De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Indignados vechten vooral tegen MACHTSMISBRUIK

Indignados vechten vooral tegen MACHTSMISBRUIK

maandag 22 juni 2015 21:10
Spread the love

Voor wie het wil zien, wat niet moeilijk is, is de negatieve impact van machtsmisbruik Ee-norm. Wereldwijd. Het is werkelijke de eerste opdracht van de gemeenschap daaraan te remediëren. Om bv. VEEL minder belastingen te moeten betalen.  Snel remediëren, ik bedoel binnen twee generaties. Samen met welwillende activistische lezers wens ik, langs deze weg, daarover een regelmatig overleg te starten.  Teneinde concrete maatregelen te vinden, te evalueren of bestaande te bevestigen. 

Ook het zoeken van wegen om ze daarna te “benaarstigen”.  Ik waarschuw : de ‘machtigen’ zullen onze tegenstanders worden.   Ik kreeg het al hard te verduren, lokaal.

Ik geef graag nu al een enorme maatregel : een eerste maatregel zou zijn dat een verkozene slechts één termijn mag doen.  Om daarna nooit meer een ander verkozen mandaat te bekleden.  Zo zei men dat vroeger : “ik gooi het in de groep”.

Louis Marie

take down
the paywall
steun ons nu!