De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Liesbeth Homans biedt geen oplossing voor Linkebeek

Liesbeth Homans biedt geen oplossing voor Linkebeek

maandag 14 december 2015 10:56
Spread the love

Laten we hopen dat Vlaams Minister Homans na dit debacle inziet dat haar volgehouden wettelijk standpunt niet zozeer verkeerd, maar vooral onvoldoende is. Het biedt vandaag geen oplossing, maar vooral ook geen perspectief voor het samen leven van de inwoners van Linkebeek.

Als beleidsverantwoordelijke kan je in dit geval enkel meewerken aan een oplossing door het taalprobleem te erkennen en het te relativeren of te overstijgen. Minister Homans is heel bewust enkel vanuit de taalwetgeving vertrokken en verhoogt daarmee (ongewild?) automatisch de cohesie bij de zeer ruime Franstalige meerderheid voor kandidaat burgemeester Thiéry. Als Vlaams Minister slaagt ze erin de communautaire tweedracht op de spits te drijven tussen een democratische meerderheid Franstaligen en de Nederlandstaligen die de toepassing van de wet vragen. Natuurlijk moet je ook stoppen voor een rood licht in de volle woestijn. Maar Linkebeek is verre van een dorre woestijn. En wie verkeerslichten, een rond punt of voorrang van rechts invoert moet ook aangeven dat die opportuun zijn.

Door een strikt communautair standpunt kampen de Nederlandstaligen vandaag met een objectief en uitgesproken democratisch deficit en belanden zij als minderheid onvermijdelijk in een ideologisch defensieve strategie. Ongeacht de maatschappelijke of levensbeschouwelijke opvatting wordt alles voor de bevolking herleid tot een wit-zwart taaltegenstelling binnen dezelfde gemeente. Waaruit moet vandaag blijken dat geen van beide blokken elkaar in de weg wil staan?

Als politica met ministeriële verantwoordelijkheid moet je soms kiezen tussen de ideologische confrontatie en de beleidsverantwoordelijkheid die een oplossing of perspectief vraagt voor iedereen. Het oproepen tot blanco stemmen tegen een wettelijk correct gehouden gemeenteraadsverkiezing was dan ook een zwaktebod na een ingreep van de bevoegde N-VA minister.
Als in de toekomst blijkt dat Vlaanderen er niet in slaagt om een bijdrage te leveren aan een oplossing voor de huidige impasse, lijkt het aangewezen om van de taalwetgeving en haar toepassing bij taalgevoelige plaatselijke besturen terug een federale materie te maken of het geschil via internationale arbitrage te laten bekijken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!