De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe bestrijdt deze regering de werkloosheid?

Hoe bestrijdt deze regering de werkloosheid?

dinsdag 12 mei 2015 10:46
Spread the love

De rechtse regering De Wever zegt met haar
sociaaleconomische  politiek de
werkgelegenheid te stimuleren. Dat is natuurlijk wishful thinking. Ondertussen
is het algemeen geweten dat botte besparingen de economie fnuiken i.p.v.
stimuleren. Maar geen nood: de regering heeft de RVA statistieken in de hand.
En deze zeggen dat er 14235 minder werklozen zijn. Wat ze er niet bijzeggen is
dat ze de mensen die hun uitkering zijn verloren en door deze asociale regering
in de armoede werden geduwd, helemaal niet meer worden meegeteld. Zo werden er
21351 schoolverlaters in de periode januari-april uitgesloten. Het is niet
omdat de regering deze mensen hun inkomen heeft afgepakt dat ze nu opeens
allemaal werk zouden hebben. Nee, ze blijven werkloos, zij het in nog diepere
armoede. Daarnaast werden er nog eens 50263 werklozen hun uitkering (al dan
niet definitief) afgepakt. Wanneer we deze mensen meetellen dan krijgen we een
zeer grote stijging van de werkloosheid. Wat is hier aan de hand? Wel deze
rechtse regering is helemaal niet geïnteresseerd in werkgelegenheid. Het enige
wat ze willen is lage lonen zodat de echte bazen van deze regering
(VOKA/VBO/UNIZO) nog meer winst kunnen maken zonder een poot uit te steken. Hoe
kan je dat nu bereiken? Wel,  je moet met
alle mogelijke middelen een leger werklozen creëren die wanhopig zijn en tegen
dumpingvoorwaarden willen gaan werken omdat ze anders hun gezondsheidszorg, kinderopvang,
vervoer,  hypotheek niet meer kunnen
betalen. Dat creëert een neerwaartse druk op de lonen en een opwaartse druk op
de winsten en dat is wat deze regering wil. Hoe creëer je zo’n
lompenproletariaat?

 • Hou de werkloosheidsuitkeringen zo laag dat de
  mensen geen menswaardig leven meer kunnen leiden en dus bereid zijn om voor
  peanuts te gaan labeuren.

 • Privatiseer de openbare diensten en maak deze zo
  duur mogelijk zodat mensen de rekeningen niet meer kunnen betalen. Zo
  verhoogden de regeringen de prijzen voor het openbaar vervoer, de kinderopvang,
  de gezondheidszorg en vele andere zaken.

 • Verplicht de SWT’ers (bruggepensioneerden) en
  oudere werklozen opnieuw om te solliciteren ondanks het feit dat de kans dat ze
  aangeworven worden vrijwel nihil is. Weer een pak wanhopigen erbij.

 • Vindt een reeks pestmaatregelen uit om werklozen
  nog wanhopiger te maken. Zo werd de regeling rond sociaal en familiaal verlof
  volledig uitgehold.

 • Hol de index uit zodat die niet meer
  representatief is voor de werkelijke stijging van de levensduurte. Op die
  manier verliezen de mensen nog meer koopkracht wat bijdraagt tot hun wanhoop.

 • Verhoog de pensioenleeftijd zodat er nog meer
  werklozen bijkomen. Verhinder dat ouders en grootouders op pensioen kunnen gaan
  terwijl hun kinderen en kleinkinderen geen werk vinden. Een neerwaartse druk op
  de lonen is dan gegarandeerd.

 • Culpabiliseer iedereen die een
  uitkering geniet. Daarvoor worden politici zoals excuustruus Zuhal Demir opgevoerd (“als werklozen de rekeningen
  niet meer kunnen betalen zullen ze wel beter hun best doen”)

 • Schakel de pers in om de
  vakbonden in een slecht daglicht te stellen want zij zijn de enigen die het nog
  opnemen voor de hardwerkende Vlaming en de sociaal verzekerden.

En werkt deze politiek: jawel: onze lonen zijn nu terug
gebracht tot deze van 2004 en de winsten swingen de pan uit. Daarnaast krijgen
de bedrijven nog zovele cadeaus dat ze nu al meer subsidies krijgen dan ze
belastingen betalen. En wie draait op voor de factuur? Juist, de hardwerkende
Vlaming, de gepensioneerden, zieken, werklozen etc. Het aandeel van de lonen in
het Binnenlands Product is nog nooit zo laag geweest en de uitgekeerde
dividenden nog nooit zo hoog.

Bart De Wever is zijn doel dus aan het bereiken. Een
luilekkerland voor de 1% rijksten, een kloteland voor de rest.

take down
the paywall
steun ons nu!