De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het VAPH voor gehandicapten is geen “OCMW”

Het VAPH voor gehandicapten is geen “OCMW”

dinsdag 3 juli 2012 09:18
Spread the love

Tekstbombardement Gehandicapten Liberation Front
                     Bericht van 1 juli 2010
           Beginselverklaring GLFvan 2 juni 2012

Aan gehandicapten, personeel en initiatiefnemers in de gehandicaptensector

Hierbij alle inleidingen voor het Colloquium PerspectiefPlan 2020 (nog 2 regeringen ver!) van 6 en 7 juni 2012 en maar meteen ook alle inleidingen van de Studiedag van het Vlaams WelzijnsVerbond “Persoonsvolgende financiering over de grenzen heen” van 22 juni 2012, en waarom niet, de tekst van het Perspectiefplan 2020 er nog eens bovenop, de dikste ‘spek’ van allemaal. Kwestie van wat vakantielectuur te hebben.

Documenten Het Perspectiefplan 2020

Programma en teksten Colloquium Perspectiefplan 2020 van 6 en 7 juni 2012: Folder: Programma Colloquium

  – Inleiding Torid Bergerud Buene
  – Inleiding Bea Cantillon
  – Inleiding Claudia Claes
  – Inleiding Joanna Geerts, deel 1
  – Inleiding Joanna Geerts, deel 2
  – Inleiding Bart Hanssen
  – Inleiding Marc Morris
  – Inleiding Jean-Pierre Van Baelen
  – Stellingen Colloquium

Programma en teksten Studiedag Vlaams WelzijnsVerbond van 22/06/2012: Folder:”Persoonsvolgende financiering over de grenzen heen

  – Inleiding Bart Sabbe
  – Inleiding Luk Zelderloo
  – Inleiding Peter Lambreght
  – Inleiding Jim Crowe
  – Inleiding Thomas Driesen
  – Presentatie Martijn Koot van VGN
  – Kerngegevens gehandicaptenzorg 2007- 2010

Gehandicapten bedenkt: het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) is geen ‘OCMW’!

Stelling 4 uit de 3de van 3 on-transparante voorbereidingssessies (wie nam deel, wie kwam er tussen, met welk mandaat? – zie ook verslag Commissie Welzijn van 29 mei 2012) voor het Colloquim Perspectiefplan 2020, zie tekst Jean-Pierre Van Baelen, draagt de bijzondere aandacht weg van het GLF:
 
Stelling 4: “De VAPH-ondersteuning moet exclusief investeren in toegang tot gespecialiseerde zorg. Ze kan geen compensatie voor inkomenstekorten zijn. De OCMW-rol van het VAPH voor mensen die in een voorziening verblijven, wordt dan ook afgebouwd.”
 
Commentaar stelling 4 (dwz degenen die aan de bespreking in de 3de groep hebben deelgenomen, nvdr):
– Geen taak voor het VAPH
– Mag niet leiden tot afschuiven OCMW’s
– Passend inschalen op inkomen
  
Inclusie: ook in voorzieningen de staat van armoede

Dwz, het gewaarborgd inkomen zoals nu van toepassing in de Homes voor Werkenden en Niet-Werkenden, alsmede de socio-culturele toelage moeten eraan. Gedaan met deze ‘OCMW’-functie van het VAPH, de armoede dient gelijk verdeeld, ook in de instellingen, dat is pas inclusie. Wie komt nu op zo’n denigrerende aanduiding “OCMW-“functie, alsof de huidige regeling mensen ten onrechte de mogelijkheid biedt om op gelijke basis in de voorziening menswaardig te leven, met inbegrip van de medische kosten, en ook een betere regeling voor vervoer zoals Steyaert in 1983 al terecht opmerkte.
 
Steyaert en de Vlaamse regering hebben het geweten in 1983

Ook in 1983 wou minister Steyaert de bijdragen verhogen en het gewaarborgd inkomen van duizenden gehandicapten in voorzieningen verminderen, en ze kreeg de gehandicapten over haar heen, zie verslag uit het journaal VRT 1983 op youtube, de enige maal in de geschiedenis dat een Vlaamse regering door een actie werd onderbroken en de bevoegde minister en de minister-president zich op straat moesten verantwoorden.

Gehandicapten, de pineut.

Met dezelfde middelen méér doen, dat is het adagium van het nieuwe perspectief, het inclusieve denken, het managementsdictaat, dwz de gehandicapten zullen méér moeten betalen voor hun ‘niet-gespecialiseerde hulp’ in voorzieningen. Met het van de gehandicapten terug gewonnen geld zullen er dan méér gehandicapten geholpen worden, die, zoals de anderen, méér zullen moeten betalen. Dat is de ‘onderlinge solidariteit’: gehandicapten zorgen zelf voor de afbouw van de wachtlijsten door meer te betalen, en intussen worden de gehandicapten en hun organisaties alsmaar verder uiteen gespeeld. Tot de emmer overloopt of de bom barst.

Het dictaat van perspectief 2020

Hiermee wordt volgende passage op blz 74, hoofdstuk 11 van het Perspectiefplan 2020 geconcretiseerd: “De gebruikersorganisaties en verenigingen voor personen met een handicap stellen bij de zorgvernieuwing terecht vragen over de betaalbaarheid van hun woon en leefkosten. Dit zijn vragen die moeten gesteld worden aan de inkomensverstrekkende overheid, dus aan de federale overheid en niet aan de Vlaamse overheid“, zo luidt het laconiek. Wie nog in blaasjes gelooft kan het schudden.

De uitkomst: “Uit chaos komt er logica…

Dat en nog veel meer (of erger) is op en tussen de regels te lezen van al deze documenten, vergeet ook de tekst van Bart Sabbe niet die voor de relativerende noot zorgt. “Uit chaos komt er logica als er dynamiek is”, zo besluit hij.
 
De absurdistische opzet van het colloquium Perspectiefplan 2020

En voor wie er niet genoeg van krijgt is er het verslag van het uiterst interessant vragenuurtje in de Commissie Welzijn van 29 mei 2012 over de absurdistische opzet van Perspectiefplan 2020, de werkelijkheid verslaat ook hier van ver het voorstellingsvermogen.

Jan Hertogen,
aangezocht door sympathisanten van het Gehandicapten Liberation Front
om het contact en de info-uitwisseling waar te nemen.

Voor info en contact: gehandicaptenliberationfront@fmail.be

take down
the paywall
steun ons nu!