De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Het Vlaamse onderwijs niet goed in aanleren democratische waarden. Blijkt uit een internationale studie.”

“Het Vlaamse onderwijs niet goed in aanleren democratische waarden. Blijkt uit een internationale studie.”

maandag 29 mei 2017 07:48
Spread the love

De twee inleidende zinnen konden niet helemaal in de titel.

Vlaamse onderwijs scoort slecht voor burgerzin

ma 22/11/2010 – 06:47 Het Vlaamse onderwijs scoort niet goed in het aanleren van democratische waarden. Dat blijkt uit een internationale vergelijkende studie. Veertienjarigen hebben weinig geloof in maatschappelijke en democratische waarden en staan negatief tegenover migranten.

In ons land werd de studie uitgevoerd door onderzoekers van de VUB en de UA. Ze ondervroegen bijna 3.000 veertienjarige scholieren, 1.630 leraars en 151 schooldirecteurs.”

Zou het ondertussen beter zijn? Ik betwijfel het. Zolang de jeugd en steeds meer volwassenen alles “”kei” en “super” of “top” (horen te) vinden … Behaagzucht en gebrek aan kritische zin, ze gaan heel goed samen. En wat doen de leerkrachten eraan? Niet eens de jongeren systematisch aanleren dat men bijvoorbeeld de -t hoort uit te spreken aan het einde van een woord. Ook steeds meer politici zeggen bijvoorbeeld bijna constant “da je”. Ja, zelfs onze minister van Onderwijs. Al kan het zijn dat dat vooral gebeurt op boten van rijke hondenbezitters (Gertje, Vier). En dan al die overbodige Franse woorden als “merci”, “voilà” of “voilà c’est”, “enfin”, “chapeau”, “ça va”, “allez”, … die je om de 5 zinnen in tal van programma’s op TV kan verwachten … Wanneer gaan wij Vlamingen eens leren perfect Nederlands na te streven? Als dat al niet lukt, …

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.910405

“In vergelijking met Europese leeftijdsgenoten bengelen de Vlaamse scholieren achteraan. Ze zien het nut van geschiedenis niet in en volgen het politieke debat veel minder. Ze voeren weinig of geen politieke discussies en zien geen redenen om te betogen of te protesteren. Nergens in Europa, behalve in Nederland, hebben jongeren zo’n negatieve houding tegenover migranten. Andere levenswijzen en gewoonten kunnen op weinig begrip rekenen. Het passieve burgerschap weerspiegelt zich ook op school: in theorie vinden leerlingen participatie op school positief, in de praktijk blijken het makke leerlingen.”

En dan zijn “ze” verwonderd dat nergens in Europa zoveel Turken voor Erdogan stemden … Het is zo belangrijk eens stevig te leren in discussie met elkaar te gaan (met intellectuele argumenten liefst, want hoe meer emoties, hoe minder kans op een eervol compromis). Hetgeen politici dan wel doen, maar dan weer op verwarrende en niet zelden polariserende manier. De een zegt “zwart” en de ander “wit”. Maar wat als de werkelijkheid doorgaans “zebraesque” is?

Ik blijf zoeken naar leerkrachten die snappen dat zij niet genoegen mogen nemen met een “kerktorenmentaliteit”. Inspraak lokaal is nuttig, maar op het hoogste niveau cruciaal.

We waren beter samen gebleven met Nederland. Dan hadden we dit probleem – geen kritische mening hebben “midden de mensen” of doen alsof dat zo is – niet. Wel opvallend dat er ook in Nederland zoveel weerstand is tegen migranten. Misschien omdat bij onze noorderburen er juist te veel gekleurden “te mondig” zijn? Denk maar aan het wel heel heftige gedoe rond Sinterklaas. Of mmdat we bij de dichtst bevolkte landen zijn?

 —————————————————–

https://www.dewereldmorgen.be/blog/hansmoyson/2015/09/17/groot-onderzoek-naar-burgerschapseducatie-in-het-onderwijs-zwakke-resultaten-weinig-nut

 

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!