De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GODSDIENST en FUNDAMENTALISME

dinsdag 6 september 2022 13:23
Spread the love

In een recent interview ( DM 3/9/3022) zegt gewezen VRT journalist  Dirk Tieleman terecht dat nationalisme en fascisme oppervlakkig zijn maar religie niet.

Want, zo zegt hij, religie raakt de kern van de persoonlijkheid. Deze bewering klopt. Als je in een conflict de bevolking wil mee krijgen dan is een allusie op godsdienst een belangrijk wapen. Zoals hij zegt zorgen de godsdienstige overtuigingen dikwijls voor het aanzwengelen van geweld.

Er is echter ook een andere kant van de medaille. Gesteund door de bevrijdingstheologie voelen vele geëngageerde christenen zich gesterkt om zich in te zetten voor een rechtvaardige samenleving los van geloof afkomst of huidskleur. Het geloof heeft vele kamers : die van het grote gelijk en die van openheid en verdraagzaamheid zoekend naar sociale rechtvaardigheid.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!