De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het wordt een lange coronawinter. Nu telt de courage om door te gaan.

zaterdag 11 december 2021 16:39
Spread the love

Ik lees bij sommige partners op sociale media dat de moed stilaan in de schoenen zakt. Al zeker nu een betrouwbare bron een diagram heeft meegegeven waaruit af te leiden valt dat er veel kans bestaat dat de nieuwe variant nog de hele winter zal tieren, zie afbeelding uit The Economist.

Maar ik ervaar dat zo niet. Misschien ook juist omdat ik doorheen mijn bestaan altijd een beetje een krijger ben geweest. Dapperheid en confrontatie heb gecultiveerd, afgewisseld met rust en inkeer, teruggetrokken uren en dagen. Waarna op den duur het leven een klein beetje comfortabel werd. Als kenner van natuur, zoölogie, Evolutie en geschiedenis, vind ik ook dat het ons niet mag verwonderen, dat de winter lang en lastig is, om de tien jaar of zo. Heeft de mens, onze soort Homo sapiens het in het verleden immers niet altijd lastig gehad? Heeft hij en zijn vrouw en kinderen en het dorp niet altijd moeten mikken op doorzettingsvermogen, standvastigheid, kalmte, moed, inzet, samenwerking, medemenselijkheid, vooruitziendheid, wilskracht en veel geduld? Hoe dacht je dat het leven liep, al die duizenden jaren en die duizenden generaties waar u en ik uit voort zijn gekomen?

 

 

Is de tegenwoordig (terecht) zo geroemde en verdedigde Natuur niet voor eens en altijd een strenge, veeleisende Moeder? Microben, stormen, droogte, wilde beesten, schaarste, en pijnlijk lange winters incluis.

 

 

De extreme exploten van vorige eeuw hebben het ons wellicht laten vergeten: de enorme twee Wereldoorlogen zowel als het daarna bereikte niveau van comfort en technologisch ondersteund gemak: de grootste strijd van de mens gaat altijd tegen de natuurelementen.

 

Dat is al zo sinds ongeveer 5.000.000 jaar. In dit feit lijkt mij toch relativering en hoop te schuilen. Bedenk ook dit: al die tijd was er totaal geen “fossiele energie” beschikbaar. Geen technologie die naam waardig om onze menselijke armslag te vergroten en onze situatie te verzachten!

 

 

 

Voor de rest ga ik zelf graag te rade bij mensen die persoonlijk zeer veel doorstaan hebben. Zoals bij de bekende leider van de Britse natie tijdens de laatste wereldoorlog.

 

 

《Succes is not final.

Failure is not final.

It is the courage to

continue that counts.》

 

~ Winston Spencer Churchill

 

Deze Churchilliaanse houding spoort overigens mooi met deze van een van de toonaangevende denkers van bij ons tegenwoordig. Professor Jonathan Holslag gaf als afsluiter van zijn beklijvende lezing over verleden, heden en toekomstige uitdagingen voor onze gemeenschap, voor Europa in de wereld, onlangs gegeven in het stadhuis van Brussel ook juist dit mee: “Be a warrior”. Wij moeten de strijder, de krijger, de soldaat in onszelf aan bod laten komen.

 

Zelfzorg en steunvraag

Een laatste tip: als het je deze winter wankel te moede wordt, neem een staf om je weg te gaan. Dat doen wij sinds een decennium met goed gevolg. Voor het overige blijven de kameraden-vrijwilligers van Tele-Onthaal op hun post om u op verhaal te laten komen. 24/24. Ook de vredestijd kent zijn dappere strijders.

 

 

Illustraties

 

-De ramp met de Titanic was in wezen ook de mens en zijn technologie die het aflegden tegen de koude, uitgestrekte oceaan en haar onverbiddelijke ijsbergen…

-De Homo sapiens is al krap een miljoen jaar jager. Daarbij gaat het er geregeld lastig en zelfs gevaarlijk aan toe. Niet alleen in comics of graphic novels.

-Het dagelijks brood veroveren op de natuur en de tijd, het is zelden een sinecure.

-Wie schapen houdt, beleeft daar genoegen aan, maar komt ook rampen tegen. In de kudde waar ik sporadisch mee zorg voor draag, werden op een nacht zeven dieren dood gebeten. Wellicht door verwilderde honden of… door de wolf.

– Jonathan Holslag geeft zijn visie op de uitdagingen van de toekomst mee in Brussel op 8 december 2021.

-Churchill en andere grote “voorouders” blijven inspiratiebronnen; wij staan op hun schouders, bewust of onbewust.

-Extrapolatie over de te verwachten duur van de vierde golf met de omicron-variant van het covid19-virus gedurende de komende 140 dagen.

 

 

 

Churchill in his younger years

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!