De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Handtekening zetten, maar is dat genoeg?

zondag 28 juni 2020 18:43
Spread the love

Afgelopen week kwam ik aanraking via een berichtje om een handtekening te zetten in de actie van de Avaaz.org waarin wordt opgeroepen om de annexatie van Palestina door de bezettende macht te stoppen. Het lijkt er nu al op dat een kleine 1.5 miljoen mensen over de gehele wereld hun handtekening hebben gezet. En dat moet, er moeten er nog veel meer komen, er moet harder tegen die Apartheidsmuur worden getrapt. Maar is het wel genoeg en op tijd? 

 

Als men de petitie ondertekent, krijgt men een mail van de Avaaz.org en daarin staat het volgende te lezen: “ … De premier van Israël is vastberaden om over enkele dagen zijn land uit te breiden naar grote delen van Palestina … Hoewel stukken land min of meer in eigen beheer van de Palestijnen blijven, zullen ze belegerd blijven worden door muren, kolonies en militaire wachttorens. Israël kan de annexatie in fases laten verlopen om internationale verontwaardiging te beperken, maar wat overblijft van Palestina lijkt op gatenkaas; een onmogelijke staat om in te wonen, in te functioneren en te besturen. De Palestijnen worden daadwerkelijk bijeengedreven in enclaves — grote openlucht gevangenissen in de houdgreep van Israël. Sommigen spreken van apartheid. De EU is Israëls grootste handelspartner en kan duidelijk maken dat de annexatie en mensenrechtenschendingen in Palestina tot sancties zullen leiden … “ 

 

Lees hier verder 

 

Gezien het feit dat er een nieuwe regering is aangetreden in Israël, die zowat voor 100 procent gesteund wordt door de Amerikaanse regering, met de ‘Amerikaanse president’ voorop, heeft de bezettende macht van Palestina niets meer te vrezen van de rest van de wereld op het moment als er maar weer eens een stuk Palestijns grondgebied ingepikt wordt.
Tijdens de verkiezingscampagnes van de huidige premier Netanyahu is meerdere malen beloofd aan de kiezers dat Palestijns grondgebied op de West Bank formeel geannexeerd zou gaan worden. De annexatieplannen van de nieuwe regering (een coalitie tussen de partij Likud van Netanyahu en de centrumpartij van Gantz) zullen de komende week (waarschijnlijk op 1 juli) aan het nieuwe kabinet worden voorgelegd, om daarna doorgeschoven te worden naar het parlement. Men zegt dat deze plannen gebaseerd zijn op het zogenaamde vredesplan van de ‘president van Amerika’. De planning lijkt te zijn dat zo’n 30 procent van Palestijns grondgebied ingelijfd zal gaan worden. 

 

Internationaal Recht
Het beleid van annexatie is een inbreuk op het grondgebied van Palestina, op de privacy van Palestina en tevens een inbreuk op het internationaal recht. Annexatie en grondveroveringen – die dagelijks worden uitgevoerd – zijn verboden middels een aantal internationale (VN-)resoluties.
Zo spreekt Resolutie 242 ( 22 november 1967) van de Veiligheidsraad in dit kader over een ‘ernstige situatie in het Midden-Oosten’ en is tevens een reactie op de Zesdaagse Oorlog. De resolutie stelt dat het “… ontoelaatbaar is door middel van oorlog gebieden te verwerven … “ Tevens is aan de bezetter gevraagd zich terug te trekken uit de gebieden die bezet zijn sinds de Zesdaagse Oorlog.

 

Apartheid door annexatie
Nu blijkt het tegenovergestelde elke dag te gebeuren: Palestijnse gebieden worden ingelijfd, woningen van Palestijnen worden onteigend en onmiddellijk vernietigd, er komen settlers-only-roads (wegen waar geen Palestijnen gebruik van mogen maken) en ondertussen wordt het gebied van de bezettende macht groter en groter en het Palestijnse grondgebied wordt steeds kleiner.
Door de move van annexatie gaat er een mogelijkheid ontstaan waarbij de Palestijnen nog in bepaalde gebieden mogen wonen en leven – waarschijnlijk dan nog onder bestuur van de bezettende macht, waarbij de mogelijkheid van een muur eromheen ook denkbaar zal zijn -, waarbij de Palestijnse gebieden niet meer met elkaar verbonden zullen zijn. Losse gebieden in een gebied van de bezetters, die elke dag zullen proberen hun gebied nog verder uit te breiden.  

 

Dit fenomeen kan men alleen maar omschrijven met het woord Apartheid, een ander woord bestaat er niet voor. Apartheid die ontstaan is, gecreëerd door pure landroof, door annexatie.

 

De gebieden op de West Bank waren in de eerder aangehaalde oorlog veroverd en ondertussen zijn er vele illegale nederzettingen gebouwd, waar ruim 600.000 illegale kolonisten wonen. Met de verkiezingscampagnes zijn beloften gedaan om die nederzettingen te annexeren en officieel Israëlisch grondgebied van te maken, tevens van de rijke en vruchtbare Jordaanvallei. Volgens Palestijnen die daar wonen is de Jordaanvallei een rijke, voedzame regio met grote stukken grond die nog ontwikkeld kunnen worden. Tevens zit de Dode Zee vol mineralen. Tevens is het gebied dunbevolkt, met zo’n 28 illegale nederzettingen en geen Palestijnen steden. Daarom is het gebied makkelijk te annexeren, alhoewel het Palestijns grondgebied is. 

 

Internationale reacties
Het lijkt er steeds meer op dat de VN een tandeloze papieren tijger is, die geen meter kan verschuiven of anders weer een veto tegen haar uitgesproken krijgt.
Op het moment dat Rusland haar grondgebied in 2014 met De Krim uitbreidde, stond de hele westerse wereld op haar achterste poten en riepen sancties uit over Rusland en haar aanhangers. 

 

Op het moment dat een Arabisch land iets wil doen met een collega Arabisch land, gaan alle westerse ogen (en hersenen) op zwart en worden er vliegtuigen vol met militairen, wapens en andere gevechtstuig naar de regio gestuurd. Zeg nu zelf, het westen moet de rijkdom van de Arabische landen blijven plukken, zoals olie en alle andere illegale zaken, zoals drugs vanuit Afghanistan. 

 

Op het moment dat Saoedi-Arabië haar moslim-broeders verloochent en alleen nog maar luistert naar het geluid van het Britse geld tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog, zodat er geen moslimrijk kon ontstaan en Palestina werd uitgeleverd aan de bezetters van vandaag, was het westen zo blij dat er van alles maar in contracten werd vastgelegd, alleen maar om de bezetters van Palestina de mogelijkheid te geven om met een wet tot annexatie van geheel Palestina te komen in 2020.
En het westen vindt het allemaal prima, want ‘dat is toch niet in onze tuin’, zolang we maar geld, olie en drugs kunnen krijgen, kunnen de schurken en andere bezetters hun gang gaan.
Annexatie van Palestijns grondgebied? Ach, dat hebben de Britten al in november 1917 geregeld met de Balfour-verklaring, toen de Britten steun toe zeiden voor de vestiging van een Joods Nationaal Tehuis in Palestina. Doordat de Britten dit steunden, nam in de periode 1919 – 1923 de emigratie van Joden naar Palestina met zo’n 40.000 toe. Later zou dit aantal alleen maar toenemen. 

 

En het westen, wat gaat zij doen met de annexatie-plannen? Niets, een keer een motie in het Europees parlement, een keer een VN-resolutie en als het meezit nog een tweede, en als het meezit zal het ICC een onderzoek starten. Maar daar houdt het dan wel mee op. 

 

We drinken een glas, doen een plas en laten alles zoals het was. 

 

© KhamakarPress 28.06.2020

Palestina annexatie bezet

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!