De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KorpschefS en burgemeesters, nu het nog tijd is . .

KorpschefS en burgemeesters, nu het nog tijd is . .

zaterdag 19 maart 2016 08:09
Spread the love

De door jullie gepleegde en rabiaat toegedekte machtsmisdrijven zullen nu snel ( binnen het jaar) open spatten.  In de slip(b)stream van wat de burgemeester van Antwerpen te wachten staat.  Na de onthulling blijft deze ‘voorlopig’ echter zwaar relativeren.

De bal is aan het rollen.  Niet door de schaarse jarenlange aanwijzingen.  Wel door een (1) treffende onthulling.   

Pas nu zullen de talloze klachten volgen.  De schrik om klacht in te dienen zal kleiner worden. Waar rechters de leugens van de korpsen wel moesten slikken zal dit nu minder gebeuren op een of andere wijze.  Ik weid daarover hier niet uit.

Burgemeesters, draai opportunistisch snel jullie kar.  En herstel proactief de toegebrachte schade aan burgers.

take down
the paywall
steun ons nu!