De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

HAWAII BEZET DOOR DE AMERIKAANSE OVERHEERSER

vrijdag 29 oktober 2010 12:35
Spread the love

 

Hawaï ,bestolen van de Kanala Maoli’s de moedige en eerbare inheemse bewoners van Hawaï. Hawaï ligt midden in de Stille Oceaan op 4500 km of 5 à 6 uur vliegen van Los Angeles. Het is een archipel van 132 vulkanische eilanden die zich uitstrekt over een gebied groter dan Europa. Alleen 8 eilanden zijn bewoond en alleen 6 kunnen bezocht worden: Oahu, Maui, Kauai, Hawaï, Molokai en Lanai.

Hawaï wordt sinds het jaar 400 bewoond door Polynesiërs met hun eigen taal die slechts 7 medeklinkers telt. De Hawaïaanse koningen voerden een politiek van gastvrijheid voor buitenlanders.[ Van 1795 tot 1893 was Hawaï een koninkrijk,  Kanaka Maoli. Sindsdien leven ze onder VS-bezetting. Ook hier was winst bejag de belangrijkste drijfveer voor koloniale bezetting o.a. wegens de suikerrietplantages.

Sinds 1848 probeert de VSA zich door machtsmisbruik Hawaï toe te eigenen.1848 De machete wet: De private eigendom werd opgedrongen aan de inheemse bevolking.1875 Het reciprocity verdrag: dwong Hawaï geen havens te verhuren of privileges te schenken aan andere landen.1887 De Bayonet grondwet: de macht van de koning werd afgezwakt tot een ceremonieel leider en gaf stemrecht aan de blanken. Op 1893 pleegden een aantal Amerikaanse suikerplanters, een staatsgreep met de ruggesteun van VSA marine  en namen bezit van het Hawaï archipel.

De laatste koning van Hawaï was koningin Liliuokalani (1891-1893), ze werd onder arrest gezet. Zo werd de deur geopend voor de Amerikaanse inlijving. Sindsdien leven de Kanala Maoli’s onder VS-bezetting.op 4 juli1894 werd Hawaï een republiek.Op 7 juli 1898 werden de eilanden officieel geannexeerd. Op 22 februari 1900 werden ze Amerikaans koloniaal territorium.

In 1959 slaagde de VS op een laffe kwaadwillige manier om Hawaï te laten schrappen van de VN-lijst van niet-zelfbestuurde gebieden die in aanmerking komen voor dekolonisering om de VN-verklaring 1514 inzake het onvervreemdbaar recht van de koloniale volkeren op onafhankelijkheid te omzeilen.

Op 21 augustus 1959 werd Hawaï de vijftigste Amerikaanse Staat. Inmiddels was de oorspronkelijk bevolking in de minderheid op eigen eiland geworden en besloot de bevolking een staat van de VSA te worden.Er zijn echter groepen onder de Hawaïanen die de annexatie door de VS ongedaan willen maken.De regering voerde een assimilatiepolitiek en liet massale kolonisering toe.

In 1987 bestond de bevolking van 90.000 inwoners uit 40.000 Kanala Maoli’s, 20.000 blanken en 30.000 Aziatische immigranten. Nu zijn er op een bevolking van 1 miljoen inwoners 200.000 van inheemse afstamming, waarvan 8000 Kanala Maoli’s die de eigen Polynesische taal nog spreken.

“Koninkrijk Hawai’I kondigt onafhankelijkheid aan Op 24 juni 2003 bezorgde het koninkrijk Hawai’i zijn onafhankelijkheidsverklaring aan de Amerikaanse president Bush. Deze verklaring werd opgesteld door koning Edmund Kelii Silva jr – een rechtstreekse afstammeling van Koning Kamehameha de Grote – en ondertekend door eerste minister en regent Samuel Keolomauloa Kaluna jr. en het Hawai’aanse Huis van Edelen. Ze verklaart het Koninkrijk als in ere hersteld met de intentie van het land terug te kopen en te leiden als een onafhankelijke constitutionele monarchie. De verklaring roept de VN op om de machtsoverdracht en alles wat erbij komt kijken te begeleiden volgens de regels van het internationaal recht.
Het State Department van de VS heeft gesprekken geregeld met Koning Silva en met eerste minister Kaluna. Ook de VN reageerde positief. Vele Hawai’anen steunen deze onafhankelijkheidsverklaring in de hoop dat de VS het zelfbeschikkingsrecht in deze zaak zal erkennen na meer dan een eeuw van onwettige bezetting.

De Kanaka Maolis, de moedige en eerbare inheemse bewoners van Hawai’i, hebben nooit de rechtsbevoegdheid van de VS over hun leven, grondgebieden, zeeen, gebruiken en voortbestaan erkend. Vele Kanaka Maolis zijn bezweken in de strijd om zich te bevrijden van de wreedheid en het onrecht van de Amerikaanse regering, die geen enkel respect heeft voor de inheemse volken van Hawai’i, maar alleen de rijkdom van het land en de zeeen en Hawai’i’s militair potentieel ziet.

Vele Kanaka Maolis zijn lastig gevallen, verkracht, gevangen genomen en/of gedood ter bevordering van het Amerikaans imperialisme. En toch hebben we dit overleefd.
Zoals vele volken van Oceanie met wie wij een gemeenschappelijke erfgoed delen, voelen wij op basis van de vele bestaande bewijzen als onbetwistbaar aan, dat de onwettige omverwerping van het koninkrijk Hawai’i en de gedwongen dienstbaarheid van de Kanaka Maolis een vaststaand feit is.
Historische documenten, vooral biografieen en stamboomonderzoek, bevestigen de algemene consensus over Hawai’i’s onafhankelijkheid. Traditie, geschiedenis, letterkundige analyses en, boven alles, de bid- en zoektocht naar de waarheid tonen aan dat het Koninkrijk Hawai’i door de Verenigde Staten vernietigd werd.


De cultuur van de VS is vijandig ten aanzien van onze voorouderlijke tradities en gewoonten. Gedurende meer dan 2000 jaar bepaalden wij onze levensstijl onder de wetten van het koninkrijk en de onschendbaarheid van ons grondgebied, maar de Verenigde Staten legden ons hun wil op door middel van fraude, diefstal, bedrog, samenzwering en met militaire macht
Wij, inheemse volken van Hawai’i, verwerpen uitdrukkelijk onze annexatie door de Verenigde Staten, en verklaren hierbij de afscheuring.
Wij doen dit bij volle verstand, in goed geweten en met wilskracht.
Wij zijn bereid onze wereldse bezittingen en onze levens te geven voor het herstel van het Koninkrijk Hawai’i.
Dit zeggen wij allen!
Moge de wil van God de Almachtige geschieden.
Aei’a KeAkua Mano Lo’a Kauo’ha ha’na, ho’oko.”
  Hawaiian Koninkrijk Klacht ingediend bij de VN-Veiligheidsraad tegen de Verenigde Staten ten aanzien van Amerikaanse bezetting van de Hawaiiaanse eilanden

Vertaling van het Engels in het Nederlands
“NEW YORK, 6 juli 2001 – Donderdagmiddag 05 juli heeft de gemachtigde van de Hawaiiaanse Koninkrijk, HE David Keanu Sai, waarnemend minister van Binnenlandse Zaken, gedeponeerd bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hoofdkwartier in New York een klacht tegen de Verenigde Staten met betrekking tot de langdurige bezetting van de Hawaiiaanse eilanden, aangezien de Spaans-Amerikaanse Oorlog van 1898.

De klacht werd ingediend bij de Veiligheidsraad in overeenstemming met artikel 35 (2) van de Verenigde Naties, die voorziet in “een staat die geen lid is van de Verenigde Naties kan de aandacht te brengen van de Veiligheidsraad of van de Algemene Vergadering elk geschil waarbij hij partij is als het accepteert van tevoren, met het oog op het geschil, de verplichtingen van een vreedzame regeling die in dit Handvest. ”

De Hawaiiaanse Koninkrijk heeft verzocht de Veiligheidsraad, in overeenstemming met artikel 36 (1) van de Verenigde Naties, om de Hawaiiaanse Koninkrijk vraag te onderzoeken, in het bijzonder, de gegrondheid van de klacht, en om passende procedures of methodes tot regeling aan te bevelen.

In de klacht, de Hawaïaanse Koninkrijk begint met een inleidende verklaring omtrent zijn onafhankelijkheid door te stellen,

“Deze zaak vloeit voort uit de langdurige en illegale bezetting van het gehele grondgebied van de Hawaiiaanse Koninkrijk bij de Verenigde Staten van Amerika sinds de Spaans-Amerikaanse Oorlog van 1898, en de tekortkoming aan de zijde van de Verenigde Staten van Amerika te maken met een directe systeem van het beheer van de wetten van de Hawaiiaanse Koninkrijk. Zoals hieronder zal worden beschreven [klacht], deze actie vormt een fundamentele schending van Hawaiian staatssoevereiniteit en de verdragen gesloten tussen de Hawaiiaanse Koninkrijk en de Verenigde Staten, evenals Den Haag van 1907 en het internationale recht.
De Hawaiiaanse Koninkrijk verworven de erkenning van de onafhankelijkheid op 19 december 1842, door de Verenigde Staten van Amerika; 1 april 1843, door het Verenigd Koninkrijk en door gezamenlijke afkondiging tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op 28 november 1843. Op 16 mei 1854, de Hawaiian Koninkrijk verklaarde zichzelf een neutrale staat, en waarvan de neutraliteit werd een bepaling in duikers verdragen met andere onafhankelijke staten. Op het moment van de erkenning van de Hawaïaanse onafhankelijkheid, de Hawaiian Koninkrijk de regering was een constitutionele monarchie, en voor de komende vijftig jaar, zou het een compleet systeem van wetten, zowel civiel-en strafrechtelijke ontwikkelen, en hebben verdrag betrekkingen van een meest begunstigde natie status de grootmachten van de wereld, waaronder de Verenigde Staten van Amerika … ”

Naar aanleiding van deze voorlopige verklaringen is een chronologie van gebeurtenissen die met de Verenigde Staten van onwettige interventie van Amerika begint in de civiele zaken van de Hawaiiaanse Koninkrijk in januari van 1893, en de uiteindelijke illegale en langdurige bezetting van de Hawaiiaanse eilanden, aangezien de Spaans-Amerikaanse Oorlog van 1898 .

Met betrekking tot de illegale bezetting van de Hawaiiaanse eilanden, de klacht wordt,

“Onder de internationale wetten van de bezetting, meer in het bijzonder artikel 43 van het Den Haag van 1907 Conventie IV moet de bezettende overheid een systeem van directe toediening van de wetten van het land dat het bezetten. Met andere woorden, de Verenigde Staten de overheid, als een illegaal bezettende overheid in de Hawaiiaanse eilanden sinds de inval van uitgelokte zijn troepen op 13 augustus 1898, kreeg de opdracht te Hawaiian Koninkrijk recht te beheren over het grondgebied en niet zijn eigen, totdat ze in te trekken. Dit is niet louter een beschrijvende overname door de bezettende overheid , maar het is de wet van de bezetting.
In plaats van invoering van een systeem Hawaiian Koninkrijk recht toÊadminister in 1898, de Verenigde Staten, door haar congres in 1900, creëerde een marionet regering. Deze regering, genaamd de territoriale regering van de Hawaiiaanse eilanden, zou de Amerikaanse wet af te dwingen in de Hawaiiaanse Koninkrijk. De Amerikaanse president William McKinley benoemde de meest gruwelijke straf in het Koninkrijk, Sanford B. Dole haar eerste gouverneur. Sanford Dole B., een verrader van het Koninkrijk, werd macht gegeven door een Amerikaanse president te straffen en zelfs ter dood gebracht elke Hawaiian onderwerp of loyalist tot het Koninkrijk, die zijn zogenaamde autoriteit bedreigen. Verenigde Staten militaire bases sprong op de eilanden en samen met de territoriale regering ze opgelegd hun heerschappij over Hawaiian onderdanen. Na de controle verloren over zijn havens van binnenkomst, Amerikaanse burgers onwetend stroomden naar de Hawaiiaanse eilanden onder de valse indruk dat het legaal was bijgevoegd, en al snel overspoeld de bevolking van Hawaiian onderdanen. ”

De klacht schetst ook de fraude gepleegd door de Verenigde Staten van Amerika bij de Verenigde Naties als het Hawai’i gemeld als een van haar kolonies. De klacht wordt uitgelegd,

“In 1945, de Verenigde Naties werd opgericht met de Verenigde Staten als een van haar charter leden. Volgens het Charter, de Verenigde Naties zou de bevordering van de bescherming van de mensenrechten en de oprichting van een proces van de-kolonisatie voor de mensen die nog niet . onafhankelijkheid verworven als een natie van de Verenigde Naties de Algemene Vergadering van resolutie 1514 bepaalt dat “… alle volkeren het recht hebben op zelfbeschikking; op grond van dat recht kunnen ze vrijelijk hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling. ‘
In overeenstemming met artikel 73 (e) van de Verenigde Naties, de lidstaten die hadden koloniale bezittingen moesten jaarlijks verslag uit aan de secretaris-generaal van de status van hun kolonies in relatie tot zelfbeschikking. Het was op dit punt dat in de Verenigde Staten gepleegde fraude voordat deze internationale organisatie door frauduleus de rapportage van de Hawaïaanse eilanden als een Amerikaanse kolonie, samen met Alaska, Amerika Samoa, Guam, Panamakanaalzone, Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Het onderliggende probleem hier was dat de Hawaiiaanse Koninkrijk reeds onafhankelijkheid bereikt voor de Hawaiiaanse eilanden sedert 1842, en de Verenigde Staten en andere leden van de Gemeenschap van de Staten ook erkend deze onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid, op het moment, kan niet worden gevorderd voor het grondgebied van Alaska, Amerikaans Samoa, Guam, Panama Canal Zone, Puerto Rico, noch de Maagdeneilanden.

Deze poging te maskeren de Amerikaanse bezetting van de Hawaiiaanse Koninkrijk is gesmeed hetgeen voor de oprichting van de vazalstaat van Hawaï in 1959. In 1959, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties gemeld aan de secretaris-generaal dat “… sinds 1946, de Verenigde Staten jaarlijks heeft doen toekomen aan de secretaris-generaal informatie op het grondgebied van Hawaï op grond van artikel 73 (e) van de charter. Echter, op 21 augustus 1959 Hawai’i werd een van de Verenigde Staten onder een nieuwe grondwet, die ingaat op die datum. In het licht van deze wijziging in de constitutionele positie en status van Hawaï, de Amerikaanse regering acht het niet langer noodzakelijk of wenselijk is om nog steeds informatie over Hawai’i doorgeven op grond van artikel 73 (e). ”

Met betrekking tot de continuïteit van de Statehood tijdens de bezetting professor Marek, auteur van identiteit en continuïteit van State in het internationaal publiekrecht, (1968) staten,

‘Sinds de wet betreffende de continuïteit van de bezette Staat duidelijk en ondubbelzinnig is, alle daden van de bezettende macht, die niet in overeenstemming daarmee zijn duidelijke schendingen van het internationaal recht’ en ‘… een verkapte annexatie gericht op het vernietigen van de onafhankelijkheid van de bezette Staat, is een duidelijke schending van de regel het behoud van de continuïteit van de bezette Staat. ”

Bronnen: Wikipedia//users.skynet.be/noordamerika/hawai’i.htmwww.hawaiiankingdom.org/un-pressrelease.shtml

Koningin Liliuokalani

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!