De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BBTK

Kom op voor je rechten: betoging op 5 oktober!

We zitten in de laatste rechte lijn om te vermijden dat de regering de wet‑Van Quickenborne goedkeurt. De coalitie #VerzetIsGeenMisdaad is meer dan ooit gekant tegen het gerechtelijk betogingsverbod dat in dit wetsontwerp is opgenomen. 

dinsdag 26 september 2023 11:18
Spread the love

Over wat gaat het?

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kwam eerder dit jaar met een wetontwerp dat een demonstratieverbod kan opleggen aan zogenaamde ‘relschoppers’. Dit maakt deel uit van een grotere hervorming van ons rechtssysteem.

Vakbonden én mensenrechtenorganisaties protesteerden tegen dit voorstel. De tekst was vaag en ging zo ver dat die een essentieel democratisch recht in gevaar brengt: het recht om te betogen. Onder het mom van het voorkomen van geweld, wordt het recht om te betogen in twijfel getrokken. Waarom een wet tegen geweld als het Strafwetboek al straffen voorziet voor vandalisme of brandstichting? Waarom een nieuwe wet in het leven roepen? De bedoeling is om sociaal protest te criminaliseren en te muilkorven.

Dat is niet onschuldig!

Onder druk van onze acties aan het kabinet van Van Quickenborne werd de tekst wel aangepast maar niet voldoende. De huidige wettekst blijft een gevaar voor onze democratie omdat het manifestanten monddood maakt. Ook de Liga voor de Mensenrechten bracht om dezelfde redenen als wij een negatief advies uit.

Daarom komen we opnieuw op straat. Wij geven niet op!

Waar en wanneer: 10 uur: verzamelen voor het kabinet Van Quickenborne op de Kruidtuinlaan in Brussel, onder blauwe rookpluimen.

 

De drie vakbonden, Amnesty International, Greenpeace en de Liga voor de Mensenrechten nemen het woord.

Daarna optocht, met rode en groene rookpluimen, langs de hoofdkwartieren Ecolo-Groen en PS-Vooruit.

Zij creëren politieke mist, wij reageren met kleurrijke rook!

Eén boodschap telt: stem deze wet weg uit het parlement. We roepen alle politieke partijen op, in het bijzonder ter linkerzijde, om dit niet te laten passeren

 

Kom mee op voor je rechten en betoog op 5 oktober.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!