De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het recht om onderdrukt te worden.

Het recht om onderdrukt te worden.

zondag 28 augustus 2016 17:05
Spread the love

Vandaag 27 augustus heeft in Antwerpen een ‘strandprotest’ plaats tegen het ‘boerkiniverbod’ (dat er hier zelfs nog niet eens is). Gisteren sprak de Franse Raad van state zich uit tegen een dergelijk verbod in Nice, met de motivering dat het ingaat tegen de grondwetteijke persoonlijke vrijheid van godsdienstbeleving.Men kan met recht en reden heel wat inbrengen tegen een boerkiniverbod. Afgezien van de door de Franse RVS aangehaalde reden, ligt het voornaamste bezwaar er tegen in de inconsequentie en de hypocrisie van het verbod, want de hoofdoek, chador, en hitje, laat men op alle andere openbare plaatsen toe, ook al zijn de uiteenlopende reden voor die klederdracht dezelfde als bij de boerkini.
Hoe dan ook sinds gisteren weten wij dat vrouwen die de voor ons achterlijke verordeningen van Mohamed en zijn mollahs aanhangen het recht hebben om onderdrukt te worden, en zo niet, zich dan toch als dusdanig te gedragen. Dat is nu eenmaal het gevolg van onze democratie en vrijheden welke wij aan iedereen toewijzen, óók aan diegenen die een religie aanhangen die democratie en persoonlijke vrijheden in regel afwijst! Neen, gekker kan het echt niet worden…De ‘verplichting’ voor moslimas om elk deel van het lichaam dat schuimbekkende drieste mannen, zowel van eigen als van andere etni zou kunnen aanzetten tot bepotelen, of erger , af te dekken, is weliswaar de zwakste vorm van dominantie en onderdrukking van de islamitische vrouw, maar is lang niet zo erg als het religieus toegestane gewelddadig straffen bij ongehoorzaamheid aan de echtgenoot, of steniging bij overspel of ongehuwde zwangerschap. Maar hoe dan ook hebben zij allen de expressie van de vrouwelijke ondergeschiktheid en onderdanigheid aan de man gemeen.
Voor de verdedigers van de boerkini-baders zou een verbod voor dergelijke ‘ondergeschiktheid-dresscode’ niet enkel ingaan tegen de superioriteit van de religie t.o. van maatschappelijke wetgeving, welke wijzelf grondwettelijk hebben vastgelegd, maar bovendien zelfs beschouwd kunnen worden als het onderdrukken en domineren van de islamitische vrouw door ons, ongelovige westerlingen. m.a.w. Door onderdrukking te bestrijden bezondigen wij er ons zelf aan…Het kan verkeren zij Bredero.Men zou haast gaan denken dat radicale islamieten een punt hebben als zij stellen dat (vooral westerse) ‘ongelovigen’ dom zijn en de islamitische cultuur er feitelijk superieur aan is. En voortgaande op de gepolariseerde reacties van zowel ‘gedogenden’’ als tegenstanders, zou men het haast gaan geloven…Hoe is dat toch allemaal zo ver gekomen, vroeg een negentigjarige mij schuddebollend…Tja, antwoord ik dan… daar is men nog niet uit…Misschien in eigen voet geschoten?…Of een ‘paard van Troje’ binnengehaald?… Wie zal het zeggen….

take down
the paywall
steun ons nu!