De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe goed is het goede Doel ?

dinsdag 16 mei 2017 18:36
Spread the love

Volgens het boek van Thierry Debels “Hoe goed is het goede doel ? ”

“100 euro in de collectebus van 11.11.11. levert slechts 1 euro in het zuiden op”

De doelgroep krijgt minder dan 1% van het geschonken geld door de gastvrije burger met het hart op de goede plaats. Thierry Debels verklaart hetzelfde over de NGO Vredeseilanden. Deze NGO heeft een klacht ingediend tegen Thierry Debels wegens valse beschuldigingen maar uiteindelijk is de auteur vrijgesproken.

Ik raad iedereen ter zeerste aan om dit boek te lezen.

Als deze info correct is dan bedriegen sommige NGO’ s de schenkers, meestal mensen met een gewoon loon. Volgens Thierry Debels gaat het grootste gedeelte van het geschonken geld naar het loon van de directie, naar het loon van de werknemers en naar de eigen werking. Het lijkt erop dat “liefdadigheid” big business geworden is waarbij de directie van grote NGO’ s zoals Greenpeace en Amnesty International (1) een groot loon opstrijkt (100 000 euro of meer per jaar). NGO’ s spenderen ook veel geld aan publiciteit en aan tussenpersonen zoals Direct Dialogue Fundraising die in het centrum van steden jongeren inzetten, die 10 euro per uur verdienen om aan de mensen jaarabonnementen aan te smeren voor bepaalde NGO’s.

https://antiverkoopsticker.nl/2017/12/20/salaris-directeuren-goede-doelen/

http://www.nl-aid.org/salarissen-directeuren-goede-doelen-in-belgie/

Bedelbrieven

De NGO’ s zoals Handicap International, Damiaanactie en vele anderen betalen ook sommen geld aan bedrijven, zoals Direct Social Communications, die emotionele bedelbrieven sturen naar de mogelijke gevers. Ik ben er gedegouteerd van. Deze brieven gebruiken dezelfde manipulatieve technieken als de grote bedrijven om de consument tegen zijn wil, meer te doen consumeren.

Ze herhalen dikwijls je naam (personaliseren), wekken schuldgevoel op, bespelen de goedheid van de mensen met de bedoeling dat deze uiteindelijk meer geven dan ze zouden willen geven. Ik vind deze praktijken niet ethisch, ze tonen weinig respect voor de schenker. Ze zien de schenker als een “prooi”, als een “doelwit”. Zelfs al leveren deze manipulatieve marketingtechnieken meer geld op, toch vind ik ze ethisch niet correct.

Een eenvoudige brief met uitleg over de projecten en waarvoor ze geld nodig hebben, zou voldoende en beter zijn volgens mij.

De Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving doet zijn werk niet goed en laat deze onethische en respectloze praktijken bij het fondsen werven door de NGO’ s doorgaan.

http://www.vef-aerf.be/?lang=nl

Ik zie een wildgroei van “liefdadigheids” organisaties gesticht door privépersonen, het lijkt dat het een gemakkelijke manier geworden is om een goed betaalde job te scheppen voor zichzelf, familie, vrienden…

Ik vind dat elke organisatie voor “het goede doel” die geld vraagt aan de burger, hierbij zou moeten informeren hoeveel de directeurs en ook de 10 best betaalde werknemers van de organisatie verdienen per jaar. Ze zouden de potentiële schenkers ook moeten informeren welk percentage van het ingezamelde geld uiteindelijk naar de beoogde doelgroep gaat (als de eigen werkingskosten, gebouwen, lonen van het personeel afgetrokken zijn).

Ik vind dat deze informatie primordiaal is en dat V.E.F. zijn werk niet goed doet want ze verplicht de organisaties niet om deze informatie over het percentage van het ingezamelde geld dat uiteindelijk naar de doelgroep bekend te maken aan de schenkers.

Als dit minder dan 50% is dan lijkt het me niet zo effectief. Als dit minder van 30% is, vind ik het niet eerlijk tegenover de schenkers. Maar als slechts 1% of minder gaat naar het beoogde doel of doelgroep, dan vind ik dit een bedrog tegenover de goedgelovige en goedbedoelende schenkers en uiteindelijk gaat het om organisaties die het “goede doel” gebruiken om zichzelf te verrijken.

Ik heb een mail naar de Damiaan actie gestuurd waar ik deze informatie vroeg en ik heb geen antwoord gekregen. Ik denk dat veel goede doel organisaties deze informatie niet aan de potentiële schenkers willen geven, wat bewijst dat sommige organisaties voor “het goede doel” weinig respect voor de schenkers hebben.

Ik vind dat de mensen van goede wil waarschijnlijk te goedgelovig zijn. De “liefdadigheid” media shows zoals ‘de warmste week’ en ‘music for life’… geven ook deze eerder vermelde info niet aan het publiek.

Gezien de misdadige verdeling van de rijkdom van de planeet en de schandalige rijkdom van de 1% rijken vind ik dat de liefdadigheids-, goede doel organisaties hun inspanning zouden moeten concentreren op de top 500 zeer rijken, multimiljonairs, multinationals, Big Pharma, rijke ziekenhuizen, rijke dokters… Waarom gaan ze hun geld niet halen bij het monsterbudget voor agressieoorlogen en massavernietigingswapens van koloniaal Europa, de imperialistische V.S. en de NAVO ? Dit zijn toch de grootste, laffe, wrede agressors die sinds veel eeuwen de grootste bedreiging voor de wereldvrede vormen.

Nu worden de gewone mensen met een laag of gewoon loon overvraagd voor het “goede doel”.

Armoede in de wereld een misdaad tegen de mensheid

‘Vrije markt’ kapitalisme is diefstal met extreem geweld, het is de vrijheid van de westerse meesters van slaven, kolonialisten om zoveel mogelijk winst te kunnen maken en de vrijheid om niets of zo weinig mogelijk loon te betalen voor de arbeid van de gekoloniseerde rest van de wereld die ze beschouwen als minderwaardige mensen.

Een economisch systeem dat 4 miljard mensen in extreme armoede laat, met honger, geen of slechte gezondheidszorg, onvoldoende drinkwater… het is een misdadig systeem en dus moet het afgeschaft worden. De rijkdom van de aarde moet op een eerlijker en rechtvaardiger manier gedeeld worden onder alle bewoners van de planeet.

De westerse regeringen, erfgenamen van meesters van slaven en kolonialisten hebben nog steeds neo-koloniale gloriedromen(2) en daarom blijven ze zich nog steeds inmengen in de binnenlandse politiek van de derdewereldlanden. De westerse regeringen, ten dienste van machtige multinationals, blijven staatsgrepen plegen om hun marionetten aan de macht te brengen of corrumperen de machtselites van de oude gekoloniseerde landen zodat de lokale machtselite toelaat dat de rijkdom van het land geplunderd wordt door de westerse multinationals en dat de arbeiders uitgebuit worden omdat ze strikt minimum hongerlonen uitbetaald krijgen.

Oxfam schrijft dat 8 kwaadaardige en ziekelijk hebzuchtige mensen evenveel geld hebben als 3,7 miljard mensen maar uiteindelijk neemt ze geen concrete maatregelen om een einde te stellen aan deze misdadige slavernij, armoede en onrechtvaardigheid.

De westerse NGO’ s hebben niet gepleit voor een menswaardig wereldwijd maandelijks minimumloon bv 350 euro, 40 uur/week en ook niet gepleit voor een menswaardig wereldwijd maandelijks leefloon bv 250 euro per maand voor alle werklozen op de planeet .

De westerse NGO’ s hebben deze wrede misdaad, de kapitalistische vrije uitbuiting met extreem geweld van de rest van de wereld nooit aangeklaagd. Ik vind het onaanvaardbaar dat de NGO’ s geld vragen om een aalmoes te geven aan de armen en zich de vraag niet stellen waarom de mensen in de gekoloniseerde derdewereldlanden arm zijn? Waarom nemen ze geen drastische maatregelen om een menswaardig leven en loon te geven aan 4 miljard arme mensen?
Waarom klagen ze koloniaal Europa en de imperialistische V.S. niet aan wegens oorlogsmisdaden, diefstal met extreem geweld meestal met de dood als gevolg?

Hoeveel Verdienen Directeuren Van Goede Doelen En Is Dat Terecht? [2020]

 

Geld is niet het probleem

Er zijn tientallen organisaties zoals ‘Kom op tegen Kanker’ die geld vragen voor het onderzoek om een genezing van kanker te bevorderen.

Het geld is nooit het probleem geweest maar de beperkende materialistische visie van de geneeskunde/geneesheren die enkel stoffelijke factoren zien als de oorzaak van een ziekte. Het probleem is ook de collaboratie van de bevoegde overheidsinstanties met de dictatuur van de multimiljonair Big Pharma. Big Pharma zullen nooit een genezingsmethode aanvaarden of toelaten waar ze geen of weinig geld aan verdienen. Daardoor houden ze zich aan bestraling en chemotherapie.
Geld vragen aan gewone mensen, angstige, zieke mensen voor de multimiljonair Big Pharma dictatuur vind ik niet juist. Het is mensen voor de gek houden.
Waarom vragen al de organisaties voor het ‘goede doel’ geen geldsteun, donaties aan de multimiljonair Big Pharma en aan de rijke dokters en rijke ziekenhuizen ?

Vervolging van wetenschappers en geneesheren die proberen kanker te genezen

Sinds eeuwen hebben moedige dokters genezingsmethoden gebruikt en genezingen verricht maar ze werden vervolgd door de overheidsinstanties ten dienste van Big Pharma. Hun klinieken werden/worden gesloten, het recht om nog geneeskunde uit te oefenen werd hen ontnomen of ze werden in de gevangenis of psychiatrie opgesloten.
Harry Hoxley had ook veel succes door kankers te genezen, de V.S. regering heeft verschillende klinieken van hem gesloten en uiteindelijk is hij moeten verhuizen naar Mexico om mensen met kanker te kunnen blijven helpen. (3)

 

William Reich, psychiater en Psychoanalist, vader van de bio-energetica, heeft in de V.S. een ‘Orgone Accumulator ‘ ontworpen waardoor wegens de verschillende lagen (organisch en metaal) van de wanden van de kist levensenergie werd aantrokken en doorgegeven aan de patiënt binnen de kist. De resultaten waren hoopvol maar toch werd hij in de gevangenis gezet en is hij gestorven in de psychiatrische afdeling van de gevangenis.(4)

Ook uit het boek van James Perloff “Truth is a lonely warrior” blz 257
“Doctors who discovered cures for cancer over the past century where ruthlessly supressed. Among these:

Royal Raymond Rife (using specific light frequencies on cancer-causing viruses)(5)

John Beard (using the enzyme trypsin to devour cancel cells)

William F. Koch(cellular oxidation metabolism therapy),

Dr. Max Gerson (nutritional healing),

Harry Hoxsey (herbal remedy) .All were targeted for ridicule ,suppression,and in cases ,assassination.”

jullie zouden ook eens moeten kijken : www.denieuwedokters.nl
YouTube film “Cancer cure: Dr. Burzynski cure for cancer documentary”

Cancer Cure: Dr. Burzynski Therapy

http://www.mindtoheart.com/bodyelectronics.asp

Carl Simonton”Op weg naar herstel. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden”

Henk Fransen”Handboek Kanker”

Andreas Moritz “Kanker is geen Ziekte…maar en overlevingsmechanisme”

http://beyondmedicine.nl/kanker-is-geen-ziekte-maar-een-overlevingsmechanisme/

 

1.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2012/06/19/amnesty-international-mensenrechten-the-american-way

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/10/15/pax-christi-blijft-blind-voor-de-oorlogsmisdaden-van-de-christelijke-wereldoverheersers

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/09/18/armoede-van-de-gekoloniseerden-misdaad-tegen-de-mensheid

2.Bush (sr,jr),Blair,Sarkozy,Obama,Cameron,Hollande,Trump…

3.Kenny Ausubel”When healing becomes a crime”
Huppes kemp”The Dutch Institute”

4.Myron Sharaf “Fury on earth.A biography of Wilhelm Reich”

 

5.http://www.rifedigital.com/rife-machine-33/

 

https://www.vn.nl/microkredieten-met-woekerrente/

http://www.tijd.be/markten-live/homepage/Cooperatie-Alterfin-verslikt-zich-in-koffiebonen-en-sesamzaad/9885467?highlight=alterfin

Goede doelen

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2017/06/28/westerse-ngo-s-mensenrechtenorganisaties-staan-ten-dienste-van-een-laffe-wrede-militaire-werelddictatuur

DVD “Poverty INC.Fighting poverty is big business.But who profits the most?”

Ndongo Sylla “the fairtrade scandal. Marketing poverty to benefit the rich”

Mark Vandepitte “NGO’s,Missionarissen van de nieuwe kolonisatie”

Thierry Debels “Hoe goed is het goede doel”

Linda Polman”De Crisis Karavaan.Achter de schermen van Noodhilpindustrie”

Robin de Ruiter “George W. Bush en de mythe van al-qaeda: de verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september”

Arnold Karskens “Journalisten te koop:Hoe corrupt zijn onze media?”

Udo Ulfkotte “‘Gekochte Journalisten :Hoe de CIA het nieuws koopt”

Thierry Meyssan “Sous nos yeux. Du 11 septembre à Donald Trump”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

Carl Simonton”Op weg naar herstel. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden”

Henk Fransen”Handboek Kanker”

Andreas Moritz “Kanker is geen Ziekte…maar en overlevingsmechanisme”

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!