een racist is.  Hier positioneert mevrouw Homans de Vlaming al tegenover een door haar als 'niet-Vlaming' gedefinieerde groep mensen, die per definitie v...

wat er unfair is aan de nieuwkomersverklaring

Waar ik het moeilijk mee heb m.b.t. die nieuwkomersverklaring is dat er in dit land onder ons ook mensen zijn die de gelijkheid tussen man en vrouw nog niet volledig onderschrijven (waar de man des huizes het volledig voor het zeggen heeft), waar intrafamiliaal geweld heerst t.a.v. vrouw en kind....

Load More