De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

HIROSHIMA EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID

HIROSHIMA EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID

donderdag 2 september 2010 11:05
Spread the love

Zolang er geen gerechtigheid komt voor ‘onze’ misdaden tegen de mensheid, leven wij gevangen in een wrede leugen.

De onbewuste ontkenning leidt naar de gespletenheid tussen ‘wij-vrienden-goed’ en de ‘andere-vijanden-slecht’. Wij projecteren onze misdaden naar de andere en zo blijven wij onze wreedheden rechtvaardigen en er onze wettigheid aan geven.

Wij leven gevangen in een grote onbewustheid, blind voor de WAARHEID.De gespletenheid splitst ons van de helft van de mensheid, daardoor zijn wij zelf maar half mensen. Achter de schone schijn schuilt een wrede leugen.De bezetting, onderdrukking en uitbuiting worden bezien als vrijheid, gerechtigheid en vrede, de mensen die er tegen vechten worden als criminelen en terroristen bezien.De waarheid wordt verkracht om de belangen van de machtigen te beschermen.

 De grootste terroristische aanslag

Ik vind dat de meeste gruwelijkste aanslagen tegen de burgerbevolking gepleegd zijn door de Verenigde Staten van Amerika met de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki en de jarenlange ‘tapijtbombardementen’ met napalm in Vietnam. Ik vind de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki de gruwelijkste terroristische daden gepleegd op de burgerbevolking in de geschiedenis van de mensheid.De Verenigde Staten zijn gebouwd op het massagraf van de volkerenmoord van de inheemse bevolking. De overlevenden worden nog steeds onderdrukt wat ook het geval is met de inheemse bevolking van Hawaï. Ze zijn hun wereld, land, cultuur en vrijheid kwijt. De Verenigde Staten hebben zich ook in veel landen gemoeid, meestal om hun economische belangen te verdedigen, uitbuiters, en militaire dictaturen gesteund, zoals in Chili, Argentinië, Guatemala, Nicaragua, Panama enz… . 
De Verenigde Staten consumeren 40% van de wereldrijkdom ondanks dat hun bevolking slechts 5% van de wereldbevolking uitmaakt. Ze hebben ‘bevriende-uitbuitende’ regimes nodig om gemakkelijker en beter te kunnen uitbuiten. Daardoor hebben ze ‘bevriende-medeplichtige’ regeringen helpen installeren of zelf door een staatsgreep geïnstalleerd.De V.S. hebben teveel gruwelmisdaden tegen de burgerbevolking op hun geweten om de rol van rechtspreker in de wereld te willen spelen. 
De laatste honderden jaren hebben de Europese koloniale landen het grootste gedeelte van de wereld bezet, de grondstoffen geplunderd, de burgerbevolking onderdrukt, uitgebuit en vermoord. Wij zijn gedurende honderden jaren de aanvallers en bezetters geweest en als de plaatselijke bevolking in opstand kwam tegen dit onrecht werden ze bestempeld als terrorist en gestraft en vermoord. De aanvaller, bezetter is de grote geweldpleger en schender van de mensenrechten. Wij hebben ook kunstmatige grenzen getrokken volgens onze belangen en daardoor zijn wij ook verantwoordelijk voor al de oorlogen die daaruit zijn voortgekomen.

 V.S voor een internationaal gerechtshof

Ik vind dat de V.S. voor een internationaal gerechtshof moeten verschijnen voor misdaden tegen de mensheid in Hiroshima, Nagasaki, Vietnam en de volkerenmoord op de inheemse bevolking.De koloniale Europese landen moeten ook voor een internationaal gerechtshof verschijnen wegens misdaden tegen de mensheid voor de bezetting, kolonisatie, slavernij, onderdrukking, uitbuiting en moord van de burgerbevolking.Zolang de V.S. en Europa hun misdadig verleden ontkennen, kunnen ze geen heldere kijk op gerechtigheid hebben, waardoor ze een gevaar kunnen zijn voor de wereldvrede. 
Zolang de V.S. en Europa geen rekenschap geven voor hun misdaden tegen de mensheid, is de vrijheid die ze verdedigen de vrijheid om 4 miljard mensen uit te buiten en de vrede die ze verdedigen is de vrede om rustig te kunnen genieten van hun weelde afkomstig van hun uitbuiting.De vrije wereldhandel is gewoon de vrijheid om onder militaire bedreiging de winst te maximaliseren en de lonen te minimaliseren. De vrije wereldhandel is de terreur van honger voor 4 miljard mensen. Wij blijven gespleten mensen die de wereld verdelen in ‘wij-goed’ en ‘anderen-slecht’ en daardoor is onze dode Amerikaan of West-Europeaan meer waard dan honderd duizend andere doden in de derde wereld. Daardoor is een dode bij ons een onschuldig slachtoffer en honderd duizend doden bij de anderen maar ‘indirecte schade’. Eén bom in onze wereld is een terroristische daad maar maanden en zelfs jaren een ander land bombarderen noemen wij gerechtigheid. Door hun schrikwekkende macht in vuurkracht gebruiken de V.S. met de medeplichtigheid van de Europese Unie de rest van de wereld als hun privé-tuin die ze kunnen uitbuiten, zalven en slaan volgens eigen belangen. De ‘andere’ wordt ontmenselijkt en als een ding verplaatst, gebruikt, misbruikt en vernietigd. 
De eenzijdige en partijdige media weerspiegelt en houdt de kloof tussen ons en de anderen in stand.Er leven 4 miljard mensen onder dagelijkse terreur, de terreur van onderdrukking en uitbuiting door de Europese Unie en de V.S.A. en hun multinationals.

Aan de V.S.A. en de Europese Unie:

Miljarden mensen wachten op juridische, sociale en culturele gerechtigheid!Geef de misdaden toe, vraag vergeving en betaal je schulden terug aan de mensheid, de weelde waarin we leven is gestolen eigendom!Geef speciale aandacht aan de overlevenden van de genocide die jullie gepleegd hebben op de inheemse bevolkingen. Ze werden bestolen van hun wereld, land, cultuur en vrijheid en leven nog steeds onder het juk van onderdrukking!

take down
the paywall
steun ons nu!