De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Theo Francken bekent openlijk misdrijf en komt daar mee weg

Theo Francken bekent openlijk misdrijf en komt daar mee weg

woensdag 27 november 2019 09:31
Spread the love

Een journalist van De Morgen woonde een bijéénkomst bij in hotel Beveren waar Theo Francken het woord nam. Daar was hij getuige van een opmerkelijke uitspraak door Theo Francken.

“Ja, we waren creatief in het terugsturen van illegale criminelen. Ik ga niet vertellen hoe, want dan raak ik in de problemen. Maar ooit schrijf ik daar een boek over, als de feiten verjaard zijn.”

Als we de heer Francken hier op zijn woord geloven, heeft hij hier publiek een misdrijf bekend. Dit artikel verscheen in De Morgen op 25/11/2019 onder de titel: “Undercover bij speech Theo Francken: ‘Eerst onze eigen mensen’”. Sindsdien is er nergens een tegenreactie vanuit politiek of justitie gekomen. Dit is eveneens zeer verontrustend.

Dat een gewezen staatssecretaris zich boven de wet waant is één zaak. Dat daar in een rechtstaat niets wordt mee gedaan, wanneer hij de feiten bekent, is een andere.  Hij erkent hier dat tijdens zijn beleid er acties zijn ondernomen t.a.v. mensen zonder papieren die hem in de problemen zouden kunnen brengen met justitie. Hij wil wachten tot de feiten verjaard zijn om ze neer te schrijven in een boek. Aldus Francken. Als dit werkelijk zo is, dan moet dit voldoende zijn om een onderzoek aan  te vatten door justitie naar deze feiten en liefst voor de verjaring.

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!