De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

wat er unfair is aan de nieuwkomersverklaring

wat er unfair is aan de nieuwkomersverklaring

zondag 3 april 2016 20:55
Spread the love

Waar ik het moeilijk mee heb m.b.t. die nieuwkomersverklaring is dat er in dit land onder ons ook mensen zijn die de gelijkheid tussen man en vrouw nog niet volledig onderschrijven (waar de man des huizes het volledig voor het zeggen heeft), waar intrafamiliaal geweld heerst t.a.v. vrouw en kind. Er zijn ook Vlamingen die er openlijk voor uitkomen dat ze niet zouden willen dat hun zoon met  iemand van zijn eigen geslacht zou verkeren. Men laat uitschijnen dat wij hier allemaal ‘aangepast’ gedrag vertonen ten aanzien van in die verklaring opgesomde normen en waarden die men als ‘de onze’ framed. Er zijn heel wat Vlamingen die die waarden en normen ook niet welgezind zijn en zij hoeven zo’n verklaring niet te tekenen op straffe van uitsluiting of ‘niet welkom zijn’. Dat is fundamenteel unfair. Ofwel iedereen ofwel niemand.

take down
the paywall
steun ons nu!