De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Houdt De Standaard ook niet van vakbonden?

Houdt De Standaard ook niet van vakbonden?

donderdag 9 september 2010 09:46
Spread the love

Onderstaande reactie is geschreven door Marc Leemans, Nationaal secretaris ACV.
 
In de krant van 8 september verscheen een artikel van Bart Brinckman onder de titel ‘Vlaams Belang houdt niet van vakbonden (en omgekeerd)’. Het betreft een recensie van het boek ‘Welkom in Vakbondistan’ van Rob Verreycken.
Uiteraard heeft De Standaard het recht om boeken te recenseren van Vlaams Belangers, zelfs als betrokkene gewelddadig is. Maar het klakkeloos overnemen van informatie, zonder dubbelcheck  verhoogt de kans op fouten. 
–          Het is onjuist dat vakbonden niet het recht zouden hebben om mensen uit te sluiten als ze er ideeën op nahouden die fundamenteel in strijd zijn met die van de vakbond zelf (cfr. ASLEF-arrest voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens).
 
–          Het is onjuist dat het ACV in eerste aanleg ongelijk kreeg i.v.m. het uitsluiten van een Vlaams Belang-militant. Er is in deze zaak tot nu toe enkel een tussenuitspraak geweest waarin de rechter uitdrukkelijk erkende dat vakbonden wel degelijk dat recht hebben. Wat rest is een procedurekwestie. Voor het overige hebben we alle processen die in dat verband tot nu toe tegen ons werden aangespannen, gewonnen.
 
–          Het is onjuist dat de vakbonden voor de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen royaal betaald worden door de overheid. De vakbonden worden betaald op basis van kosten die bewezen moeten worden, streng gecontroleerd worden (door RVA, Rekenhof en Parlement) en te krap bemeten zijn. Alle gegevens zijn overigens openbaar.
 
–          Het is onjuist dat werklozen geen andere keus hebben dan aankloppen bij de vakbond voor hun uitkering.   Ze kunnen zich altijd wenden tot de Hulpkas. Dat velen dat niet doen heeft te maken met de kwaliteit van de dienstverlening die de vakbonden bieden.  Per dossier zijn ze overigens goedkoper dan de Hulpkas. 
 
–          De syndicale premie voor ambtenaren is de tegenhanger van de syndicale premie in de privé-sector. De overheid treedt hier op als werkgever. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Internationale Arbeidsorganisatie  hebben uitdrukkelijk erkend dat syndicale premies niet strijdig zijn met de vrijheid van vereniging. De syndicale premie voor de ambtenaren dekt overigens slechts een beperkt gedeelte van het vakbondslidgeld.
De tekst wordt in de krant opgefleurd door de zin ‘Niemand kan ontkennen dat een aantal opgelijste mistoestanden op zijn minst een discussie waard is’ in het vet te herhalen. Hiermee suggereert Bart Brinckman nogmaals dat er wel degelijk mistoestanden zijn. Hij brengt hiermee de vakbond in diskrediet zonder enig bewijs aan te voeren. Moeten wij hieruit besluiten dat ook De Standaard niet van vakbonden houdt?
Marc Leemans, Nationaal secretaris ACV

take down
the paywall
steun ons nu!