De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ik weet het nu wel zeker: miljardairs zijn sukkels. Weg met Gates, geef mij maar Frans.

zaterdag 27 februari 2021 07:01
Spread the love

Update 1 maart 10 AM: citaten uit het stukje van Ruud Goossens in De Standaard

Een reflectie bij beren/heren als Bill Gates en over heiligen als Franciscus I en II.Ik las met vrucht het stukje over de schijnbaar voorbeeldige filantroop, die nu ook een groen kleed aantrekt, in De Standaard van vandaag zaterdag van de hand van Ruud Goossens. Ik weet het nu wel zeker: miljardairs zijn sukkels. Neem nu het geval Gates. Als je die man hebt mogen doorzien, dan denk je, “Geef mij maar heilige, zonderlinge Frans als model”?

*Vooraf: Citaat uit het stuk van Goossens in De Standaard:

“… ) besteding van die middelen. Daarover beslissen alleen Bill Gates, zijn echtgenote en Warre Buffett, die andere miljardair die in 2006 in de Gates Foundation stapte. Het is een ongezonde vorm van machtsconcentratie.

Omdat de stichting van Gates enorme bedragen spendeert, kan ze enorm op de agenda wegen. Het is een ongezonde vorm van machtsconcentratie
Er staat immers geen muur tussen de zakelijke en de caritatieve activiteiten van Gates. Via zijn stichting is hij erg actief in de vaccinindustrie. In die hoedanigheid toont hij zich een groot verdediger van een streng patentrecht. Dat lijkt te botsen met de doelstellingen van de Gates Foundation, namelijk zo veel mogelijk geneesmiddelen bij zo veel mogelijk mensen krijgen. Het spoort echter wel met de economische belangen van iemand die rijk is geworden met software. Er zijn nauwelijks bedrijven die zo hard afhangen van een strak intellectueel eigendomsrecht als Microsoft.”
Slot:

 “…) iemand als Charles Koch zijn geld over de  Amerikaanse samenleving uitsmeert, stukken problematischer is. Die multimiljardair zaait al jaren twijfel over de opwarming van de aarde. Dan heeft Gates, wat een aantal waanzinnige complottheoretici daar ook over mag beweren, behartigenswaardigere doelen gekozen. Alleen maakt dat het gebruik waarbij rijke mensen, dankzij gigantische belastingaftrekken, geweldig op het debat en het beleid kunnen wegen, niet beter.

Nee, als Bill Gates van deze planeet een betere plek wil maken, kan hij zijn netwerk bij Microsoft beter gebruiken om de fiscale gebruiken daar wat bij te sturen. Miljarden heeft het bedrijf de laatste decennia ontweken aan belastingen. Als Microsoft daarmee ophoudt, kan de hele samenleving mee beslissen in welke goede werken dat geld geïnvesteerd moet worden. Zelfs Bill Gates mag dan met al zijn intelligentie, als een van de velen, een duit in het zakje doen.”

Onze conclusies

Het is me meer dan ooit duidelijk: om na te denken, ook juist over de redding van ons wereldje, over de beste manier om te vergroenen, om op het idee te komen dat ons overleven afhangt van de mate waarin wij de Natuur opnieuw eerbiedige aandacht en zorg gaan kunnen geven, en haar op die manier weer tot onze grote vriend(innen) te mogen rekenen, daartoe heb je veel vrijheid nodig. On-af-hankelijkheid.

Terwijl het grote geld toch juist een enorme massa betekent?
Een blok met grote aantrekkingskracht die niet anders kan dan afwijkingen veroorzaken in het denken. Zoals de zon door haar reuzenmassa zelfs het licht doet afbuigen van haar intergalactische routes, kan een tycoon als Gates niet zuiver denken, zittend op een berg Money.
 
Een geldberg die werkt als een kind. Als een monsterlijk jong dat hunkerend vanuit de diepte van zijn aard, de vader onder druk zet om zich meer te laten groeien.
 
Miljardairs zijn droevige klanten.
Mislukte mensen.
Simpele sukkels.
 
Wat ik in Gates zie, is zeker geen universeel genie. Ik bespeur een geldwolf die de kovel, de nobele, heilige pij van Sint Franciscus heeft aangetrokken. Zoals in de geniale karikatuur van Oppenheimer in De Standaard van vandaag 27 februari. Hij is geworden een volleerd voltrekker van een maskerade. Met als hoofdbedoeling nog maar eens de eigen uitgehongerde binnenkant te voeden… met de niet geheel van vergiftigende effecten vrije junkfood die centen in the end of the day zijn.
 
Geef mij maar het origineel. De ware Franciscus. De Franciscus uit Assisi in de dertiende eeuw. Of deze die in Chili opgroeide en momenteel vanuit Rome werkt. Interessante types. Denkers, voelers, met groot contact met de natuur en een groot hart. Heiligen. Ware patrijspoorten op heil voor ieder mens en de gehele wereld.
Illustratie 1: Bill Gates luisterend te Seattle, USA, in 2009. Flickr
____ ____ ____ ____ ____
Tweede illustratie: de cover van het nieuwste boek van de grote Franciscus van Rome. Ik heb persoonlijk een vijftal pausen mogen meemaken in mijn korte bestaan op aarde. Hij is overduidelijk de beste; wellicht de beste sinds het instituut werd ingesteld. De juiste man op het juiste moment op de juiste plaats. Paus Franciscus vormt, ook juist na een degelijke opleiding en een tocht door de woestijn van een diepe depressie, een unieke, zuivere bron van inspiratie om betere mensen te worden. Mensen, leden van de nadenkende, proevende diersoort Homo sapiens, die de natuur niet meer schaden, en van nature geregeld omkijken om andere mensen mee op te tillen. De eerste grote christelijke oproep om de wereld te redden door hem te vergroenen, de encycliek “Laudato si” heb ik intensief bestudeerd en promotie geboden onder de intelligentsia.

– Wat de andere, de middeleeuwse Franciscus betreft: de film over zijn leven en zijn liefde voor natuur en mens heeft mij diep ontroerd; als tiener in de jaren zeventig, en ook toen ik hem onlangs nog eens mocht bekijken, bleef het een boeiend levensverhaal. De film maakt ook op indrukwekkende manier gebruik van het wondermooie, liefelijke, krachtige, meest romantische en van emotie doortrokken muziekstuk dat Franz Schubert ons schonk: het kwintet voor strijkers.

Cover Fratelli tutti, natuurlijk

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!