De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Komen werken in Amsterdam of toch beter in Brussel blijven?”
William Degroote

“Komen werken in Amsterdam of toch beter in Brussel blijven?”

Je woonplaats bepaalt je leven. Of je nu op het platteland woont, of in de stad. Je woonplek zal altijd een rol spelen in hoe je allerlei zaken ervaart. 

maandag 22 mei 2023 14:06
Spread the love

Dankzij het vak Sociale verandering heb ik de mogelijkheid gekregen om het verschil te kunnen zien tussen België en Nederland. In dit opiniestuk geef ik mijn persoonlijke ervaring over hoe de leefruimtes er uit zien en welk effect het kan hebben op je ervaring op de werkvloer.

Na drie uur met de trein van Brussel-Zuid stond ik al op het perron van Amsterdam centraal. Een goed groot gelegen centraal station waar de stad begint. Gelijkaardig aan Antwerpen centraal. Dit is duidelijk ook een oriëntatiepunt voor de mensen omdat deze bereikbaar is voor zowel tramen bus. Het openbaar vervoersnetwerk vergeleken met dat van Brussel is hier wel volledig anders.

Het openbaar vervoer komt niet in hartje Amsterdam. Van zodra men zich in de kern van de stad bevindt, wordt deze volledig overgenomen door voetgangers en fietsers. In Brussel is dit niet het geval. Je kan in Brussel bijna elke straat bereiken met een tram of een bus. Dit vergemakkelijkt het ook voor het oudere volk van de stad die van punt A naar punt B willen gaan. Het zorgt er dan ook voor dat de mensen sneller het publiek transport gaan nemen dan hun eigen voortuig. Wat beter is voor het milieu.

Het publiek transport is in Brussel ook goedkoper, maar werkt op een andere manier. In Brussel werken ze met ritkaarten terwijl ze in Amsterdam werken met uur kaarten. Toch gebruikt slechts 34% van de bevolking het openbaar vervoer in België om naar hun werk te gaan. Bij Amsterdam is dit 30% van de mensen.

Als we het punt van job-opportuniteiten en werkgelegenheid boven halen zien we dat er een veel grotere bevolkingsdichtheid bestaat in Brussel tegenover Amsterdam. Dit zorgt dus voor meer jobs in de stad en een beter netwerk op het vlak van carrière. In een paper dat ik heb moeten schrijven met een gelijkaardig thema over werken en de effecten van je woning op je werk, kan ik de conclusie trekken dat dicht bij je werk wonen als ‘goed’ ervaren wordt. Veel mensen krijgen stress of verliezen veel tijd door naar hun werk te gaan. In de paper werd dan ook verteld dat de mensen in de plaats van naar werk te gaan liever hun kind zouden afhalen van de crèche of andere huishoudelijke taken doen.

Amsterdam telt zo’n 1.103 crèches voor zijn oppervlakte en doet het veel beter om de kinderen op te vangen. In tegenstelling tot Brussel waar dit veel minder goed geregeld is. Er is dubbel zo veel vraag dan aanbod.

Amsterdam heeft een veel ‘inclusievere’ maatschappij tegenover Brussel. Uit persoonlijke ervaring heb ik niet het gevoel gehad dat Amsterdam werd opgedeeld in verschillende ‘wijken’ zoals in Brussel. Met wijken zoals de Matongé wijk of de joodse wijk. In Amsterdam was alles veel meer samengevoegd en werd er geen onderscheid gemaakt tussen mensen hun culturen of gewoontes. Op deze twee puntjes wint Amsterdam.

Het komt erop neer dat je in Amsterdam veel sneller aan een job kan geraken zonder dat er naar je cultuur of afkomst gekeken wordt. In Brussel is er veel meer sociale controle aanwezig. Op het vlak van transport en toegankelijkheid is Brussel wel de winnaar. Naar mijn mening hebben beide steden veel aan te beiden op het vlak van diversiteit en opportuniteiten om jou werk zo werkbaar mogelijk te maken en je goed te voelen op je werk.

Beide steden hebben een goed after work omgeving in de stad en ze organiseren ook veel om de mensen bezig te houden buiten de werkuren. Na mijn persoonlijke ervaring vind ik dat Brussel iets persoonlijker en meer een ‘eigen’ identiteit heeft. Men is Brusselaar, maar je bent niet Amsterdams, maar enkel van Amsterdam.

Als je zoekt naar een eigen identiteit en je je thuis kan voelen in je eigen stad dan kan je beter naar Brussel gaan. Aan de andere kant kan je een grote stad zoals Amsterdam appreciëren voor de talrijke opportuniteiten dat ze aanbieden.

William Degroote

Ucll stundent social werk

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!