De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Horeca Vlaanderen gaat naar de rechtbank

Horeca Vlaanderen gaat naar de rechtbank

dinsdag 14 juni 2011 22:09
Spread the love

De BTW-verlaging in de horecasector van 21 procent naar 12 procent heeft niet het verhoopte resultaat opgeleverd. De werkgeversorganisatie ‘HORECA Vlaanderen’ had 2 zaken beloofd:
1. Door de verlaging gingen er 4000 witte jobs gecreëerd worden.
2. De prijzen voor de consument gingen dalen.

Wat is het werkelijke resultaat?
1. Er is niet alleen geen enkel witte job gecreëerd, het aantal inbreuken op zwartwerk is nog gestegen.
2. De prijzen voor de consument zijn met 2 procent gestegen.

Conclusie: de HORECA heeft zijn winst met 486.000.000 euro verhoogd op kosten van de belastingbetaler. Daarnaast heeft ze ook nog eens de prijzen voor de consument verhoogd. Kassakassa.

Nu wil de regering de horeca verplichten te werken met geregistreerde kassa’s zodat er toch een beetje controle zou zijn. Horeca Vlaanderen ziet dat niet zitten, gaat naar de rechter, en spreekt van discriminatie omdat andere sectoren deze maatregel niet opgelegd krijgen.

Toen de BTW verlaagde van 21 naar 12 procent (ook een maatregel die enkel de horeca kreeg) gingen ze niet naar de rechtbank. Hypocrisie is ook in de horeca blijkbaar een deugd.

Aangezien Horeca Vlaanderen het akkoord over de BTW-verlaging niet heeft nageleefd, lijkt het me maar billijk dat de regering dit geld terugvordert en de BTW opnieuw naar 21 procent brengt.

België kan het zich niet lager veroorloven om zomaar cadeaus uit te delen zonder dat de beoogde effecten, in dit geval 4000 witte arbeidsplaatsen, worden bereikt. We staan voor een nooit geziene bezuinigingsoperatie.

Het wordt dus tijd dat de 15 miljard euro die de bedrijven jaarlijks cadeau krijgen aantoonbaar meer arbeidsplaatsen, wat ook meer inkomsten voor de regering betekent, hebben opgeleverd. Zoniet moeten die worden teruggeschroefd of moeten er bindende voorwaarden aan worden gekoppeld.

take down
the paywall
steun ons nu!